NORD-condition-monitoring crop

Jobber for øyeblikket med å utforske sensorløs overvåking av oljealdringen

Innovative drivløsninger for den digitale revolusjonen

Intelligent drivteknologi er en forutsetning for digitalisering og automatisering av produksjon, fordi den gir mulighet til nettverksbaserte eller autonome produksjonsprosesser i «smarte fabrikker» og holder dem i gang.

Som en av bransjens ledende leverandører har NORD DRIVESYSTEMS banebrytende drivløsninger (maskinvare og programvare), samtidig som de støtter kundene med omfattende kunnskap om oppsett og bruk av Industry 4.0-miljøene.
 
NORD DRIVESYSTEMS leverer fremtidens drivenheter og hjelper kundene med intelligent, digitalisert produksjon med avanserte vedlikeholdskonsepter og nye tjenester. Alle drev fra NORD er Industry 4.0-klare og kan integreres direkte som aktive komponenter i Industry 4.0-miljøer over hele verden. Forutsetningene for dette er den interne PLS-en som desentralisert intelligens og det omfattende utvalget av kommunikasjonsmuligheter. Drivenhetene er kompatible med alle vanlige feltbusser og Ethernet-baserte protokoller, og gir analoge og digitale grensesnitt for sensorer og aktuatorer. Takket være den integrerte PLS-en i drivelektronikken kan de levere autonom kontroll av sekvenser og bevegelser samt redusere belastningen på det sentrale kontrollsystemet. I tillegg er drivsystemene skalerbare, slik at de kan tilpasses automatiseringsapplikasjonen individuelt med tanke på kompleksitet, antall og størrelse. NORD-drevene er klargjorte for skyintegrering og kan kobles til flere eksterne skysystemer.

Ligg i forkant
Drivelektronikkens intelligente PLS gir rask, effektiv og omfattende evaluering av analoge og digitale data, hvilket danner grunnlaget for moderne vedlikeholds- og servicekonsepter som tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold. Kontinuerlig overvåking av feltnivået, sammenkobling av kommunikasjon, sensorer, prosessdata og drevets vesentlige parametere sørger for at avvik fra normaltilstanden oppdages raskt. Brukerne har derfor muligheten til å reagere i godt tid, før det oppstår skader eller driftsstans. Tilstandsbasert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold. Dette gir mange fordeler, for eksempel større tilgjengelighet av anlegget, forebygging av uforutsett nedetid, bedre planlegging av service og vedlikehold samt en betydelig reduksjon av vedlikeholds- og reparasjonskostnadene.

Virtuelle sensorer
NORD jobber for øyeblikket med å utforske sensorløs overvåking av oljealdringen og tilstanden til girmotorer med virtuelle sensorer. Målet er et konsept for prediktivt vedlikehold som bestemmer optimale oljeskift- og vedlikeholdsintervaller for hver enkelt girmotor på grunnlag av girmotorens og giroljens faktiske tilstand. Intelligente algoritmer evaluerer frekvensomformerens driftsdata og bestemmer oljetemperaturen basert på denne informasjonen. På denne måten kan oljealdringen og det beste tidspunktet for utskifting av smøremidlene bestemmes svært nøyaktig, uten å bruke penger på eksterne sensorer. Tester har vist at de målte oljetemperaturene kan beregnes svært nøyaktig.

NORDs testområde
NORD DRIVESYSTEMS demonstrerer funksjonaliteten og mulighetene med prediktivt vedlikehold, virtuelle sensorer, drivnettverk og andre Industry 4.0-konsepter for kundene ved selskapets eget testområde, som ligger i hovedkvarteret i Bargteheide i nærheten av Hamburg. Det skalerbare systemet tillater at et stort spekter av driftsmoduser og driftstilstander kan testes i sanntid. Girmotorer og frekvensomformere kan undersøkes, og algoritmene kan testes og valideres under reelle forhold

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...