e h Beauty Shot-FWR30-CROP

Sensoren harv enda større fleksibilitet

Nye bruksområder for Micropilot FWR30

Den skytilkoblede radaren fra Endress+Hauser kan nå brukes som nivåmåler på faststoffer og i metalltanker. Siden markedslanseringen i 2020 har den skytilkoblede radarsensoren Micropilot FWR30 levert virkelig merverdi. Digitaliseringen av et målingspunkt har aldri vært enklere. Du kan hvor som helst og når som helst få tilgang til nivåinformasjon.

Nå har sensoren enda større fleksibilitet og potensial: Den kan brukes til nivåmåling i faststoffer samt i metalltanker.

Fordeler

  • Pålitelig og kostnadseffektiv nivåmåling med 80 GHz radarteknologi
  • Full åpenhet for oppbevaring og transport av væsker
  • Forenklet løsning fra innkjøp til drift
  • Tilgang til relevant informasjon fra hvor som helst og når som helst
  • Skalerbare applikasjoner fra smart overvåkning til lagerstyring
  • Batteridrevet sensor med mobilkommunikasjon
  • Sertifisert skytjeneste som oppfyller de høyeste krav til sikkerhet og personvern

Som verdens først trådløse 80 GHz IIoT-sensor forener Micropilot FWR30 avansert måleteknologi og brukervennlige digitale tjenester i ett prisgunstig apparat. De kontinuerlig registrerte måledataene er tilgjengelige når som helst og fra hvor som helst via apparatets skytilkobling. Dette fører til full åpenhet om lagrede og transporterte materialer. Takket være fleksibiliteten i de digitale tjenestene er integrering i et eksisterende system enkelt.

Forenkling fra start til slutt

Monteringen av den nye Micropilot kan utføres i noen enkle trinn. Det integrerte batteriet muliggjør drift uten ekstern strømforsyning, og dette er spesielt en fordel for vanskelig tilgjengelige eller mobile målepunkter. I tillegg til nivådata mottar brukere også informasjon om plasseringen av lagringstankene og -beholderne. Den første skybaserte radarsensoren tilbyr fakta hvor bare antakelser var mulig tidligere.

Optimaliseringspotensial for logistikkjeder

Ofte er logistikkleverandører eller materialleverandører forpliktet til ekspressleveranser. I andre tilfeller fører usikkerhet i planleggingsfasen til overflødige leveranser av materiale. Gjennom en enkel digitalisering av nivåmålepunkter og lokaliseringsssporing av tanker og beholdere er det mulig å optimalisere logistikk- og forsyningskjeder. Dessuten er nye forretningsmodeller mulig: Leveranser og ruteplaner kan administreres i samsvar med faktisk forbruk.

Nye bruksområder

Takket være kontinuerlig utvikling er det nå også mulig å måle nivået av faststoffer eksternt. I tillegg muliggjør en ny valgfri prosesstilkobling nivåmåling av medier i metalltanker. Eksempler på disse bruksområdene for Micropilot FWR30 er måling av byggematerialer i bygge- og anleggsnæringen, dyrefôr i landbruksindustrien eller lagring av trepelleter for oppvarmingssystemer.

Skalerbare programvareapplikasjoner

Avhengig av individuelle krav kan brukere velge fra en bred portefølje av tjenester – den digitale startpakken Netilion Value, nettapplikasjonen Netilion Inventory eller den omfattende lagerstyringsløsningen SupplyCare Hosting. Alle digitale applikasjoner kan brukes på forskjellige sluttenheter, f.eks. PC-er, nettbrett eller smarttelefoner, og oppfyller de strengeste krav til sikkerhet og personvern.

Endress+Hauser har alltid klart å levere tross pandemien. "Vi har veid opp for den fysiske avstanden til kundene gjennom digital og emosjonell nærhet," sier konsernsjef Matthias Altendorf. Han mener selskapet står godt rustet, selv om de neste månedene fortsatt vil være dominert av koronaviruskrisen: "Vår innovative styrke holder stand. Endress+Hauser vil lansere flere produktinnovasjoner i 2021 enn noensinne før."

rigol_auglit crop

Auglit AS utvider med Rigol Technologies

Auglit AS og Rigol Technologies har inngått en avtale om salg og distribusjon av Rigol test og måleinstrument.

les mer...
NORD-DuoDrive crop

To blir til en

Gir en betydelig reduksjon i den totale eierkostnaden (TCO)

Nye DuoDrive er girenhet og motor i ett. Med IE5+-synkronmotoren setter NORD DRIVESYSTEMS nye standarder med tanke på energieffektivitet i drivsystemer til næringsmiddelindustri og intralogistikk. NORD har nå optimalisert systemytelsen ved å integrere denne høytytende IE5+-motoren i et ettrinns tannhjulsgir.

les mer...
PEFU_APL_Keyvisual_Lines@2x crop

Ethernet-APL oppfyller prosessindustriens krav

Uten effektiv infrastruktur får man lite nytte av dagens smarte transmittere

I prosessanlegg rundt om i verden finner man i dag nesten utelukkende såkalte smarte instrumenter. Men kun en begrenset del av den informasjonen som disse generer hentes ut og brukes. De dataene som hentes inn brukes nesten uten unntak for prosesstyring.

les mer...
AMNYTT 02 2021 kolasj crop

AMNYTT 02 2021 er publisert

På vei inn den fjerde industriell revolusjon

På vei inn den fjerde industriell revolusjon er en viktig lærdom at vi må evne å planlegge for det ukjente. Teknologiutviklingen er nå så rask at nye muligheter utvikles samtidig som industrien prøver å ta i bruk løsninger som ble lansert for kort tid siden. 

les mer...