Karsten Moholt crop

IKM KJØPER Karsten Moholt AS og Aquamarine AS

IKM Gruppen AS har signert en avtale med Remold Invest AS om kjøp av 100% av aksjene i Moreld AS med datterselskaper, herunder Karsten Moholt AS og Aquamarine AS. Moreld AS er etter salget av flere virksomheter og en omstrukturering omdannet til et holdingselskap som eier selskapene Karsten Moholt AS, Aquamarine AS, Teknisk AS, More Holdco KM AS, AO Holdco AS og More Asset AS. Disse selskapene omsatte for 470 MNOK i 2023 (ureviderte tall).

Karsten Moholt AS er en anerkjent vedlikeholdsleverandør som er spesialister innenfor vedlikehold og reparasjon av elektromekanisk utstyr som elektromotorer og generatorer. I tillegg leverer selskapet tjenester for tilstandskontroll av elektriske roterende maskiner og installasjon og reparasjon av elektrisk utstyr. Selskapet har ca. 194 høyt kvalifiserte ansatte og er lokalisert på Askøy, Stavanger og Harstad. 

Aquamarine AS leverer prosjektering, fabrikasjon, vedlikehold og reparasjon innenfor bore- og subseautstyr til energibransjen. Aquamarine har egne produkter, blant annet AQ ConClamp. Selskapet har ca. 41 høyt kvalifiserte ansatte og er lokalisert på Jørpeland utenfor Stavanger.

« IKM vil med dette oppkjøpet forsterke sin posisjon i markedet innenfor blant annet roterende utstyr og vedlikehold knyttet til disse, og vil ytterligere utvide tilbudet av produkter og tjenester til våre kunder. Kjøpet gir IKM ny kompetanse og spennende utviklingsmuligheter. Vi ser frem til et spennende eierskap med mange dyktige medarbeidere ombord» sier konsernsjef Ståle Kyllingstad

«Moreld AS med datterselskaper vil med denne transaksjonen få en industriell eier med langsiktig perspektiv og bli en del av et av Norges største service selskap innen energi sektoren. Sammen med IKM vil selskapene kunne utvikle produktene og tjenestene og ekspandere sine markeder både i Norge og internasjonalt, og ikke minst kunne levere bredere leveranser til kundene» sier avtroppende CEO Jan Erik Rugland.

«Remold Invest er fornøyd med at de gjenværende selskapene i Moreld nå skal videreføres i IKM, som i fjerde kvartal i fjor også overtok Flux Gruppen fra Moreld. Vi er sikre på at dette blir veldig positivt for kunder, ansatte og selskapene» sier avtroppende styreleder i Moreld, Jone Skaara.

IKM Gruppen AS sysselsetter 3300 personer fordelt på 48 selskaper i 15 land. IKM består av to juridiske konsern, IKM Gruppen AS og IKM Invest AS og har en budsjettert omsetning for 2024 på 7,5 milliarder NOK.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Rittal kapsling crop

Driftsikkerhet for kapslinger

Varme er sjelden en velkommen gjest i skapsystemer. Derfor er det viktig at uønsket varme fjernes og at ytterligere oppvarming unngås om mulig for å sikre problemfri drift av installerte komponenter. For å løse denne oppgaven brukes ofte filtervifter – et kjølealternativ som ikke tidligere har fått den respekten og påskjønnelsen det fortjener. 

Pepperl Ethernet crop

Sikrer effektiv og pålitelig kommunikasjon av nettverksdata

Industrielle Ethernet-svitsjer sikrer at enheter fra felt til sky kommuniserer pålitelig på tvers av hele nettverket. Pepperl+Fuchs introduserer RocketLinx® Ethernet-svitsjer som kompletterer porteføljen for felt-til-sky-kommunikasjon. Disse produktene har et robust metallhus av høy kvalitet, og tilbyr en rekke viktige ytelses-, administrasjons- og sikkerhetsfunksjoner. 

GC Rieber Fabrikkbesøk crop

Suksesshistorie med WeAssist prosessoptimaliserings-systemet

GC Rieber Compact AS er en internasjonalt ledende næringsmiddelbedrift som tilbyr optimaliserte ernæringsprodukter for bruk i krisesituasjoner og for behandling av underernærte. Selskapets viktigste kunder er FN-organisasjoner og internasjonale hjelpeorganisasjoner. GC Rieber Compact AS er også en ledende leverandør av nød-proviant og vann til livbåter- og flåter over hele verden.

les mer...