Endress Micropilot_FWR30_05 crop

Ment å forenkle hele prosessen – ved kjøp, installasjon og bruk

Micropilot FWR30, 80 GHz Nivåradar

80 GHz Nivåradar med skytilkobling fra Endress+Hauser. Plasttanker er ofte plassert i avsidesliggende områder. Dette forårsaker en rekke utfordringer for nivåmåling, særlig når det ikke er bare én tank, men flere tanker som er svært spredt.

Ideelt sett er ekstern tilgang til tankene og innstilling av spesifikke grenser mulig, noe som da vil utløse et varsel.

Fordeler

  • Full åpenhet innen oppbevaring og transport av væsker
  • Forenklet løsning fra innkjøp til drift
  • Sikker dataoverføring kombinert med en fleksibel portefølje av digitale tjenester
  • Konstant tilgang til informasjon overalt

I 85 % av alle produksjonsanlegg er nivåmåling svært komplekst eller svært tid- og kostnadsintensivt. Følgelig registreres manglende lagerbeholdning først når tanken allerede er tom og produksjonsprosessen er stagnert. Micropilot FWR30 kombinert med digitale tjenester er verdens første trådløse 80 GHz IIoT-radarsensor.

Den er utviklet for å levere all informasjon og administrere lagerbeholdning i eksterne og mobile bruksområder og ment å forenkle hele prosessen – ved kjøp, installasjon og bruk. Den smarte nivågiveren kombinerer spissteknologi i en kostnadseffektiv sensor. Den enkle utførelsen og de vesentlige funksjonene sparer tid, sikrer kontinuitet og optimaliserer logistikk- og oppbevaringsprosesser.

Konstant åpenhet

IIoT-radarsensoren leverer fakta der det tidligere bare var mulig med antakelser. Den kombinerer en pålitelig måling ved hjelp av 80 GHz radarteknologi og gir tilgang til informasjon om ressurs- og lagerstatus overalt når som helst.

Dessuten leverer den skybaserte løsningen informasjon om containerens plassering, omgivelsestemperatur, måleverdihistorie samt batteri- og driftsstatus. Systemet følger den sertifiserte Netilion-skytjenesten det høye sikkerhetsnivået og kravene til personvern.

Forenkling fra start til slutt

Micropilot FWR30 med Netilion-skytjenester er beregnet på å forenkle prosessen – fra innkjøp til drift. Den trådløse og batteridrevne sensoren monteres av brukeren på en plasttank med bare noen få enkle trinn.

Idriftsetting skjer ved å trykke på en enkelt knapp og uten behov for sensorkalibrering. Ved å skanne QR-koden i Netilion-nettappen kan systemet brukes umiddelbart. Plug-and-play-løsningen er beregnet på å passe perfekt på tanker som kan stables uten at håndteringen av dem påvirkes.

Fleksibilitet og skalerbarhet

Forskjellige slags digitale tjenester sikrer en fleksibel og best mulig prosesstøtte, avhengig av kravene til hvert bruksområde. Alt er tilgjengelig med Netilion Value opp til Netilion Inventory og SupplyCare Hosting ved hjelp av en enhet som smarttelefon, nettbrett eller stasjonær datamaskin.

Netilion Value er en digital tjeneste for verdiovervåking. Den tilbyr dashbord, verdier, historiske data, alarmering og varsling ved hjelp av et enkelt brukergrensesnitt. Smarte sensorer kan integreres og kobles til med bare noen få klikk. I tillegg til at Netilion Inventory tilbyr en forenklet overvåkingstjeneste for å støtte grunnleggende lagerstyringsanvendelser.

Ved siden av status i tanker, siloer og containere vil det også komme en oppgradering (estimert våren 2020), som sammen med historikk også vil vise prediktivt forbruk. SupplyCareHosting er en lagerstyringsløsning som bidrar til å redusere lagerkostnader og øke produktiviteten. Dessuten optimaliserer den forsyningskjeden med individuelle IT-løsninger for lagerstyring og integrering av data i selskapsprosesser og ERP-systemer.

Typiske bruksområder

  • Nivåmåling og sporing av mobile plasttanker som IBC-er – transport av varer, trådløs, ekstern tilgang
  • Nivåmåling og lagerstyring av plasttanker som ikke befinner seg på et anlegg (forskjellige stasjoner) – bredt distribuert, ekstern tilgang, leveringsplanlegging
  • Nivåmåling og lagerstyring av mobile og stasjonære plasttanker i produksjon – vanskelig å sikre strømforsyning, rask og enkel idriftsetting, åpenhet når sikkerhetsbeholdning går tom

 

Eplan bep1910443 crop

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter. Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess?

les mer...
Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...