Krohne Profinet crop

Rask tilgang til måleverdier og diagnoseinformasjon med pålitelig kommunikasjon

Mengdemålere med PROFINET

KROHNE utvider med dette utvalget for digital kommunikasjon. Coriolis og magnetisk induktive mengdemålere kan nå leveres med Profinet.  Industrielt Ethernet gir nye muligheter for hvordan feltutstyr integreres i kontrollsystemet.

PROFINET IO er en av de mest brukte løsningene for kommunikasjon innen fabrikk og prosessautomasjon. 

  • Aktuelle industri, Vann og avløp eller næringsmiddel. Vi har mengdemålere for enhver applikasjon.
  • Med industrielt Ethernet får du prosessdata og diagnose direkte over et digitalt grensesnitt.
  • Mer informasjon og enklere integrasjon i overordnet kontrollsystem. 
  • Fleksibelt og sikkert med Integrert 2-port switch. Støtte for kommunikasjon i redundant ring.

Ethernet er en kjent og velprøvd teknologi.  Benyttet i industrien omtales dette som Industrielt Ethernet. Feltutstyr som frekvensomformere, motorstartere, ventiler og instrumentering kan kommunisere på et felles grensesnitt. Med Profinet IO får du rask tilgang til måleverdier og diagnoseinformasjon gjennom pålitelig to-veis kommunikasjon. 

Få mer informasjon fra prosessen:

Dagens smarte instrumenter måler mange størrelser. En konvensjonell mengdemåler sender gjerne ut primærverdien ut på mA utgangen. All annen informasjon forblir i ubrukt mengdemåleren, med mindre operatøren leser den ut manuelt fra lokalt display. Med Profinet blir all relevant informasjon enkelt tilgjengelig i overordnet kontrollsystem. Operatøren kan få flere måleveridier i tillegg til viktig diagnoseinformasjon om både prosessen og instrumentet i seg selv. Ledeevne, temperatur, luft i medie, delvis fylt rør, tetthet og feilmeldinger er noen eksempler på informasjon som er nyttig for operatøren.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...