Danfoss fisk crop

Mer effektiv drift og sikrere arbeidsplasser

Omfattende bruk av elektro og automatisering

Under Nor-Fishing messen tidligere i høst presenterte Danfoss en oversikt over hvilke teknologier de hadde levert til et fiskefartøy. Det var svært illustrativt for hvor omfattende automatisering og elektro teknologi blir benyttet i moderne fiske- og oppdrettsnæring.

Det er en helt tydelig at utvikling går mot mer energieffektive løsninger, som regel elektrisk energi. Fiskeri og oppdrettsnæringen er gode eksempler. Med avansert bruk av el- og automatiseringsteknologier reduseres energiforbruket. I tillegg vil også redusert bruk, av for eksempel hydraulikk, kunne gi renere arbeidsmiljø

Fiskefartøyene blir mer og mer elektrifisert og automatiseringsteknologien tar over for mange manuelle operasjoner. Resultatet er mer effektiv drift og sikrere arbeidsplasser. En produsent som er sentral i denne utviklingen er Danfoss. Listen av teknologier fra Danfoss som er levert til fiskefartøyet Nordtind er omfattende:

 • AC drives
 • høytrykks pumper
 • energigjenvinnings utstyr
 • brannbekjempelses løsning
 • kontroll- og reguleringspumper
 • modulær pumpestasjon
 • nivå sensorgass detektorsensor
 • hydraulisks systemer
 • pumper
 • motor
 • ventiler
 • elektronisk kontroller
 • trykk sensor
 • temperatur sensor
 • trykk switch

Trenden på Nor-Fishing ble fulgt opp ved at Schneider Electric også hadde en stand med mye kjent teknologi. Spesielt elektrisk distribusjon i fremdriftsløsningen var et viktig element i Schneiders presentasjon. Løsninger fra næringsmiddelindustrien blir også tatt i bruk i stadig større omfang. Det er nødvendig for å øke verdiskapningen i bransjen. Schneider viste frem en fler-akset robot som er beregnet for bruk i hygieniske forhold.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...