Phoenix etikett crop

Ny produktetikett støtter automatisert varemottak

For å optimalisere logistikkprosessene ytterligere innfører Phoenix Contact nye produktetiketter som forenkler automatisert varemottak og varelevering hos kundene sine. De nye produktetikettene gjengir den viktigste informasjonen, som artikkelnummer, mengde, produksjonsdato, batch og opprinnelsesland, som 1D-strekkode og/eller 2D-datamatrisekode. 

Den automatiserte innlesingen av skannekoden øker produktiviteten ved varemottak og -levering ved at den manuelle innsatsen fra logistikkmedarbeiderne reduseres.

Den nye produktetiketten imøtekommer kravene som er spesifisert av produsenter og forhandlere som er organisert i ECIA (Electronic Components Industry Association). Med den nye oppbyggingen vises all obligatorisk informasjon som foreskrevet i form av skannekoder. Av bærekraftårsaker og aspektet effektiv kostnadsbruk var det for Phoenix Contact viktig å opprettholde det kompakte formatet til de tidligere etikettene.

Den nye produktetiketten blir til dagens Corporate Standard og brukes i hele standard-produktporteføljen til Phoenix Contact. I en overgangsfase vil utleveringene ha en blanding av de to etikettformene. 

Som større kunder kan bekrefte, bidrar Phoenix Contact med de nye merkene til effektiv utforming av logistikkprosessene. "Samarbeidet med Phoenix Contact rundt definering av det nye merket, forløp meget effektivt. Behovene våre ble ivaretatt gjennom felles avgjørelser, og fører i fremtiden til effektiv vareflyt ved varemottak og -levering", forteller Michaela Fritz, som er Vice President Warehouse Operations & Supply Chain Programs hos TTI.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...