Siemens jubileum crop

Industrien må ta i bruk de digitale verktøy som finnes

Livskraftig 125 åring

Siemens AS feiret sitt 125 års jubileum for virksomhet i Norge. Moderselskapet feirer 175 år. Jubileet ble markert i forrige uke. Digitalisering og klimautfordringene stod i sentrum for et program med spennende foredragsholdere og engasjerende paneldebatter.

Gjennomgangstonen var diskusjonen om hvorledes norsk industri skal møte morgendagens utfordringer. Siemens sentralt har en forsknings og utviklings aktivitet på om lag 50 milliarder kroner. Mye dreier seg om avkarbonisering og om å bli klimanøytral, samtid som digitaliseringen øker i omfang.

De fleste europeiske nasjoner og ledende industriforetak har satt som mål å bli klimanøytrale i 2030, i tråd med FNs klimamål. Vi har ikke tid til å vente så lenge sa Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens AS. Vårt mål er å nå dette i 2025. Det er et ambisiøst mål og krever stor innsats av alle ansatte.

Idar Kreutzer fra NHO sa at vi må erkjenne at det er problem med miljøet. Av ti utfordringer World Economic Forum har identifisert for verdens økonomien, er åtte relatert til klima og miljø. Industrien står overfor et dobbelt problem, digitalisering og miljøkrise. Skal vi lykkes må begge utfordringene kunne håndteres samtidig. Vi må finne ut hvorledes industrien kan bli en del av løsningen var Krutzers budskap.

Åslaug Haga fra Fornybar Norge presenterte noen dystre statistikker for miljøsatsingen i Norge. Kun 13 prosent av investeringer i energiproduksjon her i landet er for fornybar energiproduksjon. Tilsvarende tall for EU er 63 prosent. Analyser viser at vi vil trenge 60 TWh mer fornybarkraft for å nå klimamålene, samtid som næringslivet utvikler seg. Effektivisering av energiforbruket kan redusere forbruket med 20 TWh. Gapet blir da 40 TWh. Med konsesjonsbehandlingstid hos NVE på 5 til 12 år blir det umulig å få utbygget nok grønn energiproduksjon i Norge. Haga mente at konsesjonsbehandling ikke bør ta med enn tre år.

Batteri produksjon i Norge ble viet en god del oppmerksomhet. Skal sol- og vind-kraft få økt betydning i kraftsystemet må det installeres store batteribanker, med høy energitetthet. Det er flere interessante prosjekter under utvikling her i landet. Både Freyer og Morrow var med blant foredragsholder og paneldebattantene. Rammevilkår er i denne sammenheng like viktig som for oppdrettsnæringen. For øyeblikket er det noe stillstand, men de involverte personene er sike på at med de riktige rammebetingelsene kan vi få en konkurransedyktig industri i Norge.

Et sentralt budskap for Siemens er at industrien må ta i bruk de digitale verktøy som finnes. For å forenkle den digitale transmisjon har selskapet utviklet digitaliseringsplattformen Xcelerator. Det er en åpen teknologiplattform som skal forenkle overgangen til morgendagens digitale fabrikk. Frank Bråthen, administrerende direktør i Siemens Digital Industries AS informerte om at det på en time ble generert 100 Tb fra Siemens systemer totalt i verden. Det krever gode systemer og kompetente medarbeidere for å håndtere slike datamengder. Mange løsninger og systemer vil i fremtiden bli tilbudt som «As a Service»

Det var mange interessante temaer som ble behandlet under arrangementet. Vi kan nevne;

  • sirkulær økonomi
  • digitalisering
  • klima og natur er ikke i strid med hverandre
  • hurtigheten på endringer
  • henting av produksjon hjem, reduserer miljøbelastning på grunn av mindre transport

 

Kotek XL_Prime_fam crop

Horner XL Prime betjenings- og styringssystemer

Kombinerer PLS, operatørgrensesnitt, I/O og nettverk i en integrert alt-i-ett-en

Horner XL-Prime, som forhandles av Kotek AS, benyttes til styring og automatisering av små og mellomstore maskiner.  Berøringsskjermene i XL Prime-serien er det nyeste tilskuddet til Horner Automations neste generasjons OCS-produktserie.

Pepperl_Einlagenscanner crop

Gir raske og presise målinger

En videreutvikling av den klassiske time-of-flight-teknologien

Pepperl+Fuchs tilbyr en ny LiDAR-sensor med en skannehastighet på hele 100 Hz – ideell for høyhastighetsapplikasjoner. R2300, som er en enstråleskanner, oppnår denne eksepsjonelt høye skannehastigheten ved å skanne på kun ett plan. Sensoren tilbyr den samme kombinasjonen av høy ytelse og kostnadseffektivitet som kjennetegner flerlagsskannere i R2300-serien. 

Untitled design - 1

Er AI relevant for prosessindustrien?

Og hvordan spiller no-code AI en rolle på veien til suksess? Prosessindustrien står overfor utfordringer som påvirker vekst og lønnsomhet. Utfordringene inkluderer økende energikostnader, økt konkurranse, og strenge regulatoriske krav. Det er tydelig for mange industrielle selskaper at de må finne nye måter å optimalisere prosessene og forbedre effektiviteten for å fortsette være konkurransedyktige. 

Focus on crop

Focus-1 levers nå i eksplosjonssikker utførelse

Ventilhuset til Focus 1 ble optimalisert for å gi best mulig løsning

Produsentene av verdens første autonome reguleringsventil, Krohne Instumentation og Samson, utvider produktporteføljen.  Nå er ventil tilgjengelig i EX utførelse.