Genesis-flerfasemåling-tank-illustrasjon-fra-produktark-Magnetrol-Ametek crop

Ny multifase nivåmåler – Genesis fra Magnetrol

En teknologisk utvikling som gir nøyaktig flerfase-/multifase-nivåmåling i separatorer. Genesis™ er et teknologisk gjennombrudd for flerfase deteksjon måling fra Magnetrol innen Time Domain Reflectometry (TDR) er basis teknologien for dagens Guided Wave Radere (GWR). En bygger videre på mer enn 20 års erfaring med (GWR) i Norge, som gir oss trygghet i en velkjent og anerkjent teknologi.

Det er nå mulig å kontinuerlig måle dynamiske nivåer av de ulike fasene i separatorer. Flerfase/multifase-nivåmålinger finnes i hele prosessindustrien. De er spesielt viktige i olje- og gass, samt petrokjemisk sektor da en effektiv separering av vann og hydrokarboner gir stor økonomisk gevinst.
Da nivåinstrumentering har kommet langt med å måle væsker av ulike typer, er flerfase/interface nivåmåling ofte ansett som den største utfordringen innenfor de ulike måleprinsipper som er tilgjengelig i dag.

Genesis™ flerfasedetektor fra Magnetrol, som forhandles av Håland Instrumentering AS, er designet for å måle flere faser i applikasjoner med tykke og dynamiske emulsjonslag:
– Gass
– Totalt nivå (toppen av hydrokarbon væske)
– Toppen av emulsjon («vann i olje»)
– Bunn av emulsjon (vann – «grensesnitt» / vannivå)
– Sand (sediment – ​​«vannbunn»)

Patenterte interne algoritmer prosesserer dynamiske nivå endringer inne i separator.
Måler alle «fem faser»
– Gass-topp av olje
– Olje med vann (topp av emulsjonen)
– Vann med olje (bunn av emulsjonen)
– Sand (sediment)

Signaler sendes fra begge ender av proben:
– «Topp/ned»-signalet gir en klar oversikt over oljelaget
– “Nedenfra/opp”-signalet gir en klar oversikt over vann nivået

Genesis™ flerfasedetektor fra Magnetrol lanseres nå som et alternativ inn i nye prosjekter, men også som en direkte utskifting av nåværende målere, f.eks basert på radioaktivt måleprinsipp.
Det benyttes patenterte «topp/ned» og «bunn/opp»-signaler sammen med avanserte nivå deteksjons algoritmer. Dette gir et stort anvendelsesområde innenfor multifase/grense snitt applikasjoner, fra svært lette hydrokarboner til vannbaserte medier.

Ved applikasjoner der det er fare for produktoppbygging av prober, krever NORSOK I-001 en spyleanordning. Dette er nå integrert i proben, og spylefrekvens tilpasses den enkelte applikasjons behov.

fiskeanlegg_kar2 crop

Ny, norsk digital pumpeløsning

Sparer opptil 80 prosent energi i lukkede akvakulturanlegg. Haugesund-selskapet Nordic Clean Pumps AS (NCP) inngår samarbeidsavtale med Schneider Electric og revolusjonerer oksygentilførsel av vann i akvakulturanlegg med store energi- og ressursbesparelser. 

les mer...
Pepperl kamera crop

VOC, nytt industrielt eventkamera fra Pepperl+Fuchs

Registreres kun relevante situasjoner, holdes mengden lagrede data på et minimum

Med VOC industrielt eventkamera utvider Pepperl+Fuchs sin portefølje innen visionkameraer. Kameraet tillater hendelsesdrevet videoopptak opptil 60 sekunder før og etter et triggersignal, og muliggjør derfor målrettet og enkel fjerndiagnostikk samt automatisk dokumentasjon.

les mer...
Rittal crop

Rittal RiPanel: Konfigurator i ny versjon

Skreddersydde løsninger er mulig i RiPanel

Enklere enn noen gang å konfigurere og bestille skap. Komplekse produkter som skapsystemer planlegges enkelt i 3D, konfigureres individuelt og bestilles raskt, takket være direkte prisinformasjon. For systemplanleggere er dette nå enda enklere. Med Rittals nye RiPanel konfigurator kan man spesialtilpasse kapslingen, inkludert tilbehør og prisinformasjon, og deretter bestille online.

les mer...
12 Schneider Havard_Hultgren crop

Ny segmentsjef akvakultur i Schneider Electric

Har god oversikt og praktisk erfaring fra næringen

Skal fremme «akvakultur 4.0» for økt bærekraft og lønnsomhet i fiskeoppdrett. Håvard K. Hultgren, 34 år fra Melbu i Vesterålen, fastboende i Trondheim, begynte 1. juni som Aqua Segment Manager i Schneider Electric Norge. Her vil han lede energi- og automatiseringsspesialistens satsning innen akvakultur.

les mer...