Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Vanskelig å nå målene uten at transportsektoren elektrifiseres

Legger til rette for elektrisk transport

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Elektrisk transport må til

Landbasert transport står for 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Mens privatbilismen er i ferd med å bli elektrifisert har godstransport økt utslippene jevnlig de siste tretti årene. Skal Norge klare sin forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 må det gripes fatt i transportsektoren. Forumet vil arbeide bredt: Med tungtransport, elektrifisering på byggeplasser, i landbruket og etter hvert luftfart.

- Norge har forpliktet seg til tøffe endringer i utslipp av klimagasser. Det er vanskelig å se at vi kan klare dette uten at transportsektoren elektrifiseres. Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading og kommunikasjon på plass, som ikke er godt nok til stede i dag. NEK har derfor etablert Eltransportforum for å samle de berørte aktørene. Sammen skal vi finne løsninger som alle kan akseptere slik at transportsektoren kan elektrifiseres, forteller Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Eltransportforum

NEK er en nøytral organisasjon som har lang erfaring i å bringe aktører sammen og skape enighet. Blant annet har man tidligere etablert Elbilforum og Landstrømsforum, i tillegg til sitt ordinære standardiseringsarbeid. Eltransportforum er NEKs nye initiativ for å skape en arena for aktørene, som er berørt i en infrastruktur for lading av kjøretøy. Forumet vil vedta prinsippbeslutninger og gi innspill til både norsk og internasjonal standardisering.

-Skal 850.000 busser, lastebiler, varebiler, trailere og landbrukskjøretøy elektrifiseres må aktørene ha forutsigbarhet. En situasjon med flere ulike løsninger vil sparke beina under elektrifisering. Det er min påstand at elektrifisering får vi ikke til uten samhandling mellom interessentene og konsensus for løsninger. Skape konsensus er nettopp NEKs spisskompetanse, avslutter Aanensen. 

 

Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...
Johnsen MW crop

Ny leder for systemer og løsninger hos Malthe Winje

Jim Martin Johansen(46) har tiltrådt stillingen som Manager System & Solutions i Malthe Winje Automasjon med hovedfokus på SCADA programvare fra ICONICS.

les mer...