Ex merking crop

Skal du blant annet kunne lese hvilke soner og gasser eller typer støv

Merking av Ex-utstyr

På grunn av høy risiko, er det strenge regler for hva slags utstyr du kan ta med deg inn i et eksplosjonsfarlig område (Ex-område). Hvordan vet du om du har valgt riktig utstyr til jobben du skal gjøre?

Alt godkjent Ex-utstyr som skal tas med inn i et eksplosjonsfarlig område skal merkes. I Europa er det ATEX-direktivet som beskriver hvordan Ex-utstyr skal merkes. De samme retningslinjene er innført i Norge, i Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. Ex-utstyr er som regel merket både med ATEX-merke og IECEx, som er en internasjonal standard. Hensikten med merkingen er å gi deg informasjon om at utstyret er Ex-godkjent, om beskyttelsesarter, utstyr- og gassgruppe, temperaturklasse og beskyttelsesnivå.

Av merkingen skal du blant annet kunne lese hvilke soner og gasser eller typer støv utstyret er laget for, hvilke ytre påkjenninger utstyr tåler og hva slags beskyttelsestype det har.

Krav om opplæring

Det er viktig at du som jobber i eksplosjonsfarlige områder kjenner til denne merkingen, slik at du ikke setter deg selv eller andre i fare. Faktisk stiller myndighetene krav om at du som skal jobbe i eksplosjonsfarlige områder, har gjennomgått og kan dokumentere opplæring, for eksempel gjennom e-læringskurs som Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder. Der kan du blant annet lære mer om merking og standarder. Er du i tvil om hva som klassifiseres som et Ex-område?

VEGAMET-VEGAPULS-crop

Radar, en bedre ultralyd

Spesielt utviklet for måletekniskee enkle applikasjoner

VEGA utvider leveringsprogrammet av radarbaserte nivåmålere med prisgunstige enheter for enkle applikasjoner. For noen få år siden startet en ny tidsalder for radarbaserte nivåmålere når VEGAPULS- instrumenter basert på 80GHz måleteknologi ble introdusert.

les mer...
Eplan ny versjon crop

Ny versjon av EPLAN-plattformen

kKn fullføres raskere med masseredigering av prosjektdata

EPLAN Platform, Version 2.9, har vært tilgjengelig siden slutten av januar. Hurtig opprettede QR-koder kan lagre hyperlenker, som kan åpnes ute i felten. Lagstyring sikrer at alle endringer lagres automatisk, noe som gjør det enda enklere å iverksette firmaets standarder.

les mer...
AMNYTT kolasj 01 20 crop

AMNYTT 01 2020 er publisert

Mennesket blir ikke overflødig i den digitale hverdag, hvor kunstig intelligens og maskinlæring vil være sentrale temaer. Tvert imot. Det er de bedriftene som evner å utnytte samspillet mellom mennesket og teknologien best, som vil bli vinnere i morgendagens industri. For å kunne møte utfordringene som vil stå i kø, må det utvikles nye samarbeidsarenaer.

les mer...
Adroit SDS2000X Plus PA crop

Oscilloskop fra Siglent med funksjonsrik standardkonfigurasjon

Et økonomisk oscilloskop som kan vokse med testbehovene

Siglent SDS2000X Plus, som forhandles av Adriot AS i Norge, har arvet det allsidige og brukervennlige brukergrensesnittet fra storebror SDS5000X, dette inkluderer 10” berøringsskjerm med multi-touch, ekstern mus- og tastaturkontroll samt innebygd webserver for fjernstyring, dette gjør det enkelt i bruk og reduserer læringskurven til et minimum.

les mer...