Vestre 1 crop

Målsettingene skal være vitenskapsbaserte

Mer moderne holdning til eierskap

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte regjeringens eierskapsmelding fredag 21. oktober. Meldingen gir et klart budskap om at det ønskes en grønnere profil på bedriftene staten har eierskapsinteresser i. Hovedtittel på Stortingsmelding nummer 6 2022 – 2023 er; Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap. Vestre brukte mye tid på pressekonferansen til å snakke om det grønne skiftet.

- Vi skal ha flere for forventninger til selskapene hvor staten er involvert i, var budskapet fra Vestre. Målet er nå å argere mer som en privat eier. Våre mål skal klart uttrykkes overfor eierne, og så forventer vi at de følger opp.

FNs bærekraftsmål blir viktig å følge opp. Vestre henviste til alle 17 målene. Som regel velger styret i private selskaper ut noen av disse målene i forretningsplan. Nå skal alle målene tas med i betraktning. – Det er ledelsens ansvar å følge opp signalene fra eierne, sa næringsministeren. Vi forventer at bærekratsmålene integreres i strategien og følges opp i det daglige virke.Vestre 2 300.jpg

Vitenskapsbasert

- Det er de små skritt i sum som gir resultater, var budskapet fra Vestre. Målsettingene skal være vitenskapsbaserte. Uten et faglig godt grunnlag, har det ikke noen hensikt å sette mål. Videre skal mål og resultater være dokumenterbare og verifiseres. Alle virksomhetene skal nå gi årlig klimarapportering. Av i alt 70 selskaper hvor staten har helt eller delvis eierskap er det under 10 selskaper som har null målsetting for CO2 utslipp i 2050. Denne målsettingen krever næringsministeren at flere selskaper følger opp. Videre er naturmangfold et tema som selskapene må følge med på. Kravet er at bedriftene skal gi positiv påvirkning på naturmangfoldet og økosystemet.

- Vi har store ambisjoner med statens eierskap i norske bedrifter, sa vestre. Det gjelder både bærekraftsengasjementet og selskapenes samfunnsmessige ansvar

Næringspolitikk

- Regjeringens målsetting er ikke å redusere statens eierskap i norsk industri, sa Vestre. Den er heller ikke å øke eierskap. Vi har en pragmatisk holdning til hva staten skal eie. Men vi vil være mer aktive. I stortingsmeldingen som nå presenteres skrur vi på de fleste målsettinger. Forventingene til selskapenes virksomhet blir flere og tydeligere.

Den store snakkisen under pressekonferansen var regjeringens økte oppmerksomhet mot lederlønninger. Målsettingen er nå at topplederens lønn ikke skal øke mer en gjennomsnittet av lønnsveksten hos de ansatte. Foreslår styret høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet, skal det begrunnes og presenteres på generalforsamlingen. – Hvis vi ikke ser at begrunnelsen er god, vil staten stemme imot, sa Vestre. De store landsomfattende mediene viste størst oppmerksomhet om dette punktet under spørrerunden. Bærekraft og aktiv medvirkning i selskapenes strategiutvikling var ikke av så stor interesse.

Det blir spennende å se om de ambisiøse målsettingene blir fulgt opp og gir fart i det grønne skiftet i industrien.

Graphic Group Mensch & Medien Gm

3D onlinekonfigurator for modulære testpluggsystemer

Testpluggsystemene FAME er den modulære systemmodulen for energiteknikk fra Phoenix Contact. Med FAME-konfiguratoren kan man nå med få klikk opprette personlig tilpassede løsninger for funksjonskontroll av strøm- og spenningsomformere samt utløse- og signalkontakter.

les mer...
Mario_Drechsler

Rittals fabrikk i Haiger vinner Industrie 4.0 Award

Rittal tildeles prisen Industrie 4.0 Award for sin smarte fabrikk i Haiger ROI-EFESO Management Consulting har etablert en standard for industrien i form av Industrie 4.0 award. I år går prisen til bedrifter som baner vei for den tyske industrien med smarte fabrikker. Rittal tildeles «Industrie 4.0 award 2022» for å digitalisere produksjon ved sin fabrikk i Haiger med hjelp av søsterbedriften German Edge Cloud.

les mer...
Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...