SINTEF_5G_7 crop

Industri 5.0 - Mennesket i fokus

Industri 5.0 handler om å løfte blikket litt. Løfte blikket ut av bedriften og ta innover seg de store samfunnsutfordringer man står oppi. – Det være seg bærekraft, et viktig element, og det vi kaller resiliens, altså evnen til å motstå alle disse hendelsene som skjer rundt oss hele tiden. Enten det er kriger eller pandemier, eller en brå slutt i forsyningskjedene, og samtidig gå i mennesket – settes i fokus på en litt ny måte, sier Bjørnar Henriksen, seniorforsker, SINTEF Digital Teknologiledelse.

Henriksen forteller at Industri 4.0 handler veldig mye om teknologi og alle mulighetene som lå i nye teknologier, knyttet til eksempelvis internett, IoT. 

– Mens Industri 4.0 dreier seg om det vi kaller cyberfysiske systemer eller integrert teknologi inne i produksjonen, så handler Industri 5.0 om å løfte blikket med bærekraftig resiliens og fokus på mennesket, forklarer Henriksen.

Last ned hele artikkelen her.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...