Krohne WATERFLUX crop

Har strømningsretter hastighetsprofilen

Mengdemåleren som ikke krever rettstrekk og ned koning av rørdiameter, fyller 10 år

KROHNE WATERFLUX, elektromagnetisk mengdemåler lansert av Krohne i 2009 har på de siste 10 år passert over 3000 installasjoner i Norge. WATERFLUX revolusjonerte mengdemåling innen vann og avløpsbransjen ved at den ikke krevde rettstrekk før eller etter måler samt at ned koningen i måleseksjonen garanterer for gode målinger selv ved liten mengde.

Det var til stor hjelp da mengdemålere som oftest ble installert basert på rørdimensjon enn den mengden som skulle måles.

WATERFLUX sin unike rektangulære form samt RILSAN lining gjør at den retter opp flow-profilen og skaper en hastighetsøkning i selve måleseksjonen. Utformingen av måleseksjonen gir et minimalt trykkfall, og vil eksempelvis ligge på kun 0,06 Bar, ved en vann-hastighet på 3 m/sek i en 100 mm WF (85 m3/h). Dette tilsvarer det normale trykkfallet i et rett PVC rør med id 100 mm med en lengde på 7 meter (ref. Colebrook-White kalkulasjons program).

Trykkfall i lange rørstrekk gir måletekniske utfordringer. Dette da stor dimensjonering på rør typisk gir vannhastighet på 0,1– 1,5 m/sek, noe som igjen gjør at man ofte anbefaler ned-koning på både reguleringsventiler og målere. En standard ned koning før og etter måleren gir høyere trykkfall over hele måleseksjonen enn hva man har i en WATERFLUX, installert med samme dimensjon som prosessrøret. 

Dette er det mulig å oppnå fordi WATERFLUX, med sin unike utforming av måleseksjonen, både koner ned og opp innenfor byggelengde av en standard mengdemåler noe som blir vesentlig kortere enn to nedkoninger i tillegg til lengde på en standard måler. WATERFLUX gir også en kostnadsmessig fordel da man slipper tilleggskostnadene for rørdeler og arbeid med eventuell ned koning. 

En annen positiv effekt ved WATERFLUX sin utforming er at den strømningsretter hastighetsprofilen. Dette er spesielt gunstig der hastigheten på vannet er lav og der det er mange «forstyrrelser» som bend og bend ute av plan, avgreninger eller påstikk, opp- og ned-koning samt trappe-overganger. 

En innsnevret profil slik som med WATERFLUX har den gunstige effekten at hastigheten gjennom måleseksjonen økes. Dette reduserer mulighet for begroing i mengdemåler sammenlignet med en full- løps måler. Dette grunnet hastighetsøkningen i måleseksjonen som gir ca en dobling av vann hastigheten i målepunktet. Grunnet denne hastighetsøkningen vil man også måle med samme eller bedre målenøyaktighet ved hastigheter ned i 0,1 m/sek opp imot standard måleren sine 0,3 m/sek. Det siste er spesielt viktig for måling av nattforbruk for kunne detektere en lekkasje på vann-nettet, utføre lekkasje-søk og i forbindelse med utslippsmåling overløp eller nød-overløp.

WATERFLUX med en målenøyaktighet bedre enn 0,2% av Målt Verdi fyller enkelt kravene til godkjenninger som OIML R-49, MI-001(kjøp&salg av vann) og som mengdemåler der det er krav til akkreditert prøvetagning. WATERFLUX kan kombineres med alle KROHNE forsterkere, IFC070 for batteri-drift med innebygd trykk og temp som opsjon, IFC050 , IFC100 og IFC300 med muligheter for måling av ledningsevne, detektering av fremmedvann, samt måling av temperatur.

WATERFLUX er en multiparameter-måler med mulighet for konduktivitet, trykk og temp i tillegg til mengde. Alle godkjenninger av offentlig godkjent 3. part. Slitesterk liner, RILSAN godkjent for drikkevann. IP 68 opsjon og kan leveres med ekstra overflatebehandling for montasje neddykket, nedgravd eller for vær utsatte applikasjoner.  

Faktaboks for WATERFLUX

  • Ingen krav til rette rørstrekk før eller etter mengdemåler
  • Gjelder alle dimensjoner fra DN25 til DN600 og gir enkel installasjon
  • Profilkorrigerende og strømningsrettende utforming av måleseksjon
  • Innebygd ned-koning for optimal væske hastighet med minimalt trykkfall
  • Godkjent for kjøp og salg av vann for alle dimensjoner opp til DN600 - Innebygd jordingselektrode og jordingsringer
  • Måler like nøyaktig begge veier og målingen starter fra null «0»
  • Mulighet for batteriforsyning med inntil 15 års batterilevetid
  • Ingen øvre begrensning på mengde, dvs Én måler kan erstatte flere mekaniske
  • Batteriversjon kan leveres med innebygd trykk og temp transmitter, DN50 til DN200
  • Kan leveres med overflatebehandling godkjent for ned graving og permanent neddykking
David Johansen, portrait

Nyansatt Master of Science in engineering i KROHNE Instrumentation

David Johansen er 33 år og bosatt i Moss. Han skal arbeide med teknisk salg av instrumentering rettet mot KROHNE Instrumentation kunder i Olje- og Gass bransjen.

les mer...
NORD-IE5plus-Motor crop

Kostnadsreduksjon med høytytende og energieffektive motorer

Har betydelig lavere tap enn den nåværende IE4-serien

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet en ny synkronmotor med betydelig høyere energieffektivitet (IE5+). Denne motoren er et tillegg til de standardiserte girmotorvariantene i LogiDrive-systemene og er spesielt godt egnet for å redusere antall varianter. Det betyr at IE5-synkronmotoren passer ekstra godt for bruk i intralogistikk.

les mer...
Autic edge 4transparent crop

Red Lion FlexEdge

Løser oppgaver man ellers trenger flere produkter for å løse

Red Lion Controls, som forhandles av Autic as, er spesialister på kommunikasjon, industriell automasjon og nettverksløsninger har nå lansert  FlexEdge™ Intelligent Edge Automation Platform.

les mer...
AMNYTT 03 2020 kollasj crop

AMNYTT 03 2020 er distribuert

Teknologi kan være svaret på flere av utfordringene. Automatisering og digitalisering kan løse mange av problemene vi i dag ser. Jo færre personer det er i et lokale, for eksempel produksjonshall, dess lavere er sannsynlighet er det for smitte.

les mer...