Krohne 20 jub crop

God kompetanse har hele tiden vært en viktig faktor i selskapet

Mye mer enn mengdemåling

I år har Krohne dobbelt jubileum. Moderselskapet fyller 100 år. Og det norske datterselskapet har 20 års jubileum. I 100 år har moderselskapet vært en innovativ kraft i instrumenteringsbransjen. Fra starten i 1921 til i dag har det vært og er instrumentering som er selskapets kjernevirksomhet.

Produktspekteret er utvidet fra å være kun flowmåler med variabelt areal, til å dekke hele bredden av instrumenter og tilhørende utstyr. God kompetanse har hele tiden vært en viktig faktor i selskapet.

Også i Norge er det et jubileumsår. For 20 år siden ble datterselskapet Krohne Norge etablert. Det norske markedet var kjent med selskapets produkter før det ble etablert eget selskap her i landet. Krohne Norge var en direkte videreføring av selskapet Fagerberg. Dette selskapet hadde forhandler ansvaret fra 1981. Før 1981 var det et annet velkjent selskap som hadde ansvaret for Krohnes produkter i Norge, Solberg og Andersen.

Kompetanse i sentrum

For å være en innovativ aktør må medarbeiderne i firmaet ha gode kunnskaper. Det er helt avgjørende for å kunne utvikle gode instrumenteringsløsninger. Måleteknikk er basert på kjente fysiske prinsipper, som utnyttes på forskjellige måter. I tillegg til å ha dyp fysisk kompetanse må også personellet som utvikler løsninger ha god forståelse om prosessene som skal overvåkes. Sist og ikke minst må det være topp kunnskaper om riktig installasjon av instrumentene, for å få riktige måleresultater. Hos moderselskapet har innovasjon stått i sentrum. I det norske selskapet har god instrumentforståelse og prosesskunnskaper vært et bærende element.

Dyktige medarbeidere

AMNYTT har hatt en prat med to personer som i dag er sentrale i Krohne Instrumentaion. Det er administrerende direktør Eivind Omarhaug og teknisk sjef Johnny Østvang. Da det ble etablert eget selskap i Norge var det Pål Hancke som var daglig leder. Ved etableringen i Norge var det om lag 15 personer i selskapet. Omarhaug tok over sjefstolen i 2014. Østvang har lang fartstid i instrumenteringsbransjen. Før han begynte hos Fagerberg hadde han både lærlingetid og totalansvaret for instrumentering hos Peterson i Moss.

Flowskolen er velkjent i det norske automatiseringsmiljøet, og har satt Krohne Instrumentation på kartet som en instrumenteringsleverandør med svært god kompetanse og dyktige medarbeidere. Det er Østvang som har utviklet undervisningsmateriellet og opplæringskonseptet. Erfaringen fra Flowskolen er nå brukt til å utvikle utvide skolekonseptet til å omfatte temperatur, trykk og nivå. Så nå er den faglige sløyfen lukket, for alle aktuelle måleprinsipper.

- Vi skal være kjent som en kompetansebedrift, sier Omarhaug. Men en dyktig leverandør består av mer enn dyktige medarbeidere. Vi må ha;

  • Gode produkter
  • Kunne yte god service
  • Være leveringsdyktige, det vil si å ha riktig lagerhold med hensyn på kundenes behov

Lat dette mener jeg vi dekker godt. Ved etableringen i 2001 var følgende markedet sentrale i selskapets virksomhet

  • Olje og gass
  • Prosessindustri, alle aktuelle sektorer

Nå er også VA markedet viktig for Krohnes aktivitet.

Det blir feiring

Jubileene vil bli markert på forskjellig vis. -  Vi har ennå ikke bestemt oss for hvorledes vi vil markere jubileet for Norge, sier Omarhaug. Pandemisituasjonen og smittevern reglene vil styre oss her. Moderfirmaet vil ha et digitalt jubileums arrangement fra 7. til 24. juni. På nettsiden: https://insights.krohne.com/ kan alle interesserte følge jubileumsfeiringen. Det arrangeres også en rekke faglige webinar; https://cmp.krohne.com/insights-live-presentations/ som er av stor aktualitet.

Viktige steg i Krohnes historie

Starten

I 1921 begynte Ludwig Krohne å produsere flowmålere med variabelt areal i Duisburg, Tyskland. Selskapet flyttet fra leide lokaler til eget eide bygninger i 1936. Disse ble ødelagt under 2. verdenskrig. Da Ludwig Krohne og sønnen Karl begge mistet livet under og i etterkant av krigen, styrte Ludwigs kone Anna selskapet i etterkrigstiden.

Gjenoppbygging

I 1949 ba Anna Krohne sitt 28 år gamle barnebarn Kristian Rademacher-Dubbick om å bli med i selskapet. Han overtok snart ansvaret og under hans ledelse vokste KROHE fra en arbeidsstyrke på bare 8 personer, til å bli en ledende og en av de mest innovative selskapene for strømningsmåleapparater.

Generasjonsendringen

I 1979 ga Kristian Rademacher-Dubbick fra seg stillingen som administrerende direktør og ble styreleder. Han kunne fortsatt sees regelmessig i mange KROHNE-anlegg, og han fulgte gjerne den gode utviklingen av selskapet de siste årene. Kristian Rademacher-Dubbick døde i 2014 i en alder av 92 år i Duisburg.

I dag

Administrert av Michael Rademacher-Dubbick, Stephan Neuburger og Dr. Attila Bilgic, har KROHNE avansert fra en instrumentprodusent til en leverandør av løsninger mens den fortsatt er et uavhengig selskap eid av Rademacher-Dubbick-familien. Porteføljen har blitt utvidet kontinuerlig med komplette måleløsninger og tilleggstjenester for å bli sømløst integrert i moderne prosesskontrollkonsepter, noe som gir kunden så mye informasjon om prosessen som mulig. Samtidig kan nye markeder og bransjer vinnes som kunder for å sikre vekst og uavhengighet for utviklingen på enkeltmarkeder.

SIE_200917 - ET 200 Failsafe

Ny redundant CPU for høye krav

Integrert systemdiagnose og 5-nivå beskyttelseskonsept

SIMATIC S7-1500 serien utvides med en ny PLS for det redundante systemet S7-1500R/H med mulighet for integrerte Fail-Safe applikasjoner. Den nye CPU 1518HF-4 PN i redundantserien er egnet for applikasjoner der du stiller høye krav til tilgjengelighet, programomfang og behandlingshastighet, og samtidig krever funksjonell sikkerhet opp til «Safety Integrity Level» SIL 3.

les mer...
Fortuem batterier crop

Fortum investerer i et nytt og moderne gjenvinningsanlegg for elbilbatterier

Imøtekommet økende etterspørselen og gjenvinner litium, nikkel, kobolt og mangan

Anlegget, som skal bygges i Finland, kan gjenvinne sjeldne metaller fra norske elbilbatterier og bidra til mer bærekraftig europeisk batteriproduksjon. Fortum utvider kapasiteten for gjenvinning av elbilbatterier, og skal bygge et nytt og moderne gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Dette vil øke Fortums gjenvinningskapasitet betydelig.

les mer...
Siemens edge crop

Full oversikt i Industrial Edge

Vi lever i en digital verden hvor også nå industrien er på full fart inn. Stikkord som IoT, data, AI, algoritmer, skytjenester, språk som C++, Java, Python og så videre blir mer og mer aktuelle. En aktuell problemstilling er hvordan dette skal bakes inn hverdagen vi kjenner fra før, uten å gå på bekostning av krav og viktige prinsipper industrien er nødt til å ivareta, som i mange tilfeller skiller seg fra forbruker- og IT-verden. Siemens Industrial Edge er svaret.

 
les mer...
Pepperl safeUC crop[1]

Ultralyd sensorsystem som er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner

Det blir alltid en sikker og pålitelig deteksjon.

USi®-safety, ultralydbasert sensorsystem fra Pepperl+Fuchs i henhold til Kategori 3 PL d. USi®-safety ultralyd sensorsystem er banebrytende for sikkerhetsapplikasjoner - enten det er i krevende industrielle omgivelser eller utendørs.

les mer...