ai-and-dev crop

HPC, inkludert høykapasitets data analyse, maskin læring og kunstig intelligens

NORCE, SINTEF og UNINETT Sigma2 har inngått partnerskap for å etablere det norske EuroHPC kompetansesenteret

De tre partnerne, ledet av UNINETT Sigma2, deltar i et toårig EU-prosjekt, EuroCC for å etablere det norske EuroHPC kompetansesenteret, finansiert av EU og Norges forskningsråd. Prosjektets hovedmål er å støtte norsk industri og offentlig sektor i å ta i bruk høykapasitets beregningstjenester (High Performance Computing - HPC) i forretningsmodellen, samt å drive innovasjon og kunnskapsbygging gjennom å tilby støtte og kompetansedeling.

Kompetansesenteret vil tilby tjenester for å legge til rette for økt adopsjon av HPC i industrien og offentlig sektor. Det vil sikre at norske selskaper og offentlig sektor får tilgang til opplæring, kompetanse, støtte, muliggjør tjenester og tilgang tilgjengelig for å dra nytte av HPC for å få økt konkurransekraft og utforske uutnyttede muligheter.

I nært samarbeid med NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet, tilbyr UNINETT Sigma2 allerede en attraktiv og betydelig HPC- og e-infrastrukturtjeneste. Sammen med NORCE og SINTEF, som begge har lang erfaring fra industri, offentlig sektor, kommersiell forskning samt utvikling og innovasjon, vil disse tre partnerne danne et unikt kompetansesenter for å støtte og veilede små og mellomstore bedrifter i Norge, for å øke bruken eller adoptere og dra nytte av fordelene med HPC og tjenester som er avhengige av det, og for å drive innovasjon og få konkurransefortrinn. Som en del av det EU-finansierte EuroCC-prosjektet, hvor hovedmålet er å etablere lignende nasjonale kompetansesentre i Europa og fremme samarbeid, kan det nasjonale kompetansesenteret bruke og formidle kontakt med kompetanse tilgjengelig utenfor Norge når det er nødvendig, og vil også gi støtte til de andre EuroHPC kompetansesentrene i Europa når vi har unik kompetanse tilgjengelig i Norge.

Hva er HPC?

HPC, inkludert høykapasitets data analyse, maskin læring og kunstig intelligens, involverer tusenvis av PC prosessorer som jobber parallelt med å analysere enorme mengder data i sanntid, og utføre beregninger som ikke er mulig å utføre på vanlige datamaskiner. For å oppnå dette i et produksjonsmiljø, er en realisering av brukervennlige og effektive grensesnitt for applikasjonen, automatiske arbeidsflyter, datahistorikk og presentasjon av resultatene viktig, samtidig som det er nødvendig å sikre den nødvendige sikkerhetspolitikken. Følgelig er bruken av terminologien HPC i sammenheng med EuroCC bredere enn vanlig.

Hvorfor er HPC viktig?

HPC har alltid vært en nøkkelkomponent i vitenskapelige forskning. Dets bidrag har blitt enda viktigere de siste årene på grunn av den økte kompleksiteten i problemene og den enorme kapasiteten til HPCsystemene. Følgelig har muligheten for hva som kan modelleres, enten det er noe vi ikke kan se eller berøre, eller om det skal simulere eksperimenter eller produksjons- eller samfunnsmiljøer, økt enormt. Dette, kombinert med nye utfordringer innen områder som energi, klima, medisin, havbruk og jordbruk, definerer betydningen av HPC for de vitenskapelige miljøene. For industrien og offentlig sektor blir HPC også stadig viktigere. Med den økte muligheten av modellering følger betydelige forbedringer i effektivitet, kostnadsreduksjon, produkter og leveranser. I tillegg genereres det store mengder data som må analyseres og tolkes slik at de kan brukes i forretningseller samfunnsbeslutninger.

Uoppdagede muligheter innen industrien

Flere store kommersielle næringer er allerede avhengige av HPC, som for eksempel olje og gass, elektronikkindustrien, finanssektoren, transport- og romfart, energiindustrien, medisin og underholdningsindustrien. Imidlertid er barrieren for å bygge kompetanse, verktøy og infrastruktur rundt HPC uten støttefellesskap vanligvis svært kostbart og tidkrevende, og tar fokus vekk fra kjerneaktivitetene. Videre er det fremdeles et enormt ubenyttet potensial for å bruke HPC i forretningsmodeller og som et verktøy for å løse samfunnsproblemer. Målet med EuroHPC Competence Center er å redusere disse risikoene, belyse fordelen og legge til rette for et område der HPC-anlegg, institutter, industri og offentlig sektor kan vokse og øke sin kompetanse og konkurranseevne. Både sammen og hver for seg for en mer bærekraftig fremtid. Senteret kan videre hjelpe norske virksomheter med å realisere nye forretningsmuligheter eller å få forretningsinformasjon som kan gi dem et konkurransefortrinn i sin bransje. I tillegg vil senteret bistå offentlig sektor med å legge til rette for etablering av kjernevirksomhet på HPC slik at presserende problemer knyttet til ulike samfunnsutfordringer kan løses på nye måter.

For mer informasjon, besøk https://www.sigma2.no/eurohpc-competence-center

AuticNETIO-PowerPDU-4C-2020 crop

Prisgunstig fordelingsboks med energimåling og styring

Støtter 13 ulike protokoller som kan benyttes for måling og styring av uttatak

NETIO PowerPDU, som forhandles av Autic as, er smart fordelingsboks (PDU) med fire uttak som alle kan styres og måles individuelt. Enheten kan enkelt monteres i et 19’’ rack med tilhørende braketter. Monteringen krever ingen elektriker – både inntak og uttak er forsynt med standard FL kontakter.

les mer...
CEO_KUKA Nordic crop

Lederskifte for KUKA Nordic - digitalisering i fokus for den nye konsernsjefen

Det føles veldig inspirerende å lede selskapet i denne tiden

KUKA Nordic har gjort en utskiftning i stillingen som administrerende direktør. Tidligere salgssjef Joacim Lorentssontar et steg opp og tar over etter Jonas Glimdén - som igjen fortsetter innen KUKAs internasjonale organisasjon.

les mer...
EH_virtual_booth_1 crop

Besøk vår utstilling – rett fra din arbeidsplass

Den irtuelle stand er tilgjengelig døgnet rundt

Under denne pandemien er det svært begrenset hvor ofte vi kan møte noen ansikt til ansikt, og vi må unngå store folkegrupper. Dette har ført til at store handelsmesser og bransjebegivenheter har blitt avlyst i år. Endress+Hauser har derfor funnet en ny, fleksibel og informativ måte å bringe kundene nærmere produktene, løsningene og tjenestene på. En virtuell utstilling gjør det mulig.

les mer...
Siemens SW Four pillars of the Industrial IoT crop

Utnytte data for å kutt kostnader

Utnytte data for å kutte kostnader, forbedre ytelsen og øke produktiviteten

Den fjerde industrielle revolusjonen gjør produksjon raskere, smartere og slankere. Konseptet er kjent som Industry 4.0, og denne bølgen som går over fabrikkgulv, tar automatisering til et nytt nivå. Ved å bruke det industrielle tingenes internett (IoT) kan produsenter koble den fysiske verden med det digitale og ta full kontroll over systemer som aldri før.

les mer...