NORD-condition-monitoring crop

Jobber for øyeblikket med å utforske sensorløs overvåking av oljealdringen

Innovative drivløsninger for den digitale revolusjonen

Intelligent drivteknologi er en forutsetning for digitalisering og automatisering av produksjon, fordi den gir mulighet til nettverksbaserte eller autonome produksjonsprosesser i «smarte fabrikker» og holder dem i gang.

Som en av bransjens ledende leverandører har NORD DRIVESYSTEMS banebrytende drivløsninger (maskinvare og programvare), samtidig som de støtter kundene med omfattende kunnskap om oppsett og bruk av Industry 4.0-miljøene.
 
NORD DRIVESYSTEMS leverer fremtidens drivenheter og hjelper kundene med intelligent, digitalisert produksjon med avanserte vedlikeholdskonsepter og nye tjenester. Alle drev fra NORD er Industry 4.0-klare og kan integreres direkte som aktive komponenter i Industry 4.0-miljøer over hele verden. Forutsetningene for dette er den interne PLS-en som desentralisert intelligens og det omfattende utvalget av kommunikasjonsmuligheter. Drivenhetene er kompatible med alle vanlige feltbusser og Ethernet-baserte protokoller, og gir analoge og digitale grensesnitt for sensorer og aktuatorer. Takket være den integrerte PLS-en i drivelektronikken kan de levere autonom kontroll av sekvenser og bevegelser samt redusere belastningen på det sentrale kontrollsystemet. I tillegg er drivsystemene skalerbare, slik at de kan tilpasses automatiseringsapplikasjonen individuelt med tanke på kompleksitet, antall og størrelse. NORD-drevene er klargjorte for skyintegrering og kan kobles til flere eksterne skysystemer.

Ligg i forkant
Drivelektronikkens intelligente PLS gir rask, effektiv og omfattende evaluering av analoge og digitale data, hvilket danner grunnlaget for moderne vedlikeholds- og servicekonsepter som tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Kontinuerlig overvåking av feltnivået, sammenkobling av kommunikasjon, sensorer, prosessdata og drevets vesentlige parametere sørger for at avvik fra normaltilstanden oppdages raskt. Brukerne har derfor muligheten til å reagere i godt tid, før det oppstår skader eller driftsstans. Tilstandsbasert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold. Dette gir mange fordeler, for eksempel større tilgjengelighet av anlegget, forebygging av uforutsett nedetid, bedre planlegging av service og vedlikehold samt en betydelig reduksjon av vedlikeholds- og reparasjonskostnadene.

Virtuelle sensorer
NORD jobber for øyeblikket med å utforske sensorløs overvåking av oljealdringen og tilstanden til girmotorer med virtuelle sensorer. Målet er et konsept for prediktivt vedlikehold som bestemmer optimale oljeskift- og vedlikeholdsintervaller for hver enkelt girmotor på grunnlag av girmotorens og giroljens faktiske tilstand. Intelligente algoritmer evaluerer frekvensomformerens driftsdata og bestemmer oljetemperaturen basert på denne informasjonen. På denne måten kan oljealdringen og det beste tidspunktet for utskifting av smøremidlene bestemmes svært nøyaktig, uten å bruke penger på eksterne sensorer. Tester har vist at de målte oljetemperaturene kan beregnes svært nøyaktig.

NORDs testområde
NORD DRIVESYSTEMS demonstrerer funksjonaliteten og mulighetene med prediktivt vedlikehold, virtuelle sensorer, drivnettverk og andre Industry 4.0-konsepter for kundene ved selskapets eget testområde, som ligger i hovedkvarteret i Bargteheide i nærheten av Hamburg. Det skalerbare systemet tillater at et stort spekter av driftsmoduser og driftstilstander kan testes i sanntid. Girmotorer og frekvensomformere kan undersøkes, og algoritmene kan testes og valideres under reelle forhold

Eplan Efficiency_Studie_4_0_Integrated_User crop

Rapport viser potensial i “Engineering 4.0”

Delvis automatisering av tekniske prosesser oppnår et optimalt kostnad/fordel

European 4.0 Transformation Center (E4TC) på RWTH Aachen Campus har undersøkt den strategiske digitaliseringen av design- og kontrollteknologi og den tekniske utformingen av maskiner og anleggssystemer.

les mer...
Iot oversikt crop

Hvordan orientere seg i jungelen av nyheter

Utviklet for å gi deg en rekke praktiske ideer

Nye, avanserte automatiseringsteknologier dukker stadig opp innen Industrial Internet of Things (IIoT), Industry 4.0 og smart produksjon. Og selv om fremveksten av disse nye mulighetene kan være spennende, kan det være lett å miste synet på hva som fikk deg til å undersøke dem i utgangspunktet.

les mer...
ABB 3000 timer Sub crop

ABB demonstrerer verdens første undervannskraftsystem, signaliserer en ny epoke offshore

Kan gjøres med en enkelt kabel med lite eller intet vedlikehold i opptil 30 år

ABBs banebrytende undervanns kraftdistribusjonssystem og omformerteknologi er kommersielt levedyktig viser en 3000-timers gruntvannstest. Det gir unikt potensial for renere, tryggere og mer bærekraftig olje- og gassproduksjon.

les mer...
Flow-Teknikk Tricor-230k crop

Kan erstatte flere ulike instrumenter

Leveres i 3 forskjellige serier

Tricor coriolis flowmeter, som forhandles av Flow-Teknikk, måler masse-flowen, volumgjennomstrømning , temperatur og tetthet, og kan dermed erstatte flere ulike måleinstrumenter.

les mer...