landstrøm Bergen crop

Teknologien ligger i forkant av den internasjonale standardiseringen

Ny veileder for landstrøm

Den raske utviklingen i elektrifisering av skipsfarten gjør at spesifikke standarder for Landstrømsanlegg ikke foreligger, og man må bruke andre publikasjoner. NEK har nylig gitt ut en veileder slik at man enkelt kan finne tilfredsstillende løsninger, og kravene som bør stilles, for landsstrømsinstallasjoner på skip og i land.

Om standarder for landstrømsinstallasjoner

Landstrømsforum er etablert og driftes av NEK gjennom et samarbeid med Enova, og består av representanter fra alle deler av norsk skipsfart. Formålet med forumet er å avdekke utfordringer og finne løsninger for elektrifisering av den norske skipsfarten. Den raske elektrifiseringen av skipsfart i Norge gjør at teknologien ligger i forkant av den internasjonale standardiseringen, men spesifikke standarder for landstrømsanlegg er under utvikling. Nylig har NEK gitt ut en veileder utviklet av Landstrømsforum. Veilederen omhandler standarder som er tilgjengelige og kan benyttes for landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land. NEK tar sikte på å revidere veilederen etter hvert som standarder blir aktuelle. Veilederen heter «NEK VEILEDER 80-1:2021 - Om standarder for landstrømsinstallasjoner».

-Når teknologiutvikling og markeder beveger seg raskt oppstår det et udekket behov for standarder som spesifikt dekker de nye områdene. I overgangsperioder er det nødvendig å bruke de standardene og spesifikasjonene som er tilgjengelig, selv om de ikke er skreddersydd. Vi er har derfor utviklet veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner, slik at det blir enklere for aktørene å finne publikasjoner som er egnet, forteller Arild Røed, maritim fagsjef i NEK og leder av Landstrømsforum.

Tilfredsstille myndighetenes krav

Ved å kombinere ulike dokumenter og faglige vurderinger er det mulig å dokumentere den sikkerheten som både europeiske og norske myndigheter krever. Veilederen beskriver aktuelle standarder og dokumenter som kan benyttes for å dokumentere tekniske produkter og installasjoner, og retter seg primært mot landstrømsinstallasjoner på fartøy og på land.

-Vi håper at veilederen kan være et nyttig verktøy for alle som skal installere landstrømsanlegg enten det er på skip eller i land. Gjennom veilederen kan man finne fram til de standardene som gjør at man kan dokumentere at installasjonen tilfredsstiller både norsk og europeisk regelverk, avslutter Røed.

Veilederen om standarder for landstrømsinstallasjoner kan lastes ned gratis fra NEKs nettbutikk.

Pepperl induktiv giver crop

Induktive givere med forbedrede egenskaper fra ledende leverandør

Utviklingen av den nye porteføljen var utvilsomt selskapets lange erfaring

Selv om sylindriske induktive givere har vært på markedet i mer enn 60 år er det fortsatt behov og muligheter for forbedringer. Pepperl+Fuchs har gjennomført en redesign av DC-utgaven som har medført forbedring av egenskaper som er viktige for mange kunder.

les mer...
Håland SVi3-positioner-ventilstiller crop

Ny Masoneilan SVI3 positioner

Håland Instrumentering AS presenterer ny brukervennlig digital ventilpositioner / ventilstiller for pneumatiske kontrollventiler. Den benytter samtidig avansert teknologi for pålitelig og nøyaktig ventil posisjonering.

les mer...
NORD-Cazaux-Rotorflex-Drehkolbenpumpe-crop

Driv teknologi for desentraliserte frittstående applikasjoner

Kan enkelt og lokalt styres og betjene

NORD DRIVESYSTEMS leverer også applikasjonsoptimaliserte drivsystemer for kompakte mobile maskinsystemer som pumper eller vifter opp til 22 kW. For drift med variabel hastighet på slike maskiner som ofte bare har en eller noen få drivakser, kan NORDAC FLEX SK 200E frekvensomformeren monteres direkte på motoren eller i nærheten av motoren på maskinen.

les mer...
AMNYTT 05 2021 kollasj crop

AMNYTT 05 2021 er publisert

Mange bedrifter er på god vei i å utvikle bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser. Men flere bør følge etter de gode eksempler. Utfordringene er muligens å ta til seg nødvendig kompetanse. Men det er det overkommelig å løse. Snakk med bedrifter som har startet den digitale reise, eller spør anerkjente utviklingsmiljøer. Vi har nødvendig kompetanse her i landet.

les mer...