Danfoss fisk crop

Mer effektiv drift og sikrere arbeidsplasser

Omfattende bruk av elektro og automatisering

Under Nor-Fishing messen tidligere i høst presenterte Danfoss en oversikt over hvilke teknologier de hadde levert til et fiskefartøy. Det var svært illustrativt for hvor omfattende automatisering og elektro teknologi blir benyttet i moderne fiske- og oppdrettsnæring.

Det er en helt tydelig at utvikling går mot mer energieffektive løsninger, som regel elektrisk energi. Fiskeri og oppdrettsnæringen er gode eksempler. Med avansert bruk av el- og automatiseringsteknologier reduseres energiforbruket. I tillegg vil også redusert bruk, av for eksempel hydraulikk, kunne gi renere arbeidsmiljø

Fiskefartøyene blir mer og mer elektrifisert og automatiseringsteknologien tar over for mange manuelle operasjoner. Resultatet er mer effektiv drift og sikrere arbeidsplasser. En produsent som er sentral i denne utviklingen er Danfoss. Listen av teknologier fra Danfoss som er levert til fiskefartøyet Nordtind er omfattende:

 • AC drives
 • høytrykks pumper
 • energigjenvinnings utstyr
 • brannbekjempelses løsning
 • kontroll- og reguleringspumper
 • modulær pumpestasjon
 • nivå sensorgass detektorsensor
 • hydraulisks systemer
 • pumper
 • motor
 • ventiler
 • elektronisk kontroller
 • trykk sensor
 • temperatur sensor
 • trykk switch

Trenden på Nor-Fishing ble fulgt opp ved at Schneider Electric også hadde en stand med mye kjent teknologi. Spesielt elektrisk distribusjon i fremdriftsløsningen var et viktig element i Schneiders presentasjon. Løsninger fra næringsmiddelindustrien blir også tatt i bruk i stadig større omfang. Det er nødvendig for å øke verdiskapningen i bransjen. Schneider viste frem en fler-akset robot som er beregnet for bruk i hygieniske forhold.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...