NFEA pris crop

NFEA Prisen 2023 til Ocean Industries Concept Lab

NFEA Prisen for 2023 tildeles Ocean Industries Concept Lab. 

Juryens begrunnelse: 

«Her forskes det på og utvikles ny teknologi innen menneske-maskin-samhandling, primært med maritimt fokus. 

Det foregår undervisning og et utstrakt samarbeid mellom akademia og næringsliv. Resultatene har stor praktisk nytte, og flere prosjekter har resultert i ferdige løsninger på skip. 

Aktivitetene er nyskapende og krever nytenking innen automatisering og kybernetikk for å kunne virkeliggjøres. Løsningene medfører økt sikkerhet, trygghet, effektivitet og komfort.» 

Prisen består av kr 25 000 og gravert krystall. 

Om NFEA Prisen: 

Norsk Forening for Elektro og Automatisering ønsker å hedre den person, bedrift eller institusjon som bidrar til å realisere NFEAs visjon ved å fremme utbredelse og rekruttering innen elektro og automatisering, og ved å synliggjøre fagets betydning for samfunn og individ.

Tidligere vinnere: 

2014: Møbelprodusenten Ekornes

2015: Lær Kidsa Koding

2016: Dynatec AS

2017: NTNU, Institutt for teknisk kybernetikk

2018: Aarbakke AS

2019: Reodorklubben

2022: MTNC Raufoss og Læringsfabrikken

Om NFEA: 

NFEA – Norsk Forening for Elektro og Automatisering er en politisk uavhengig ideell medlemsforening bestående av mer enn 300 bedrifter og undervisnings-/ forskningsinstitusjoner.

Felles for våre medlemmer er at de utvikler, bruker eller leverer elektro- eller automatiseringsløsninger.

NFEA jobber med nettverksbygging, kompetanseutvikling og økt konkurranseevne for norsk industri. Vi er også opptatt av å sikre rekruttering til høyere utdannelse innen teknologi og realfag.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...