OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Av Randi Mogerhagen, Schneider Electric og styremedlem i Integra

Ja til kunstig intelligens, men har vi nok fokus på energieffektivisering

NHO-årskonferansen 2024 – med lederskap og løsninger som hovedtema er over. Norge og Europas situasjon var i fokus. Vi befinner oss i en brytningstid. I en verden hvor uforutsigbarheten er blitt det eneste forutsigbart. Vår fremtid er avhengig av godt lederskap, basert på et solid verdigrunnlag og vilje til konfliktløsning. 

Klimaendringer og det grønne skiftet. Geopolitikk og regionalisering av økonomien. Et økende behov for kraft – både på kort og lang sikt. Det var noen av de store temaene som ble berørt på konferansen. 

En utvidelse av kraftproduksjonen med nye grønne kilder – havvind, landvind, solenergi – går hånd i hånd med behovet for konliktløsning. 

Vil myndighetene klare å få opp farta i den grønne energiomstillingen? Foreløpig har vi klart å kutte utslippene våre med kun 4,6 % siden 1990. I 2030 vil de måtte halveres! 

Vi mener at årene 2024-2030 er tiden når selskaper må skjerpe innsatsen på å styrke Norge med solide og fremtidsrettede digitale løsninger for å nå klimamålene forankret i Paris-avtalen og utnytte energi og ressurser maskimalt. Det vil samtidig skape en lønnsom og bærekraftig vekst i landet. 

Vårt land er sterkt knyttet til Europa, både markedsmessig og kulturelt. Norge må se energiøkonomiserings- og klimatiltak ikke bare som en utfordring, men som en mulighet for innovasjon og mer lønnsom vekst. En mer ressurseffektiv industri- og byggebransje danner grunnlaget også for å eksportere teknologi som vil gjøre oss i stand til å skille oss ut internasjonalt. 

Kompetanseutvikling og bruk av kunstig intelligens for å effektivisere, vil derfor bety at norske bedrifter må satse på KI mer strategisk og med målrettede planer.

Kunstig intelligens brukes nå hovedsakelig av folk under 35 år og få bedrifter satser på den strategisk, ble det undertreket på konferansen. 

Generativ KI er åpen for alle, og det haster å bruke det. Vi tilføyer: det må brukes på en meget samfunnsbevisst og målrettet måte! 

For kunstig intelligens vil – ifølge en fersk rapport av Schneider Electric – føre til at datasentre vil øke sitt energiforbruk med 26-36 % årlig. Med utgangspunkt i rapporten, har vi kalkulert at datasentre i 2028 vil bruke opptil 90 gigawatt energi globalt. Dette tilsvarer et årlig energiforbruk på opptil 788 terawattimer – hele 5,6 ganger Norges totale energiforbruk, som i dag er på rundt 140 terawattimer.

Nytenkende og spesielt tverrfaglige tekniske løsninger med systemintegrering vil være utslagsgivende for å effektivisere og sikre denne utviklingen. 

Vi er derfor spent på hvordan planene til regjeringen vil slå ut i 2024. 

Nye fornybare kilder og kraftnettet må bygges ut raskt og konflikter løses. Mens energieffektivisering er fullstendig konfliktløst!

For å skjerpe fokuset på enøk må Norge bruke forpliktende midler: skjerpede krav og rask videreutvikling av tekniske standarder. Vi venter spent på resultatet av høringen angående loven om offentlige anskaffelser, som skal bli enklere og mer bærekraftige (fristen er 10. februar). Vil det hjelpe? Hva med private aktører?

Verden venter ikke på Norge. Den følelsen ble forsterket under konferansen. Tempoet i utviklingen er tydeligvis ikke raskt nok, og vendepunktet som ble nevnt på konferansen, tilsa at det ikke var noe nytt på denne fronten. 

Vi ønsker mer handling og mindre prat. Norge ligger etter.

itSMF SigMa crop

En viktig møteplass for AI og digital transformasjon

Signe-Marie ser frem til å ta i mot folk til workshops og på itSMF-konferansen

Vi er på full fart inn i en ny teknologisk revolusjon. Deet er ingen tvil om at kunstig intelligens er en disruptiv teknologi – som vi må forhode oss til. På itSMF-konferansen 6 vil over 30 internasjonale eksperter ta for seg både problematiske sider og de enorme mulighetene som oppstår i den digitale tidsalderen.

Emerson ASCO_327C_Group crop

Emerson-magnetventil med høy strømning øker pålitelighet og driftseffektivitet

ASCO-serien 327C magnetventil har et direktevirkende design med høy strømning for overlegen strømningskontroll og driftssikkerhet. Emerson har introdusert en ny ASCO-serien 327C magnetventil med et direktevirkende design for høy strømning som leverer et overlegent strømning/kraft-forhold sammenlignet med lignende ventiler. 

E&H Template Test

Kjetil Gulliksrud ansatt som Sales Engineer i Endress+Hauser

Endress+Hauser Norge opplever betydelig vekst og har ansatt Kjetil Gulliksrud som Sales Engineer. Kjetil tiltrådte stillingen i februar og er lokalisert på våre kontorer i Sandefjord og Tranby.

Karsten Moholt crop

IKM KJØPER Karsten Moholt AS og Aquamarine AS

IKM Gruppen AS har signert en avtale med Remold Invest AS om kjøp av 100% av aksjene i Moreld AS med datterselskaper, herunder Karsten Moholt AS og Aquamarine AS. Moreld AS er etter salget av flere virksomheter og en omstrukturering omdannet til et holdingselskap som eier selskapene Karsten Moholt AS, Aquamarine AS, Teknisk AS, More Holdco KM AS, AO Holdco AS og More Asset AS. Disse selskapene omsatte for 470 MNOK i 2023 (ureviderte tall).