Goodtech Moelven crop

Moelvens Limtreselskaper transformerer egen produksjon med Goodtech

Moelven Limtre og Moelven Töreboda - som er en del av treindustrikonsernet Moelven Industrier ASA, har valgt Goodtech som samarbeidspartner for å digitalisere produksjonen ytterligere og styrke konkurransekraften. Størrelsen på kontrakten estimeres til mellom 10-20 MNOK, og forventes fullført i 2025.

Leveransen innebærer implementering av bransjeledende teknologi for produksjonsstyring (MES – Manufacturing Execution System) til både Moelven Limtre AS i Norge og Moelven Töreboda AB i Sverige. De nye produksjonsstyringssystemene vil bidra til effektivisering av prosessene hos limtreselskapene i Moelven og gi både økt ressursutnyttelse og lavere produksjonskostnader. MES sørger for optimal utnyttelse av data fra produksjonsanlegget og Goodtech sørger for kontinuerlig kommunikasjon inn mot relevante ERP og IT-systemer.

Konsernsjef Margrethe Hauge kommenterer: «I Goodtech er vi opptatt av å effektivisere kundens prosesser slik at lønnsomheten og konkurranseevnen deres øker. I Moelven har vi møtt et godt team som ser stort potensiale i egne produksjonsprosesser, og vi gleder oss stort til å samarbeide med en så fremtidsrettet kunde»

Rune Abrahamsen, Administrerende Direktør Moelven Limtre AS: «I Moelven arbeider vi målrettet med å utbedre produksjonsprosessene våre for å optimalisere driften. I Goodtech har vi funnet en samarbeidspartner som forstår våre behov og evner å omsette disse til gode løsninger. Vi ser frem til et videre godt samarbeid med Goodtech-teamet.»

AuticBACnet crop

Autic System AS Lanserer – PiiGAB BACnet for PI900

Med BACnet i PiiGAB 900 Gateway konverteres dine måleverdier fra HAN, wM-bus, M-bus og Modbus til BACnet-objekter automatisk.

Goodtech Hauge crop

God resultatutvikling for Goodtech

Goodtech fortsetter året med sterk vekst i ordrebok og god utvikling i EBITDA mot samme kvartal i 2023. Q2 2024 endte med en omsetning på 192 MNOK, EBITDA på 9,2 MNOK (4,8%) og en ordrereserve på 431 MNOK. Industriens behov for økt effektivitet og bedre styringsinformasjon gjenspeiles i Goodtech sin ordrereserve, der prosjektene i porteføljen i stor grad er prosjekter for nordiske industriselskaper som arbeider med å øke egen produksjon, til lavere enhetskostnad.

ABB UPS Fambilde (002) crop

Energi- og ressursstyring i en og samme løsning

ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en toppmorderne skytjeneste som integrerer både energi- og ressursstyring i en og samme løsning. Via din tilgjengelige nettleser kan du og annet nøkkelpersonell få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.

Tavle crop

Godkjent eltavleprodusent

Formålet til Tavleforeningen er at de skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje. Det har foreningen systematisk arbeidet med i om lag 25 år, så lenge Tavleforenignen har eksistert. Nå er man kommet til en milepel i dette arbeide. Nå lanseres verifikasjonsordning for bedriftssertifisering av tavleprodusenter. Norsk Sertifisering AS, som er en nøytral tredjepart, har utviklet ordningen i samarbeid med Tavleforeningen.