Pepperl IO crop

Plassbesparende løsningen reduseresrkompleksiteten i kabling

I/O-blokker sørger for enkel og effektiv integrasjon av binære sensorer i et IO-link nettverk

Med Pepperl+Fuchs nye IO-blokker med IO-Link interface kan man enkelt integrere et stort antall binære I/O inn i et IO-Link nettverk: Ved å benytte 8-ports/16DI blokker sammen med en Pepperl+Fuchs Ethernet IO-modul med integrert IO-Link Master kan man gi signaler fra 128 binære I/O til overordnet system.

Med denne plassbesparende løsningen reduseres kompleksiteten av kabling, og følgelig reduseres også mulige kablingsfeil. Det at power supply og signal går i samme elektriske forbindelse reduserer ytterligere sjansen for feil. Det er også en fordel at mange forskjellige typer binære sensorer kan kobles inn på en og samme I/O-blokk.

IO-Link Intelligens i stedet for standard koblingsbokser

Ved å benytte IO-Link 1.1 og COM3 standarder, kan prosesspesifikke brukerparametere lagres i IO-blokkene. Samtidig passer IO-Link på at de samme parameterne også er lagret i IO-Link masteren. Om en eller annen parameter senere forandres, enten det være fra PLS, IO-Link master eller i IO-blokken, sørger funksjonaliteten for at endringene blir oppdatert både i IO-blokk og IO-Link master.

Om IO-blokken skal skiftes, blir automatisk brukerparameterne lastet ned i den nye enheten. Dette gjør det enkel å bytte enheter under drift. Ingen brukerparametere må legges inn på nytt.

Mange konfigurasjonsmuligheter gir optimalt prosessdesign.

For å sikre ytterligere fleksibel integrasjon inn i eksisterende prosesstrukturer, kan IO-blokkene med IO-Link konfigureres ytterligere. Det logiske nivået på hver port kan settes individuelt. Det gjør at anleggets logiske oppbygning kan beholdes uendret og blokkene tilpasses eksisterende instrumenteringsmiljø. Det gir fleksibilitet i designfasen.

For å sikre en pålitelig overførsel av data til overordnet system, kan interferens mellom forskjellige signaler bli undertrykket. Også signaler av kort varighet med høy hastighet tas vel vare på og videresendes til styresystemet med høy kvalitet.

Plasseffektivt design, konstruert for industrimiljøer

Med helkapslet hus i metall og et stort temperaturområde fra -25 °C til +70 °C, samt beskyttelsesklasse IP67, kan IO-blokkene også benyttes i krevende industrielle miljøer. Huset er kompakt og har tydelige og lett leselige indikatorLEDs som indikerer sensorstatus, drift og mulige feil

Høydepunkt

  • Enkel integrasjon av binære sensorer inn mot styresystem via IO-Link
  • Effektiv transmisjon av opp til 128 digitale IO via Pepperl+Fuchs’ IO-Link master modul opp mot styresystem.
  • Enkel kabling med power og signal i samme kabel opp mot IO-Link Master
  • Mange konfigurasjonsmuligheter gir optimalt prosessdesign
  • Robust og helkapslet hus med stort temperaturområde og høy IP-grad gjør at enhetene kan benyttes i krevende industrielle miljøer.

 

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...