Graphic Group Mensch & Medien Gm

Nye Axioline Smart Elements for potensialsegmentering

Porteføljen med digitalutgangsmodulene Axioline Smart Elements fra Phoenix Contact er utvidet med tre Smart Elements for potensialsegmentering direkte på I/O-stasjonen. Disse Smart Elements tilrettelegger 24 V I/O-forsyningsspenningen UP og tilsvarende masse (GND), som forsynes på siden til en Axioline F Backplane.

Dermed muliggjør de tilkobling av sensorer i to- eller treledertilkoblingsteknikk, der deres signalledninger er tilkoblet i enledertilkoblingsteknikk med digitale inngangs-Smart Elements. Aktuatorer kan også tilkobles i toledertilkoblignsteknikk, der deres signalledninger er tilkoblet i enledertilkoblingsteknikk med digitale utgangs-Smart Elements. Ved eventuell kortslutning eller overstrøm beskytter en intern elektronisk sikring den tilkoblede periferien. Sikringens status vises via tilhørende status-LED.

En annen variant har både 24 V I/O-forsyningsspenning UP, og også tilhørende masse (GND). Dersom det bare kreves opptil åtte digitale innganger i treledertilkoblingsteknikk, kan dette spare inn en Smart Element-innstikksplass på Axioline F Backplane.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...