EFO Hovedstyret 2019-2020 crop

Ingen tvil om at digitale møter har gitt flere muligheten til å delta

Nytt styre i Elektroforeningen (EFO)

På Elektroforeningens (EFOs) generalforsamling torsdag 22. april ble det valgt nytt hovedstyre i foreningen. Jon Helsingeng, adm.dir i Eaton ble gjenvalgt som styreleder. Jørn-Are Bergh, direktør i Onninen, og Espen Pettersen, direktør i Prysmian Group, ble begge valgt som nye styremedlemmer.

I tillegg ble Karoline Nystrøm, adm.dir i Schneider Electric, og Jan Wilhelmsen, adm.dir i Elektroskandia gjenvalgt som styremedlemmer. Direktør i Solar, Jan-Willy Fjellvær, var ikke på valg, og fortsetter i styret.

To takket av

Geir Bjørnstad, direktør i EVBox, ble takket av etter 10-års tjeneste som tillitsvalgt i EFO. De siste årene har Bjørnstad vært nestleder i EFOs hovedstyre og leder av EFOs leverandørstyre. Den andre som gikk ut av hovedstyret var Onninens Jack Andresen. - Både Jack og Geir fortjener en stor takk for sin innsats i hovedstyret. De har vært viktige bidragsytere i utviklingen av EFO, og jeg har satt stor pris på samarbeidet med dem. Det sier adm.dir i EFO, Frank Jaegtnes. 

God miks av kontinuitet og fornyelse

Hovedstyret er EFOs øverste organ mellom generalforsamlingene. Med to nye styremedlemmer, og fire som fortsetter, blir det en god miks av fornyelse og kontinuitet i hovedstyret.  - Vi setter utrolig stor pris på at vi har så mange engasjerte medlemmer som påtar seg verv som tillitsvalgte i foreningen. De gjør en uvurderlig innsats for alle medlemmene. 

Rekordstor generalforsamling

For andre år på rad ble EFOs generalforsamling avholdt digitalt, og for andre år på rad ble det satt deltagerrekord. - Selv om vi gleder oss til å møtes fysisk igjen, er det ingen tvil om at digitale møter har gitt flere muligheten til å delta. Fremover må vi klare å ta med oss det beste fra både fysiske og digitale møter, avslutter Jaegtnes.

 

KUKA DeviceConnect crop

KUKAs programvare løfter robotene inn i fremtiden

Gir mulighet for å analysere og oppnå fordeler som redusert energibruk

For å oppnå industri 4.0 fullt ut må produksjonsutstyr være tilkoblet og distribuere data. Og det må skje mer eller mindre sømløst mens produksjonen er i gang. Denne store mengden data utgjør grunnlaget for preventivt vedlikehold, maskinlæring og prosessoptimering.

les mer...
Kilter robot crop

Sikrer styring av ugress-robot

Kvantesprang for robotisering i landbruket

Leica Geosystems HxGN SmartNet styrer Kilter-roboten som nå settes inn for å redusere sprøytemidler og bekjempe ugress. Etter ti års utvikling er roboten fra Langhus klar for sin første virkelige sesong. Den settes i arbeid på persillerotåkeren til André Hasle i Rygge.

les mer...
Eaton effektbryter crop

Eaton lanserer sin mest avanserte effektbryter til nå

Passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Den digitale effektbryteren NZM kombinerer IoT-teknologi, sikkerhet, forutsigbart vedlikehold og lavt energiforbruk. Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

les mer...
Trend sikkerhet crop

Trend Micro tilbyr unik endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

Setter en ny milepæl for sikker endepunktsbeskyttelse for smarte fabrikker

I Trend Micros rapport som oppsummerer 2020, kommer det frem at den tilkoblede industrien – Industri 4.0 – har vært et primært mål for cyberkriminelle. Løsepengevirus har spredt seg i et hurtig tempo og har vært svært utfordrende å håndtere. Det gjør det enda viktigere nå enn noensinne å sikre disse spesielle og ikke helt ukompliserte miljøene.

les mer...