Beckhoff Kim_Kiltveit crop

Vi har store muligheter for en videre sterk vekst, sier Kim Kiltveit

Ny daglig leder i Beckhoff Automation AS

Kim Kiltveit tiltrer den 1. juni som ny daglig leder for Beckhoff Automation AS. Kiltveit har mange års erfaring innen automasjonsbransjen og er i dag salgssjef i Beckhoff Automation AS.

Han har tidligere hatt stillinger som salgsingeniør, produktsjef og salgssjef i Omron Electronics Norway AS, salgssjef i Metric Industrial AS og distriktsjef i Berggård Amundsen & Co AS.

Kim Kiltveit erstatter Einar Bråthen som daglig leder. Einar Bråthen, som har vært en profil i automasjonsbransjen i mange år, startet opp Beckhoff Automation AS i 2009 og har oppnådd veldig gode resultater og hatt en stabil vekst i årene som har gått.

Etter mange år med høyt tempo og mye reisevirksomhet har Einar valgt å tiltre i en annen stilling. Han vil jobbe med forretningsutvikling og eksisterende kunder i tiden fremover.

Med tanke på den åpne PC-baserte automasjonsplattformen som Beckhoff har, har vi store muligheter for en videre sterk vekst, sier Kim Kiltveit, og ser frem mot nye utfordringer i årene som kommer.

Om Beckhoff Automation

Beckhoff Automation er et globalt selskap med 3900 ansatte og hovedkontor i Verl i Tyskland, og har i dag et verdensomspennende nettverk av 37 datterselskaper og 75 distributører. Selskapet hadde en global omsetning i 2017 på 810 millioner euro, og har hatt en gjennomsnittlig vekst hvert år på 16% siden 2002.

Siden Beckhoff Automation ble grunnlagt i 1980 har selskapet statset konsekvent på utvikling av innovative produkter og løsninger, på grunnlag av PC-basert styringsteknikk, som er grunnlaget til den vedvarende suksessen.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...