Instrumentering 1 crop

Nå må denne grenseutviskende virksomheten omfatte flere fagdisipliner

Instrumentering – Industri 4.0 – vedlikehold

Digitaliseringen griper inn i alle deler av en industriell produksjonsprosess. Instrumentering blir mer og mer sentralt i morgendagens produksjonsløsninger. Jo bedre analyseverktøy vi får, dess viktigere blir det at målingene gir korrekt informasjon. Skal systemene evne å måle riktig for flere disipliner, må fagmiljøer samarbeide tettere.

Industrien har lenge snakket og også delvis fått til samarbeid over disiplingrensene mellom elektro og automatisering. Nå må denne grenseutviskende virksomheten omfatte flere fagdisipliner. Et fagfelt som er helt avgjørende for å få høy oppetid i produksjonen er vedlikehold. Nye løsninger gir denne industrielle aktiviteten helt nye muligheter til å forutsi hvorledes utstyrs helsetilstand vil utvikle seg. Teknologien kalles prediktivt vedlikehold, og krever god instrumentering av produksjonsutstyret.

Mye å hente på riktig vedlikehold

Alle analyser som er utført av anerkjente internasjonale konsulentselskaper viser kostnadsbesparelser ved god utnyttelse av digitaliseringsløsninger. – Men bedriftene må være oppmerksom på at det kreves topp kompetanse og rett erfaring for å gi gode råd, sier Per Schjølberg til AMNYTT. Schjølberg er instituttbestyrer ved Institutt for maskinteknikk og produksjon og en pådriver for digitalisering innen vedlikehold.

Hele artikkelen kan leses her.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...