NFEA ærespris 2023 crop

Bjørn Helge Ulland (t. h.) ble utnevnt til æresmedlem i NFEA

NFEA årsmøte; godt resultat i vanskelig år

NFEAs årsmøte for 2022 ble avholdt 21. februar 2023. Til tross for nok et utfordrende år med etterslep fra corona-årene og med usikkerhet knyttet til deltakelse på kurs og konferanser, gikk foreningen med overskudd i 2022.

Antall bedriftsmedlemmer økte svakt. Den negative trenden under pandemien er snudd. Kursvirksomheten er også kommet på et positivt spor. Kun en region hadde aktivitet i 2022.

En tidligere aktivitet er aktivisert igjen. To tekniske komiteer har utgitt publikasjoner. Dette var hovedaktiviteten da Ifea ble aktivisert. Det ble noe diskusjon om ønsket om å etablere flere tekniske komiteer. OPC brukerforum vil være en oppfølging av denne aktiviteten. NFEA har engasjert en person i seks måneder for å administrere virksomhet i PÅC brukerforum.

Nytt styre

Det ble kun en endring i styresammensetning. Snorre Larsen fra Equinor gikk ut av styret. Han ble erstattet av Eirik Molund, også Equinor. Molund representerer elektromiljøet i Equinor. Styresammenesetningener:

Leder: Tom Storgård | Siemens Energy AS
Eirik Molund | Equinor ASA
Anders Bryhni | Kongsberg Digital AS​
Vibeke Skjetne | ABB Norge AS​
Henning Grorud | Phoenix Contact AS​
Håkon Wærstad | Yara Norge AS​
Christian Holden | NTNU​
Mariann Merz | SINTEF Digital​
Erlend Skinnemoen | Studentrepresentant, NTNU

Det ble orientert om at NFEA er i diskusjoner med Hydraulikk og Pneumatikk Foreningen om sammenslåing. HP foreningen skal diskutere muligheten på sitt årsmøte

Utmerkelser

Bjørn Helge Ulland er utnevnt til æresmedlem i NFEA. Juryens begrunnelse:
«Bjørn Helge Ulland har vært aktiv og sentral i NFEA over en lang periode. Han er nå også regionleder for NFEA Vest. Han har et stort engasjement for å fremme elektrofaget, og har en imponerende breddekompetanse. I tillegg til å være ekspert på elektriske anlegg innenfor olje&gass/ny energi har han kunnskap om det meste som foregår innen faget uavhengig av bransje.

Bjørn Helge Ulland er en mye benyttet foredragsholder, og i NFEA‐regi har han de siste årene holdt foredrag på blant annet arrangementene Sikkerhetssystemer 2022 og Lysbuesikkerhet. Bjørn Helge Ulland nyter stor respekt som fagekspert og medmenneske både internt og eksternt»

NFEA Prisen for 2022 tildeles MTNC Raufoss og Læringsfabrikken. Juryens begrunnelse:

«MTNC Raufoss og Læringsfabrikken er vinnere. De treffer meget godt på kriteriene om å fremme og rekruttere automatisering og elektro. Der er det mange ulike elever, politikere, bedrifter og forskningsinstitusjoner som nesten daglig er innom for å se, høre, lære og forske på automatisering og produksjon.

Der er det dagens og fremtidens teknologi som står i høysetet.

Når det i tillegg er koblet sammen med industrimiljøet på Raufoss, så er dette en komplett pakke – hvor både industrimuseum, kurslokaler og skole/etterutdanning holder til i samme bygg. De har omvisning for ungdomsskolene for å fremme interessen for teknologi. Katapulten hjelper både nystartede bedrifter, SMB som har nye prosjekter de ønsker å få verifisert – og sammen med ulike støtteordninger har de kjørt mange vellykkede prosjekter. NCE og ToAl gruppen er også partnere i dette».

 

 

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Autic Rød crop

Autic utvider staben og ansetter ny selger

Jan-Egil Røed er fra 1. mars 2023 ansatt som ny selger i Autic System AS! Dette vil styrke Autic sin salgskapasitet, og sette ytterligere fokus på både nye og eksisterende kundeforhold. Jan-Egil vil sammen med resten av teamet i Autic, tilby markedet og sine partnere innovative produkter innen både hardware og software for automasjon.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
AMNYTT 2023 02 kolsj crop

AMNYTT 02 2023 er publisert

Digitalisering er ikke et mål, men er reise sier en ledende leverandør. Norsk Industri følger opp med en podkast om; Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

les mer...