Powel Metering crop

Volaris er dyktig på å utvikle selskapene sine som selvstendige virksomheter

Metering solgt til kanadisk teknologiselskap

Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group. Powel har i løpet av 2018 konkludert med at det er ønskelig å satse mer på selskapets kjerneområder.

Markedet for programvaresystemer for innsamling og håndtering av måleverdier har utviklet seg mye siden Powel først gikk inn i det med sine produkter. Segmentet står foran store muligheter og investeringer i Sverige og økt interesse internasjonalt. Powel er derfor svært fornøyd med å ha funnet en ny og solid eier til Metering.

Spisskompetanse på å utvikle selskap

- Volaris er dyktig på å videreutvikle selskapene sine som selvstendige virksomheter gjennom å investere i ansatte og kunder. Dette gjør oss trygg på at verdien Powel har bygd opp i Metering vil bli forvaltet videre på en god måte.  Vi er glad på vegne av våre kollegaer og ser fram til å følge selskapet videre, sier Trond Straume, CEO i Powel.

Volaris Group eier en portefølje av teknologi- og programvareselskap, og har derfor solid kompetanse om bransjen. Deres forretningsmodell innebærer å kjøpe, styrke og utvikle teknologiselskaper innenfor spesifikke markedssegmenter som selvstendige selskaper, men med felles metodikk og forretningsfilosofi. Det kanadiske firmaet har planer om å videreutvikle Metering både produktmessig og markedsmessig, under navnet Avance Metering.

- Vi er veldig fornøyd med at Avance Metering blir en del av Volaris. Dette vil komplementere vår eksisterende portefølje av selskaper og øke Volaris sin vekst i energibransjen. Avance Metering vil gi oss muligheten til å fange opp trender rundt utrulling og oppgradering av smarte målere, nasjonale og regionale data-hubber, og implementering av en leverandørsentrisk modell for kraftmarkeder i Norden og resten av Europa, sier David Nyland, porteføljeleder og president for Communications & Media Vertical i Volaris.

Salget av Powel Metering ble gjennomført den 31.12.2018. Det nye selskapet Avance Metering vil ha hovedkontor i Østersund, og ellers beholde de ansattes arbeidsplasser i Jönköping, Linköping, Göteborg, Stockholm, Trondheim og Gdansk. 

Endress Memosens_BS crop

Gjør livet enklere og forbedre prosessikkerheten med digital teknologi fra Memosens

Memosens' digitale sensorer lagrer kalibreringsdata, sensordata og prosessdata

Memosens teknologi, fra Endress+Hauser, revolusjonerer væskeanalyseteknologien. Den målte verdien konverteres til et digitalt signal som sendes induktivt til overføreren, noe som eliminerer problemer knyttet til fukt og rust – sensorene kan til og med brukes under vann.

les mer...
ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000000cameraFNumber (float): 21.000000cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 210.000000cameraFov (flo

Ultralydsensor for smarte IOT applikasjoner

Sensorene er beregnet for utendørs applikasjoner

Pepperl+Fuchs har utviklet en ny serie ultralydsensorer for applikasjoner i mobile og batteridrevne applikasjoner.

les mer...
Universal robots crop

Små og mellomstore produsenter risikerer å få det tøffest

Viktig at vår produserende industri står klare til å tilegne seg kunnskap

Robotprodusenter har en veldig viktig oppgave i dag: å gjøre det enkelt for beslutningstakere å sette i gang med å frigjøre personalet. Blir det for vanskelig, kommer det ikke til å skje, og dette er et stort hinder for bransjen.

les mer...
ABB EQ Matic crop

Enkel og automatisk innsamling av målerdata på M-Bus

Konfigurerbart dashbordsid gir en rask oversikt over de mest relevante måledata

Med EQ-maticfra ABB kan du enkelt samle inn, overvåke og analysere forbruksdata for el.-, gass- vann- eller varmemålere. For detaljert overvåkning tilbyr EQ-matic flere analysefunksjoner som historisk dataanalyse, referansefunksjoner, kostnadsanalyse med mer.

les mer...