NFEA crop

Nytt styre i NFEA

Norsk Forening for Elektroteknikk og Automatisering avholdt årsmøte (digitalt) onsdag 9. februar. Regnskap, med svært godt resultat og budsjett ble vedtatt. Det var bare en person som takket for seg i styret.

Foreningen fikk gjennomført syv konferanser og fire kurs, pluss fire bedriftsinterne kurs uten det ble belastet med smittespredning. Alle kursene som ble arrangert i 2021 var digitale. Dette fungerte for så vidt greit, men ønsket om å kunne møtes blir større og større, så vi håper at vi kan gå over til fysiske arrangementer i 2022.

I 2021 har regionaktiviteten vært ikke-eksisterende på grunn av pandemien. Forhåpentligvis kan man puste litt liv i aktivitetene i regionene i 2022.

Økonomi
Til tross for lavt aktivitetsnivå og dermed svært redusert omsetning samt ingen økonomisk støtte, klarte NFEA å gå med overskudd i 2021. Overskuddet ble på nær 1 million kroner. Det positive resultatet skyldes hovedsakelig at foreningen har redusert kostnadene så mye som overhodet mulig etter at Norge ble nedstengt medio mars 2020.

Tom Kjærsgaard fra Kongsberg Maritime forlater styret og erstattes av Mariann Merz fra SINTEF.

Det nye styret har følgende sammensetning for 2022:

Leder: Tom Storgård, Siemens Energy AS
Nestleder: Snorre Larsen, Equinor ASA
Styremedlemmer:

  • Anders Bryhni, Kongsberg Digital AS​
  • Vibeke Skjetne, ABB Norge AS​
  • Henning Grorud, Phoenix Contact AS​
  • Håkon Wærstad, Yara Norge AS​
  • Christian Holden, NTNU​
  • Mariann Merz, SINTEF Digital​
  • Erlend Skinnemoen (studentrep. NTNU) 
Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
Palo Alto crop

Palo Alto Networks forenkler AI-drevet OT-sikkerhet

Kan enkelt aktiveres – uten å installere ekstra sensorer

Ny Zero Trust OT sikkerhetsløsning sikrer kritisk infrastruktur uten ekstra sensorer. Bruk av operasjonell teknologi (OT) vokser raskt, og det gjør også nettangrep på OT-miljøer. Angrep som forstyrrer driften og forårsaker skade som strekker seg langt utover inntekter og omdømme, menneskelig sikkerhet og kritisk infrastruktur.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...