Intel Magdeburg crop

Vil de neste 10 årene investere opp til 80 milliarder euro i halvlederproduksjon

Intel investerer i europeisk chip-produksjon

Intel investerer 17 milliarder euro i to nye halvlederfabrikker i Magdeburg i Tyskland. Til sammen skal det sprøytes inn 80 milliarder euro i chip-fremstilling i Europa de neste ti årene.

Intel vil de neste 10 årene investere opp til 80 milliarder euro i halvleder-produksjon innenfor EUs grensner, fra forskning og utvikling (FoU) til ferdigstilling og distribusjon. I første fase skal det etableres to halvlederfabrikker i Magdeburg til en kostnad på rundt 17 milliarder euro. Byggestart er foreløpig satt til første halvår 2023, med forbehold om godkjenning fra EU-kommisjonen og at tyske myndigheter godkjenner finansieringen.

 

I tillegg planlegger selskapet et nytt forsknings-, utviklings- og designsenter i Frankrike, samt økt av kapasitet for produksjon, støperi- og back-end-produksjon i Irland, Italia, Polen og Spania. Med disse investeringene ønsker Intel å bygge et chip-økosystem og en mer robust europeisk forsyningskjede.

– Investeringene vi planlegger er et viktig skritt for både Intel og EU. "EU Chips Act" gjør det mulig for privat og offentlig sektor å samarbeide for å styrke Europas posisjon i halvledersektoren betydelig, sier Pat Gelsinger, adm. dir. i Intel.

– Vårt banebrytende initiativ vil øke Europas innovasjon innen forskning og utvikling og bringe state-of-the-art produksjonskapasitet til kontinentet – noe som kan være til nytte for kunder og partnere over hele verden. Intel har som mål å spille en nøkkelrolle i å forme Europas digitale fremtid i flere tiår framover, sier Gelsinger.

 

 

 

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...