Siemens digital crop

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

For fjerde år på rad gir Siemens Norge ut rapporten «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2019». Årets rapport indikerer at temperaturen stiger. Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling. Hele 74 prosent mener at digitalisering vil være svært viktig for deres konkurransekraft de neste fem årene. Det er åtte prosentpoeng mer enn i 2016.

– Det er positivt at næringslivet erkjenner hvor viktig digitalisering er for å ivareta og øke konkurransekraft. Digitalisering er nemlig en forutsetning å lykkes i en stadig skarpere nasjonal og internasjonal konkurranse, sier Nils Klippenberg, direktør Smart Infrastructure i Siemens.

Falsk trygghet

Selv om 74 prosent mener digitalisering er svært viktig, mener kun 55 prosent at det er svært viktig å gjøre noe allerede i dag.

– Dette indikerer at norsk næringsliv har nokså senkede skuldre. Funnet indikerer en avstand mellom hvordan næringslivet oppfatter digitalisering og næringslivets faktiske evne til å omstille seg på en tilstrekkelig rask og god måte, sier Klippenberg.

Flere av respondentene opplyser at de ikke opplever økt konkurranse fra eksisterende konkurrenter eller en økning i nye konkurrenter som følge av digitalisering. Kun 24 prosent svarer at konkurrentene i egen bransje har styrket sin konkurransekraft i svært stor grad som følge av digitalisering, og kun 13 prosent opplever svært stor økning av konkurrenter som følge av digitalisering.

– Disse oppfatningene fører nok til at norsk næringsliv har lavere skuldre enn de burde. Det vitner om en falsk trygghet i næringslivet, sier Klippenberg.

Ledere er ikke omstillingsklare

Et av undersøkelsens hovedfunn er at det er mangelen på digital kompetanse innad i den enkelte virksomhet som bremser digitaliseringen, ikke økonomi.

– Nøkkelen til å lykkes med digitalisering ligger ikke teknologien som brukes, men i menneskene som bruker den, sier Klippenberg.

Rapporten slår fast at et digitalt kompetanseløft på alle nivå i en organisasjon er viktig for å lykkes med digitalisering. Spesielt viktig er evnen til å lede digitale omstillingsprosesser. Samtidig viser undersøkelsen at mange mellom- og toppledere ikke har ledelseskapasitet på dette området. Det mener Klippenberg at er problematisk.

– At mellom- og toppledere selv mener de mangler digital kunnskap og kompetanse er uheldig. Digital omstilling vil kreve mer av lederrollen. Dagens ledere må bygge sin egen kompetanse. De trenger kunnskap og innsikt i digitale trender og utvikling for å forstå mulighetene digitalisering fører med seg og hva som skal til for å lykkes. Skal vi tolke resultatene fra undersøkelsen, tyder det på at norske mellom- og toppledere ikke er helt klare, sier Klippenberg.

Les «Digital temperaturmåler for norsk næringsliv 2019» her: www.siemens.no/digitaltemperatur

Om Siemens

Siemens er en global aktør som i mer enn 170 år har utviklet høyteknologiske og innovative løsninger for industri, olje&gass, kraftforsyning, byer og infrastruktur. Med 380.000 medarbeidere i over 200 land jobber Siemens med å løse fremtidens utfordringer gjennom elektrifisering, automatisering og digitalisering. Siemens er en av de største produsentene av energieffektive ressursbesparende teknologiløsninger for hele verden, og er en av verdens største leverandør av bærekraftig teknologi. Den norske virksomheten har cirka 1700 medarbeidere fordelt på 17 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. Globalt sett omsatte Siemens for 83 milliarder Euro i 2018.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...