Sigum nært crop

Reagerer øyeblikkelig når den kommer i kontakt med vann

Nivåvippen har fått en erstatter

Nivåvipper er kanskje den vanligste og enkleste sensoren for nivåmåling i verden i dag og styrer pumpene i størstedelen av landets pumpestasjoner. Nivåvipper er rimelige i innkjøp, enkle å montere, men er også svært utsatt for problemer.

De krever god plass og volum for å fungere som de skal, man må passe på at de ikke henge seg fast i pumper, kjettinger, stiger og lignende. De utsettes for slag og støt av turbulens og tynges ned av papir, filler, fett og slam som i verste fall blokkerer vippens funksjon. Nivåvipper har ofte ekstern vekt for å justere innslagspunktet, men det gir uansett et noe unøyaktig innslagspunkt og utsetter kabelen for mye mekanisk og kjemisk slitasje.

I samarbeid med Baumer har Sigum Fagerberg AS fått utviklet et alternativ til nivåvipper- like enkel i bruk og installasjon, men som eliminerer alle ulempene:

Baumer LBFS IP68 er en elektronisk nivåbryter som monteres hengende i kabelen.

Den reagerer øyeblikkelig når den kommer i kontakt med vann og gir millimeterpresis aktivering. Sensoren har ingen behov for å flyte rundt og kan monteres på trange områder uavhengig av øvrig utstyr i kummen. Den blokkeres heller ikke av papir, fett og fremmedlegemer og er med sin konstruksjon i Syrefast stål og PEEK kjemisk bestandig mot det meste.

I spesielle situasjoner med f.eks skumdannelse, turbulens eller gjentagende problemer med fett og slam kan man enkelt programmere sensoren for å se bort fra dette og også justere dempingen for å unngå aktivering ved vannsprut eller kondens.  Som en ekstra bonus kan sensoren programmeres til å f.eks aktiveres kun av olje i kummen; en nyttig funksjon som gir tidlig varsel ved forurensinger.

Baumer LBFS IP68 kan brukes for pumpestyring, høy/lav alarm, som oljevakt, overløpsvarsling, tørrkjøringsvern eller i kombinasjon med øvrige sensorer i serien. Sensoren fungerer like godt på væske, tørrstoff eller klebrige medier.

Baumer LBFS IP68 er en del av Baumers velkjente CleverLevel-serie av elektroniske nivåbrytere. Det er nesten bare fantasien som setter grenser hva disse bryterne kan brukes til, du finner dem i alt fra næringsmiddelindustrien til avløpsrenseanlegg, havbruk, olje/gass, kraftverk og fartøy over hele verden. Denne nye modellen er nå et særdeles godt alternativ til vippestyring til en fornuftig pris.

Sensorene gir 24Volts PNP eller NPN signal som kan tilkobles direkte til de fleste styresystem eller via releer for direkte styring. Sensoren kan leveres med flere kabellengder og er også tilgjengelig for ATEX områder.

Fiskal-kalibrering crop

Korrekte målinger er lønnsomt

Målefeil på 0,3 prosent kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner

Hver dag strømmer enorme mengder olje og gass gjennom diverse produksjons- og salgskanaler. En måleusikkerhet på 0,3% er det maksimale som tillates per i dag ifølge Oljedirektoratets forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass. Dette kan virke ekstremt nøyaktig, men når det er store verdier i spill blir også konsekvensene ved tilsynelatende små avvik dyre.

les mer...
Phoenix Pia crop

Phoenix Contact rekrutterer internt til nyopprettet salgsrolle

Har tidligere jobbet med salg og kundeservice

Phoenix Contact AS har gleden av å ønske Pia Martinsen velkommen i en nyopprettet rolle som Sales Coordinator. Phoenix Contact er i vekst og vi ser behovet for en koordinerende rolle i salgsavdelingen. Stillingenskalbidra inn i teamet med salgsstøtte, og sørge for god flyt innad i avdelingen og eksternt mot kunder, samt bidra til økt kundetilfredshet.

les mer...
Danfoss optimalisere crop

Oppnå store energibesparelser

Kan også tilby grunnleggende opplæring

Det er mulig å oppnå høyere energibesparelser og få mest mulig ut av en frekvensomformere installasjon. Brukerne kan faktisk oppnå opp til 20 prosent årlig energibesparelse helt fra første oppstart med DrivePro® Start-up fra Danfoss

les mer...
Pepperl Siv-reduced crop

Ny ansettelse i Pepperl+Fuchs AS

Siv Dahl er nylig ansatt på ordrekontoret på Pepperl+Fuchs AS i Porsgrunn. Hun overtar jobben etter Kari Glenna som går av med pensjon etter hele 47 år i samme jobb og i samme firma. Det er en imponerende karriere for Kari som nå går mot slutten. Vi vet Kari har mange venner der ute som kommer til å savne henne

les mer...