Ex merking crop

Skal du blant annet kunne lese hvilke soner og gasser eller typer støv

Merking av Ex-utstyr

På grunn av høy risiko, er det strenge regler for hva slags utstyr du kan ta med deg inn i et eksplosjonsfarlig område (Ex-område). Hvordan vet du om du har valgt riktig utstyr til jobben du skal gjøre?

Alt godkjent Ex-utstyr som skal tas med inn i et eksplosjonsfarlig område skal merkes. I Europa er det ATEX-direktivet som beskriver hvordan Ex-utstyr skal merkes. De samme retningslinjene er innført i Norge, i Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Ex-utstyr er som regel merket både med ATEX-merke og IECEx, som er en internasjonal standard. Hensikten med merkingen er å gi deg informasjon om at utstyret er Ex-godkjent, om beskyttelsesarter, utstyr- og gassgruppe, temperaturklasse og beskyttelsesnivå.

Av merkingen skal du blant annet kunne lese hvilke soner og gasser eller typer støv utstyret er laget for, hvilke ytre påkjenninger utstyr tåler og hva slags beskyttelsestype det har.

Krav om opplæring

Det er viktig at du som jobber i eksplosjonsfarlige områder kjenner til denne merkingen, slik at du ikke setter deg selv eller andre i fare. Faktisk stiller myndighetene krav om at du som skal jobbe i eksplosjonsfarlige områder, har gjennomgått og kan dokumentere opplæring, for eksempel gjennom e-læringskurs som Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder. Der kan du blant annet lære mer om merking og standarder. Er du i tvil om hva som klassifiseres som et Ex-område?

Axflow Wika crop

AxFlow AS - mangeårig distributør for WIKA i Norge

Nærhet til kundene er avgjørende for effektive løsninger

WIKA er en global markedsleder innen måling av trykk, temperatur, nivå og flow og har blitt representert i Norge siden 1991 av AxFlow AS. I samarbeid med kundene utvikler de omfattende løsninger basert på måletekniske komponenter av høy kvalitet, som til slutt blir integrert i de ulike prosessapplikasjonene.

les mer...
Schneider masterPact crop

Ny effektbryter for maritime applikasjoner

33 % av alle skip vil ha batterier som energikilde innen 2050

Schneider Electric lanserer MasterPact NW EPDC-D 1100V DC, en effektbryter som er testet, godkjent og sertifisert for maritime applikasjoner. - En tydelig trend innen skipsdesign de siste årene er økt bruk av hybride elektriske fremdriftssystemer, forklarer Lasse Baugerud, Offer Manager i Schneider Electric.

les mer...
David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...