Webbasiertes Leitsystem setzt neue Maßstäbe in der Prozessindu

Kan bygge opp HW-arkitektur, PLS-program og HMI helt uavhengig av hverandre

Nytt rammeverk for DCS fra Siemens

Nye SIMATIC PCS neo ble lansert på Hannover Messe. Simatic PCS neo setter nye standarder i prosessautomasjon. Intuitivt brukergrensesnitt og én samlet arbeidsbenk for alle oppgaver, i et komplett nytt rammeverk basert på HTML5.

All data ligger i én database. Objektorienteringen er konsistent og baserer seg på prosessobjekter, avledet fra kontrollmodul-typer som danner basisen i et prosjekt. Fra kontrollmodulene kan man bulk-engineere og masse-oppdatere fra spesialiserte grensesnitt eller fra et regneark-verktøy der man gjør søk, og deretter editerer rett i databasen.

Metodikken for å sette opp et prosesskontrollsystem er basert på at man selv velger når i prosjekteringen prosjektet bindes sammen. Man kan bygge opp HW-arkitektur, PLS-program og HMI helt uavhengig av hverandre og når man er klar for det, binde prosjektet sammen. Dermed er det få klikk også for å gjøre endringer senere.

Prosessorkraften for å håndtere brukergrensesnittene ligger i en sentral server, og distribueres til flere servere ved større arkitekturer. Alle andre arbeidsstasjoner, for engineering/konfigurering eller for operatører og vedlikehold er nettlesere som kobler seg til serveren. Dette gir at klienten som kobler seg til ikke trenger noen form for installasjon annet enn sikkerhetssertifikat for tilkobling. Enheten krever kun en nettleser. Vi stiller dermed ingen krav til operativsystem, type enhet eller lokasjon.

På denne måten er oppskalering og nedskalering av antall ingeniører underveis i forskjellige deler av anleggets livssyklus en enkel justering. SIMATIC PCS neo ivaretar endringslogg, informasjon om hvor andre ingeniører har gjort endringer og låsing av deler av prosjektet. Tilgangsstyring og autorisasjoner til hver enkelt ingeniør er selvsagt også en del av brukeradministrasjons-grensesnittet.

Simatic PCS neo støtter Namur MTP (Module Type Packages). Dette betyr at Simatic PCS neo kan importere MTP-beskrivelser av en innkjøpspakke. Denne gir ingeniøren direkte tilgang til tags, strukturer og også bilder fra pakke-enheten. Dette igjen kan mappes opp mot PCS neo sine standardbiblioteker for visning i overordnet HMI.

Systemet er laget for å møte kravene i IEC 62443. Med implementering av «Defense in Depth» og oppfyllelse av kravene fra «Charter of Trust» er vi klare for den globale samhandlingen som Simatic PCS neo er utviklet for.

Den nye Simatic PCS neo baserer seg på bruk av AS410 som ble lansert for SIMATIC PCS 7 v8.0 i 2013. Simatic PCS 7 sitt bibliotek: Advanced Process Library, videreføres slik at de som kjenner dette som ingeniør eller operatør, vil komme fort i gang med SIMATIC PCS neo.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...