Instrumentering 1 crop

Nå må denne grenseutviskende virksomheten omfatte flere fagdisipliner

Instrumentering – Industri 4.0 – vedlikehold

Digitaliseringen griper inn i alle deler av en industriell produksjonsprosess. Instrumentering blir mer og mer sentralt i morgendagens produksjonsløsninger. Jo bedre analyseverktøy vi får, dess viktigere blir det at målingene gir korrekt informasjon. Skal systemene evne å måle riktig for flere disipliner, må fagmiljøer samarbeide tettere.

Industrien har lenge snakket og også delvis fått til samarbeid over disiplingrensene mellom elektro og automatisering. Nå må denne grenseutviskende virksomheten omfatte flere fagdisipliner. Et fagfelt som er helt avgjørende for å få høy oppetid i produksjonen er vedlikehold. Nye løsninger gir denne industrielle aktiviteten helt nye muligheter til å forutsi hvorledes utstyrs helsetilstand vil utvikle seg. Teknologien kalles prediktivt vedlikehold, og krever god instrumentering av produksjonsutstyret.

Mye å hente på riktig vedlikehold

Alle analyser som er utført av anerkjente internasjonale konsulentselskaper viser kostnadsbesparelser ved god utnyttelse av digitaliseringsløsninger. – Men bedriftene må være oppmerksom på at det kreves topp kompetanse og rett erfaring for å gi gode råd, sier Per Schjølberg til AMNYTT. Schjølberg er instituttbestyrer ved Institutt for maskinteknikk og produksjon og en pådriver for digitalisering innen vedlikehold.

Hele artikkelen kan leses her.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...