Mitsubishi cobot crop

Prosessen er både tidsbesparende og intuitiv for operatører.

Ny Cobot MELFA ASSISTA med enkel håndtering

Mitsubishi Electrics nye kollaborative robot, MELFA ASSISTA, er utviklet for å arbeide sammen med mennesker, uten behov for vern, samtidig som den oppfyller dagens krav til sikkerhet for personell i produksjonen.

Sikker og presis support for mennesker i produksjonen

MELFA ASSISTA tilbyr maksimal sikkerhet og driftssikkerhet, i kombinasjon med brukervennlighet og enkel programmering, samtidig som den har meget høy repeterbarhet. Coboten MELFA ASSISTA tilfredsstiller kravene til både industrielle og miljøfølsomme applikasjoner - den kan for eksempel leveres med sertifisert NSF H1 smøremiddel (National Sanitation Foundation) for næringsmiddelindustrien. Med en solid og pålitelig konstruksjon kan den utføre komplekse og følsomme monteringsoppgaver, repetitiv «pick and place», samtidig som den er fleksibel ovenfor raske endringer i arbeidsoppgaver.

Eksempel på applikasjoner er å arbeide sammen med operatører i monteringsoppgaver eller forpakning i produksjonslinjer. Programmeringen av MELFA ASSISTA forenkles med hjelp av en direkte læringsfunksjon der operatøren holder armen og flytter den til ønsket posisjon; posisjonen lagres så med å trykke på en knapp på cobot armens operatørpanel.

Prosessen er både tidsbesparende og intuitiv for operatører. Dette kompletterer den visuelle programvaren som brukes for mer komplekse operasjoner - RT Visualbox gjør det mulig med «drag and drop» bevegelsesfunksjoner, og individuelle justeringer for enhver bevegelse. Dette innebærer at kostnader til ytterligere robotprogrammering kan reduseres, ettersom operatører kan endre innstillinger uten spesialisert robotkompetanse.

MELFA ASSISTA har en eksepsjonell høy repeterbarhet på ± 0,03 mm med en nyttelast på 5 kg og radius på 910 mm. Dette muliggjør økt produktkvalitet, og medfører mindre tidsforbruk til kvalitetskontroll, hvilket sikrer høyere overliggende kvalitetsstandarder. Dette utvider mulige tilnærminger til å omfatte Life Science, presisjonsmontering, høykvalitetsforpakninger eller komponentoverføringsprosesser.

En ytterligere fordel med MELFA ASSISTA er muligheten med å kunne veksle mellom kollaborativ modus - der det jobbes med lavere hastigheter som er typisk for en cobot - og et modus med høy hastighet som anvendes i et tradisjonelt industrielt produksjonsmiljø. Dette sikrer maksimal fleksibilitet i applikasjoner og gir best mulig avkastning på investeringen.

Vår nye cobot oppfyller alle relevante sikkerhetskrav; ISO 10218-1 og ISO / TS 15066. Feltdiagnostikk og driftstilstand vises med en 6- farges LED-ring montert rundt robotens underarm som alltid er synlig.

Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

les mer...