KUKA lettvekt crop

Prisen hedrer selskaper og innovatører for særskilt god innsats.

KUKA LBR – en lettvektsrobot med flere medisinske anvendelser

I 2017 ble KUKAs lettvektsrobot LBR iiwa Med for medisintekniske produkter sertifisert i henhold til det anerkjente CB-systemet (IECEE CB Scheme). På forskningsnivå finnes roboten allerede i en rekke kirurgiske og diagnostiske anvendelser som kommer til å forandre og forbedre behandlingen innen ulike områder som kreftdiagnostikk, kirurgi og ortopedi. 

I juli ble KUKA LBR belønt med den prestisjefylte IERA-prisen på International Symposium on Robotics i München. Juryen for IERA-prisen består av høyt rangerte internasjonale representanter innen industri og forskning. Prisen hedrer selskaper og innovatører for særskilt god innsats. Den regnes for å være en av de viktigste internasjonale prisene når det gjelder roboter og automasjon.

KUKA LBR iiwa Med fikk juryens anerkjennelse takket være bredden av mulige applikasjoner når det gjelder bruk innen det medisinske feltet. Fremtidsmulighetene er store for lettvektsroboter som kan samhandle med pleiepersonell og medisinske spesialister på en rekke måter.

– Det stilles svært høye krav ved medisinske applikasjoner, og vi arbeider kontinuerlig med å leve opp til disse. Vår satsing innen området har pågått i mer enn ti år. IERA-prisen er en bekreftelse på at vi har satset riktig, og at vi er i forkant av utviklingen innen medisinsk teknologi. Vi er svært glade for utmerkelsen, sier Joacim Lorentsson, salgssjef ved KUKA Nordic AB.

KUKA LBR iiwa Med har både maskin- og programvare som er tilpasset kravene innen den medisinske teknologien. Andre egenskaper som gjør roboten særskilt egnet for bruk i helsevesenet, er responsive sensorer, intelligent sikkerhetsteknologi, et overflatelag som er optimert i henhold til hygieniske krav, og betjening som er designet for å samhandle med mennesker.

– Våre roboter har den følsomheten som er nødvendig for å håndtere samspillet. De blir en forlengelse for både kropp og hjerne, sier Joacim Lorentsson.

KUKAs hovedkontor i Norden ligger strategisk plassert i Göteborg, der flere forskningsintensive selskaper innen medisin- og legemiddelbransjen driver virksomhet. Tidligere versjoner av KUKAs roboter har i flere år vært i tjeneste på et titalls sykehus i Norden, der de hovedsakelig benyttes innen røntgendiagnostikk

Et eksempel på en medisinsk sammenheng der lettvektsroboten KUKA LBR iiwa Med allerede er i bruk, er i et samarbeid med det danske medisintekniske selskapet Robert ApS. Det handler om en applikasjon kalt Robert – your personal friend – som brukes til rehabiliteringstrening av bein på sengeliggende pasienter.

– Dette er første gang i Norden at KUKA LBR iiwa Med har blitt sertifisert for bruk på sykehus, sier Joacim Lorentsson.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...