Norske-toppledere-mangler-noedvendig-digital-kompetanse crop

Digitalisering handler om å skape et mer bærekraftig samfunn

Norske toppledere mangler nødvendig digital kompetanse

Et av hovedfunnene i en ny rapport viser at norske toppledere mener det er for lite digital kompetanse i norske ledergrupper. Det kan få følger for norsk offentlighet og næringsliv. – De som er digitalt modne har allerede begynt å dra fra. Dette er viktig fordi det handler om konsekvensene av digital globalisering, og norske virksomheters fremtid og lokale arbeidsplasser, sier Lillian Røstad, direktør for forretningsrådgivning i Sopra Steria.

Hun er initiativtaker bak rapporten, der 30 toppledere fra offentlig og privat sektor har blitt intervjuet om sine utfordringer og muligheter i det digitale skiftet. De fleste er enige om én ting: Virksomheter med ledere som forstår teknologien og hva den kan brukes til, lykkes bedre med digitaliseringen.

– En utfordring er at flere ledere i norsk næringsliv mangler et begrepsapparat og forståelse for ny metodikk knyttet til digitalisering og mulighetene. Videre skaper det utfordringer med å forstå behovet for digital transformasjon, og evnen til å lykkes med omstilling av organisasjonen, sier Røstad.

Er ikke der vi skal være

Også i offentlig sektor er kompetansegapet synlig. Rapporten viser at toppledelsen i offentlig sektor har klare ansvarsområder, og et klart mål om å effektivisere virksomhetsprosesser. Likevel opplever ikke alle virksomheter at ledelsen arbeider for å endre arbeidsformer. Topplederne opplever å i stor grad måtte dra ledergruppene i gang for å innføre nye og effektive arbeidsmetoder, som eksempelvis LEAN og smidig metodikk.

– Norske toppledere og deres ledergrupper må forstå og evne å ta innover seg det som må til med tanke på digitale strategier, reorganisering, ny arbeidsmetodikk og datainnsamling. Dette er ikke nytt, senere tvert imot, men nyheten er at så mange norske toppledere i virksomheter av denne størrelsesordenen mener at vi ikke er der vi skal være. Selv etter årevis med gjentakende budskap om digitalisering, sier Røstad.

Kursing og kontinuerlig kompetanseutvikling

En av bedriftene som ble intervjuet i rapporten, var COWI. Dette er et av selskapene som er å regne som spydspisser innen sin digitale transformasjonsreise. Birgit Farstad Larsen er divisjonsdirektør i COWI, og hun påpeker at ingenting kommer av seg selv. Hos dem har nøkkelen vært blant annet å kurse lederne i selskapet:

– Digitalisering handler om å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom smartere løsninger og økt produktivitet. Men det krever kompetanse, og kompetanseøkning skjer via flere kanaler. Vi gjennomfører dedikerte kurs for ledere med fokus på både teknologi og verdiskapning, samt at vi engasjerer oss i bransjen, med kunder og samarbeidspartnere for å forstå behov og hvordan digitalisering kan bidra til å nå disse, sier Farstad Larsen.

Hun er også klar på at ledernes viktigste oppgave er nettopp, å lede. Dersom ledelsen tilrettelegger for at de dyktige menneskene i organisasjonen får demonstrere og utvikle sin kompetanse, så vil dette gagne hele selskapet.

– Det aller fremste rådet er å mobilisere de kloke digitale hodene. Det er mennesker som driver den digitale utviklingen i en kompetansebedrift som COWI. Ved at de får plass og involveres, så utvikler de også andre, inkludert lederne, avslutter hun.

 Faktaboks

Rapporten «Toppledernes digitale agenda» ble lansert torsdag 03.12.2020, og inneholder funnene fra intervjuene med de 30 topplederne. I tillegg gir Sopra Steria fem anbefalinger, basert på toppledernes svar, til ledere som ennå er i den digitale startgropa.

 

Sigum Ragnar_crop

Sigum Fagerberg AS forsterker damp-/energiavdelingen

Ragnar Telle (25) kommer inn som forsterkning for salg og service på vår damp-/energiavdeling.  Ragnar har allerede 3 års fartstid i Sigum Fagerberg AS med arbeidsoppgaver innen salg, service og testing ute på dampanlegg.

les mer...
MAC0010172_Pepperl rgb crop

Verdens første 10-tommer Android Tablet for Sone 2/22

For applikasjoner som krever rask og enkel datainnsamling, blir det i større og større grad benyttet nettbrettløsninger. Fordelene er åpenbare: enhetene er enkle å betjene, intuitive å bruke, og lar brukerne legge inn data, ta bilder og få tilgang til viktige dokumenter mens du er på farten.

 

les mer...
smart-industri-2020 crop

Hvem blir Norges smarteste industribedrift 2020

Prisen blir delt ut av næringsminister Iselin Nybø 10. februar.

For syvende år på rad arrangerer Siemens AS og Norsk Industri konkurransen «Norges smarteste industribedrift». Målet er å løfte frem de gode eksemplene og inspirere til økt konkurransekraft for norsk industri. Konkurransen har vært svært tøff, men nå er endelig de tre nominerte bedriftene klare.

les mer...
Sigum petter wingereinytt crop

Sigum Fagerberg AS utvider staben

I takt med våre økte markedsandeler og tilstedeværelse på det norske markedet forsterker vi også vår bemanning. Vi ønsker velkommen vår nye kollega Petter Wingerei (43).

les mer...