EH_hydrogen crop

Grønt hydrogen anses som en av nøklene til dekarbonisering i mange sektorer

Innsats for en bærekraftig fremtid

Endress+Hauser blir med i European Clean Hydrogen Alliance. Ved å bli med i European Clean Hydrogen Alliance støtter Endress+Hauser utviklingen av en ren og konkurransedyktig hydrogenindustri i Europa. Målet er å oppnå CO2-nøytralitet i prosessindustrien innen midten av århundret ved å introdusere hydrogenteknologi. 

I samarbeid med andre industripartnere ønsker Endress+Hauser å støtte innsatsen for en bærekraftig fremtid.

Grønt hydrogen anses som en av nøklene til dekarbonisering i mange sektorer og et kjerneelement i energiovergangen. European Clean Hydrogen Alliance vil spille en viktig rolle i implementeringen av EUs hydrogenstrategi. “Med medlemskapet ønsker vi å støtte initiativer som tar sikte på dekarbonisering, og å oppnå klimamål for å gi et aktivt bidrag til en bærekraftig fremtid”, sa Paul Borggreve, markedsdirektør i Endress+Hauser Group.

Verdifullt bidrag til bærekraftig utvikling

Alliansen, et initiativ fra EU-kommisjonen, bringer sammen aktører fra industri, vitenskap, myndigheter og privat sektor for å mobilisere ressurser og utvikle en investeringsagenda som fremmer produksjon og anvendelse av fornybart hydrogen og skaper en konkret fremdriftslinje for prosjektet, og dermed danner grunnlag for et bærekraftig og konkurransedyktig hydrogenøkosystem i EU.

Hydrogen, det mest praktiske alternativet til fossilt brensel, har potensialet til å muliggjøre overgangen til en CO2-nøytral fremtid i en rekke sektorer. Dette inkluderer olje og gass- og kjemiindustrien samt produksjon av stål og sement, hvor det er spesielt vanskelig å unngå utslipp. “Grønt hydrogen er en nøkkelkomponent i energiomstillingen,” sier Jens Hundrieser, regionssjef for energi- og metallindustrien i Europa.

Omfattende portefølje for hydrogenapplikasjoner

Endress+Hauser har allerede en bred portefølje produkter for kritiske prosessmålepunkter i produksjon, lagring og anvendelse av hydrogen. Disse inkluderer laserbaserte gassanalysatorer for å bestemme gasskvalitet, mengdemålingsløsninger og nivåmålinger i tanker med flytende hydrogen.

Endress+Hauser-instrumenter oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene for prosess og miljø. Blant annet krever hydrogenapplikasjoner instrumenter som kan tåle høyt prosesstrykk på over 1000 bar, eller ekstreme temperaturer så lave som –253 grader Celsius. “European Clean Hydrogen Alliance gir oss muligheten til å lære sammen med partnerne våre og fortsette å forbedre porteføljen av produkter og løsninger for hydrogenindustrien,” sier Paul Borggreve.

 

AMNYTT 03 2022 kolasj crop

AMNYTT 03 2022 er publisert

Fremtidens samfunn krever kompetente borgere. Det gjelder en rekke yrker som lærere, helsepersonell og ikke minst teknologer. Vi må hele tiden minne samfunnet på behovet for at vi i Norge har nok teknologer. Skal de politiske målsettinger om et grønt skifte nås, som er nødvendig, er en av de aller viktigste forutsetninger for å lykkes å utdanne nok teknisk personell.

les mer...
Oktober 2021Eaton

Eaton lanserer vedlikeholdsfrie HLR-halvlederreleer

Møter høye krav til både levetid og koblingshastighet

Eatons nye HLR-halvlederreleer er kompakte, lydløse og veldig nøyaktige, men først og fremst vedlikeholdsfrie og driftssikre. Eaton utvider sin produktportefølje innen elektriske koblingsløsninger med et nytt produkt som heter HLR-halvlederreleer.

les mer...
Smart 3 crop

Smart Industri er fylt opp

Utstillingen har nå nådd målet med å ha en vekst på 30 %

Messe arrangøren, Maskingrossisternes Forening, opplyser at påmeldingen til årets messe er bedre enn forventet. Det ble planlagt med en vekst på 30 prosent fra forrige arrangement om var i 2019. I skrivende stund er økningen på 40 prosent. Prosjektleder Bente Austad opplyser at det kun er få ledige plasser igjen.

les mer...
Radar Andøya crop

Radarovervåkning av steinsprang på Andøya

Ti av ti testballer som ble sluppet ut fra toppen av fjellet,

Cautus Geo har etablert radarovervåkning av steinsprang på Andøya. – Vi gjennomfører et pilotprosjekt. Det ser positivt ut, sier geolog Sølve Utstøl Pettersen i Nordland fylkeskommune. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...