Nord_Frequenzy_Inverters crop

Mindre nedetid, reduserte kostnader, lengre levetid for drevene

Intelligent pleie for industrigir

Industrigir er tungvekterne innen drivteknologi, og de må håndtere store dreiemoment. På grunn av de store kreftene som er i sving, kan små feil som ikke oppdages i tide føre til full systemsvikt. Dette er ikke bare dyrt, men kan også være katastrofalt; store deler av anlegget kan bli stående til en ny enhet er levert og installert.

Mens tilstandsovervåking kun vil oppdage slitasje, kan prediktivt vedlikehold bidra til å planlegge en dato for vedlikehold god tid i forveien. Derfor bruker NORD DRIVESYSTEMS tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold for å sørge for minimal nedetid og høy kostnadseffektivitet.

Dette betyr mindre nedetid, reduserte kostnader, lengre levetid for drevene og, fremfor alt, ingen uforutsatt nedetid. Dette er et ideelt konsept, spesielt for industrigir, siden disse tungvekterne ofte brukes i svært avanserte anlegg der nedetid kan ha ekstra alvorlige konsekvenser.

Dataanalyse, ikke bare dataavlesning

Dette krever intelligente frekvensomformere med integrerte PLC-er, som kan ta autonome avgjørelser og evaluere statusdata for motorer og girenheter fra virtuelle og fysiske sensorer. Ved hjelp av virtuelle sensorer basert på matematiske algoritmer og PLC-en som er integrert i NORDs frekvensomformere, kombinert med giroljens kjente fysiske egenskaper, kan oljelevetiden bestemmes med tilstrekkelig presisjon. Dette gjøres på grunnlag av utdataene fra drevet, som opprettes basert på de målte elektriske dataene. Dette tillater en vurdering av giroljens bruksgrad og en predikert dato for oljeskift.

Vibrasjonsfrekvensene gir viktig kunnskap

I industrigir anbefaler vi sensorer for både fysisk temperatur og vibrasjoner, både i et driftsmessig og økonomisk perspektiv. Vibrasjonssensorer gir spesielt mange fordeler. Det finnes detaljerte produsentdatabaser for alle lagre som er installert i industrigirene. Disse databasene inneholder vibrasjonsfrekvensene for alle komponenter i alle typer lagre. De individuelle frekvensene kan derfor tydelig identifiseres og tilskrives de bestemte komponentene. Frekvensspektret kan analyseres på grunnlag av tidssignalet eller en FFT-analyse (Fast Fourier-Transform). Dette gir ikke bare mulighet til å beregne ideelt eller nødvendig vedlikeholdsintervall, men indikerer også hvor feilen ligger og hvilke reservedeler som trengs.

Skyforbindelse for nettverksbaserte tjenester

Det autonome drevet sender statusdataene sine til sikker skylagring. Der er dataene tilgjengelige for analyse med filtrerings- og analyseverktøy, slik at overvåkingen av drivenhetene kan utføres hvor som helst i verden. Dataene er tydelig presentert i et nettleserbasert grensesnitt, og du kan enkelt få en oversikt over anlegget i 3D.

Om Nord Divesystem

NORD DRIVESYSTEMS har utviklet og produsert drivteknologi i over 50 år. I dag har de cirka 3600 ansatte og er en av verdens ledende leverandører av fullskala og altomfattende løsninger. NORDs produktportefølje strekker seg fra standard drev til skreddersydde løsninger for krevende bruksområder, f.eks. basert på energieffektive eller eksplosjonsbeskyttede drev. Bruttoomsetningen i forretningsåret 2017 var på 630 millioner euro. NORD har datterselskaper og distributører i 89 land og et omfattende servicenettverk, noe som gir korte leveringstider og kundefokuserte tjenester på kort varsel over hele verden. NORDs brede utvalg av girtyper dekker momenter fra 10 Nm til over 250 kNm. Selskapet produserer også motorer i størrelser fra 0,12 kW til 1000 kW og frekvensomformere på opptil 160 kW. NORDs utvalg av omformere består av konvensjonelle modeller for installasjon i kontrollkabinetter i tillegg til fullintegrerte enheter i desentraliserte utgaver.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...