Nord_Frequenzy_Inverters crop

Mindre nedetid, reduserte kostnader, lengre levetid for drevene

Intelligent pleie for industrigir

Industrigir er tungvekterne innen drivteknologi, og de må håndtere store dreiemoment. På grunn av de store kreftene som er i sving, kan små feil som ikke oppdages i tide føre til full systemsvikt. Dette er ikke bare dyrt, men kan også være katastrofalt; store deler av anlegget kan bli stående til en ny enhet er levert og installert.

Mens tilstandsovervåking kun vil oppdage slitasje, kan prediktivt vedlikehold bidra til å planlegge en dato for vedlikehold god tid i forveien. Derfor bruker NORD DRIVESYSTEMS tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold for å sørge for minimal nedetid og høy kostnadseffektivitet.

Dette betyr mindre nedetid, reduserte kostnader, lengre levetid for drevene og, fremfor alt, ingen uforutsatt nedetid. Dette er et ideelt konsept, spesielt for industrigir, siden disse tungvekterne ofte brukes i svært avanserte anlegg der nedetid kan ha ekstra alvorlige konsekvenser.

Dataanalyse, ikke bare dataavlesning

Dette krever intelligente frekvensomformere med integrerte PLC-er, som kan ta autonome avgjørelser og evaluere statusdata for motorer og girenheter fra virtuelle og fysiske sensorer. Ved hjelp av virtuelle sensorer basert på matematiske algoritmer og PLC-en som er integrert i NORDs frekvensomformere, kombinert med giroljens kjente fysiske egenskaper, kan oljelevetiden bestemmes med tilstrekkelig presisjon. Dette gjøres på grunnlag av utdataene fra drevet, som opprettes basert på de målte elektriske dataene. Dette tillater en vurdering av giroljens bruksgrad og en predikert dato for oljeskift.

Vibrasjonsfrekvensene gir viktig kunnskap

I industrigir anbefaler vi sensorer for både fysisk temperatur og vibrasjoner, både i et driftsmessig og økonomisk perspektiv. Vibrasjonssensorer gir spesielt mange fordeler. Det finnes detaljerte produsentdatabaser for alle lagre som er installert i industrigirene. Disse databasene inneholder vibrasjonsfrekvensene for alle komponenter i alle typer lagre. De individuelle frekvensene kan derfor tydelig identifiseres og tilskrives de bestemte komponentene. Frekvensspektret kan analyseres på grunnlag av tidssignalet eller en FFT-analyse (Fast Fourier-Transform). Dette gir ikke bare mulighet til å beregne ideelt eller nødvendig vedlikeholdsintervall, men indikerer også hvor feilen ligger og hvilke reservedeler som trengs.

Skyforbindelse for nettverksbaserte tjenester

Det autonome drevet sender statusdataene sine til sikker skylagring. Der er dataene tilgjengelige for analyse med filtrerings- og analyseverktøy, slik at overvåkingen av drivenhetene kan utføres hvor som helst i verden. Dataene er tydelig presentert i et nettleserbasert grensesnitt, og du kan enkelt få en oversikt over anlegget i 3D.

Om Nord Divesystem

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet og produsert drivteknologi i over 50 år. I dag har de cirka 3600 ansatte og er en av verdens ledende leverandører av fullskala og altomfattende løsninger. NORDs produktportefølje strekker seg fra standard drev til skreddersydde løsninger for krevende bruksområder, f.eks. basert på energieffektive eller eksplosjonsbeskyttede drev. Bruttoomsetningen i forretningsåret 2017 var på 630 millioner euro. NORD har datterselskaper og distributører i 89 land og et omfattende servicenettverk, noe som gir korte leveringstider og kundefokuserte tjenester på kort varsel over hele verden. NORDs brede utvalg av girtyper dekker momenter fra 10 Nm til over 250 kNm. Selskapet produserer også motorer i størrelser fra 0,12 kW til 1000 kW og frekvensomformere på opptil 160 kW. NORDs utvalg av omformere består av konvensjonelle modeller for installasjon i kontrollkabinetter i tillegg til fullintegrerte enheter i desentraliserte utgaver.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...