1169342765

Bedre driftssikkerhet og økt tillit til digitalisering

Inngår partnerskapsavtale for bedre cybersikkerhet innen drift av digitaliserte anlegg

Schneider Electric og BitSight inngår partnerskap for å styrke cybersikkerheten innen drift av digitale anlegg. Målet er i fellesskap å utvikle en helt ny teknologi - den første i verden i sitt slag. Den skal kunne identifisere cyberrisiko i systemer for operasjonell teknologi (OT) og få bedre trusseletterretning ved å identifisere feilkonfigurerte tilkoblede enheter.

Resultatet skal være bedre driftssikkerhet hos partnere og sluttkunder, hvilket igjen vil føre til økt tillit til digitalisering.

De siste årene har forsøkene på å ramme digitaliserte industriprosesser og bygg gjennom cyberangrep økt betydelig, på alle nivåer. Globalt har cyberangrep - ifølge CW - økt med 42 % i 2022. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet identifiserer særlig tre sektorer som har vært utsatt det siste året: teknologibedrifter, forskning og utvikling, og offentlige forvaltningsorganer. Det hersker dog usikkerhet rundt statistikken om cyberangrep; Næringslivets Sikkerhetsråd sin «Mørketallsundersøkelse 2022» understreker at cyberangrep ofte oppdages ved ren tilfeldighet, og en stor del av disse anmeldes ikke til Politiet.

Schneider Electric og BitSight ser på partnerskapet som et ytterligere bevis på at de prioriterer cybersikkerheten til sine kunder og forplikter seg til å forbedre den. Sammen ønsker de å oppdage OT-protokoller som er eksponert for trusler på grunn av Internett-tilkobling, og kontekstualisere dem med forbedret attribusjon.

I denne fellesinnsatsen for bedre teknologisamspill kan Schneider Electric bidra med sin dyptgående kunnskap om OT-protokoller og -systemer. BitSights kan på sin side identifisere eksponering for cybertrusler og administrere systemene slik at man får viktig innsikt. Meningen er å oppnå en proaktiv sikkerhetsovervåking av eksterne risikoer i digitaliserte anlegg.

Samarbeidet vil styrke industriell sikkerhet ved å gi bedre innsyn i utsatt industriinfrastruktur og industrielle kontrollsystem (ICS)-enheter.

- Vi setter pris på å samarbeide med Schneider Electric om dette viktige initiativet som sikter til å forbedre håndteringen av cyberrisiko ved Internett-tilkoblede driftssystemer. Både BitSight og Schneider Electric ønsker å øke tilliten til digitalisering gjennom bedre cyberbeskyttelse på tvers av sammenkoblede forretningsområder og bransjer, sier Stephen Boyer, med-gründer og CTO i BitSight.

- Driftssystemer er ofte utsatt og sårbare for angrep gjennom tilkoblede enheter og nettverk. Ved å samarbeide med Schneider Electric, bidrar vi til å løse denne nedstrømsrisikoen proaktivt, tilføyer han.

- Gjennom omfattende data, som samles inn av BitSight-teknologien, ønsker Schneider Electric å hjelpe sine kunder med å få bedre innsikt i cybertrusler som kommer fra eksponerte enheter eller usikre nettverk, sier Christophe Blassiau, SVP, Cybersecurity & Global CISO hos Schneider Electric.

Risikoidentifisering og -reduksjon på tvers av systemer er ikke en eksklusiv ordning mellom BitSight og Schneider Electric. Samarbeidet er åpen for alle leverandører av driftssystemer som er villige til å dele informasjon om produktene sine for å forbedre mulighetene for risikodeteksjon og -attribusjon.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: global.pr@se.com / press@bitsight.com

Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

les mer...
Autic Rød crop

Autic utvider staben og ansetter ny selger

Jan-Egil Røed er fra 1. mars 2023 ansatt som ny selger i Autic System AS! Dette vil styrke Autic sin salgskapasitet, og sette ytterligere fokus på både nye og eksisterende kundeforhold. Jan-Egil vil sammen med resten av teamet i Autic, tilby markedet og sine partnere innovative produkter innen både hardware og software for automasjon.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
AMNYTT 2023 02 kolsj crop

AMNYTT 02 2023 er publisert

Digitalisering er ikke et mål, men er reise sier en ledende leverandør. Norsk Industri følger opp med en podkast om; Digitalisering griper i dag inn i hele verdikjeden, og nye produkter, markeder og forretningsområder utvikles. Ny teknologi påvirker også i stor grad markedsmodellene, og mange bedrifter satser betydelige midler i den tjenesteytende og digitale delen av sin virksomhet.

les mer...