IMI Lone Tikkanen crop

Styrker IMI Precision Engineerings posisjon innenfor motion & fluid teknologi

Ny nordisk administrerende direktør for IMI Precision Engineering, Norgren AS

Lone Tikkanen tiltrådte 1. juli 2018 stillingen som administrerende direktør for IMI Precision Engineerings aktiviteter i de nordiske land.

Lone Tikkanen har 11 års erfaring fra en stilling som general manager hos Parker Hannifin i Danmark. Hun har en bachelorgrad i henholdsvis Pharmaceutical Science og Process Engineering, en Executive MBA fra Henley Business School samt en styreutdannelse på CBS Executive.

Ansettelsen av Lone Tikkanen styrker IMI Precision Engineerings markedsledende posisjon innenfor motion & fluid teknologi som øker kundenes produktivitet og effektivitet, samt setter fokus på presisjon, hastighet og pålitelighet.

Utover å sikre en fortsatt profitabel vekst i Norden, blir Lones primære oppgaver å videreutvikle en sterk nordisk organisasjonskultur med fokus på kundetilfredshet samt integrering av nye oppkjøp.

Ytterligere informasjon fås hos IMI Precision Engineering på telefon 22908080 eller via e-post NOnorgren@imi-precision.com.

 

Eplan bep1910443 crop

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter. Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess?

les mer...
Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...