Øystein MW crop

Har god teknisk bakgrunn og erfaring i felt med PLS og andre automasjonsproduter

Ny salgsingeniør i Malthe Winje Automasjon

Malthe Winje utvider salgsstaben for å håndtere økende aktivitet. Øystein Solheim-Aune, er ansatt for styrke salgsavdelingen for selskapets automasjonsprodukter.

Solheim-Aune har en god teknisk bakgrunn og erfaring i felt med PLS og andre automasjonsprodukter både i nasjonale og internasjonale prosjekter, sier Trond Olsen. Vi får en meget engasjert og teknisk salgsperson på laget sier avdelingslederen for automasjonsprodukter.

Solheim-Aune er født og oppvokst på Fosenhalvøya i Trøndelag. Han er utdannet maritim serviceingeniør og telekommunikasjons montør (med fagbrev for begge grener).

Job erfaring er i hovedsak fra maritim bransje, med vedlikehold og nybygg av skip. Men han har også jobbet på offshoreinstallasjoner og næringsbygg på landmarkedet.

Karriere startet hos Argon Elektro i Trondheim hvor jeg bidro med planlegging, installasjon og idriftsettelse av alt fra skipenes brosystemer til hovedtavler.

Begynte deretter hos Autronica Fire & Security hvor han frem til nå har jobbet med idriftsettelse, service, prosjektering, og salgsstøtte av brann og gassdeteksjons systemer.

På brann og gassdeteksjons systemer ombord i skip og på oljeinstallasjoner er det veldig ofte brukt PLS til styring av branndører, ventilasjon og ESD (Emergency Shut Down) systemer.

Det var der jeg først ble introdusert for mer komplekse automasjonssystemer, og Malthe Winje.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...