KUKA_Human-Robot-Collaboration crop

Må evalueres i forhold til brukstilfellene

Mennesker og roboter hånd i hånd: Fornuftig bruke av HRC-løsninger

Fra montering i bilindustrien til produksjon av elektroniske komponenter: Løsninger for menneske/robot-samarbeid (Human-Robot Collaboration (HRC)) blir stadig mer populære i moderne produksjon. Grunnene til denne endringen i produksjonshallene er blant annet ustabile markeder og stadig kortere livssyklus for produktene.

De som er handlekraftige og produserer fleksibelt og tilpasningsdyktig oppnår en konkurransefordel. HRC er en mulig løsning her. Men det gjelder ikke for alle typer prosesser. Bruk av HRC må evalueres i forhold til brukstilfellene, og løsningen må bedømmes i forhold til økonomisk levedyktighet.

Menneske/robot-samarbeid har et stort potensial - for den "riktige" bruken i hvert enkelt tilfelle. Den riktige prosessen blir fastlagt allerede i planleggings- og konseptfasen for anlegget. Her blir produksjonsprosessen undersøkt nærmere og spørsmålet om økonomisk effektivitet blir tatt hensyn til. I tillegg til de ergonomiske aspektene er tidsfaktoren et avgjørende kriterium: Hvor raskt kan HRC omstilles? Og når vil den betale seg? Hvis ting ligger godt til rette kan en HRC-løsning integreres i systemet.Sikkerheten spiller en avgjørende rolle her fordi man må sørge for at mennesker ikke utsettes for fare når de jobber med en robot.

Hastighet, kraft og radius for bevegelsen: roboten må ha mulighet til å rotere Rask og kraftfull: Hvis vi tenker på roboter i et industrielt nivå, utpeker disse to karakteristikken seg umiddelbart. Men de er ikke etterspurt for HRC-applikasjoner. Ved direkte samarbeid med mennesker må roboten ha andre karakteristikker. Ved eventuelle overhengende bevegelser må den utføre produksjonssteget med lavere hastighet og større sensitivitet, og kraftfulle bevegelser kan bare utføres hvis ingen settes i fare. Det er bare slik at risikoen for personskader kan utelukkes. Hvis en uventet kollisjon skulle inntreffe må roboten umiddelbart skifte til stopp-modus, og den kan ikke fortsette å arbeide før den mottar et "OK" fra mennesket, for eksempel i form av en ny berøring. Og naturligvis er roboten HRC-klar kun hvis endeffektorer, som for eksempel gripere eller andre verktøy som er påkrevd for prosessen, ikke har skarpe eller spisse former.

Sikkerheten først

"Know-how, erfaring og nøyaktig planlegging er essensielt for et vellykket samarbeid mellom mennesker og roboter, og for integrering av en HRC-applikasjon," sier Kim Reeslev, KUKA Country Manager Denmark & Baltic States. Det er mulige å finne applikasjonsscenarier, for eksempel i mindre automatiserte områder av bilindustrien eller andre industrier. For eksempel i monteringssektoren. Her kan roboten lette arbeidet for mennesket på en optimal måte. "Noen av kundene våre har allerede en vellykket bruk av løsninger med KUKA LBR iiwa i sine produksjonsprosesser".

Et annet bruksområde er kvalitetstesting. Men overalt må de spesifikke situasjonene vurderes individuelt og beskyttelse av operatørene må kunne garanteres: I samsvar med sikkerhetsstandardene i ISO 10218, de tekniske spesifikasjonene TS15066 og gjeldende maskindirektiver. Det er fordi produksjon kun er tillatt med CE-merking, ifølge gjeldende lovgivning.

CE-merking: Du klarer deg ikke uten

Validering av HRC-applikasjoner er en avgjørende prosess for integrering i et anlegg. Det er fordi visse standarder må overholdes ifølge lovgivning for at produksjon skal være tillatt: Fra risikovurdering til sikkerhetskonsept og validering og testing av all kollisjonscenarier, og det siste trinnet er CE-merking. Alle risikofaktorer må vurderes før, under og etter bruk av roboten, og CE-dokumentasjonen må utarbeides, inkludert en generell beskrivelse av roboten og bruken av den.

Dette innebærer: Når brukes den, når er den i hvilemodus og hvordan rengjøres den - bare for å nevne noen få punkter. Fordi det til syvende og sist er integratoren, eller kunden som har kjøpt roboten og installert den i sitt system, som er ansvarlig hvis CE-merking ikke foreligger. Kunden må sikre at applikasjonen er i samsvar med de aktuelle direktiver og lovverket.

Eplan Efficiency_Studie_4_0_Integrated_User crop

Rapport viser potensial i “Engineering 4.0”

Delvis automatisering av tekniske prosesser oppnår et optimalt kostnad/fordel

European 4.0 Transformation Center (E4TC) på RWTH Aachen Campus har undersøkt den strategiske digitaliseringen av design- og kontrollteknologi og den tekniske utformingen av maskiner og anleggssystemer.

les mer...
Iot oversikt crop

Hvordan orientere seg i jungelen av nyheter

Utviklet for å gi deg en rekke praktiske ideer

Nye, avanserte automatiseringsteknologier dukker stadig opp innen Industrial Internet of Things (IIoT), Industry 4.0 og smart produksjon. Og selv om fremveksten av disse nye mulighetene kan være spennende, kan det være lett å miste synet på hva som fikk deg til å undersøke dem i utgangspunktet.

les mer...
ABB 3000 timer Sub crop

ABB demonstrerer verdens første undervannskraftsystem, signaliserer en ny epoke offshore

Kan gjøres med en enkelt kabel med lite eller intet vedlikehold i opptil 30 år

ABBs banebrytende undervanns kraftdistribusjonssystem og omformerteknologi er kommersielt levedyktig viser en 3000-timers gruntvannstest. Det gir unikt potensial for renere, tryggere og mer bærekraftig olje- og gassproduksjon.

les mer...
Flow-Teknikk Tricor-230k crop

Kan erstatte flere ulike instrumenter

Leveres i 3 forskjellige serier

Tricor coriolis flowmeter, som forhandles av Flow-Teknikk, måler masse-flowen, volumgjennomstrømning , temperatur og tetthet, og kan dermed erstatte flere ulike måleinstrumenter.

les mer...