omron sjef crop

Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet.

Hvor går industrien

Norsk Industri har nylig avhold konferansen Industri Futurum. Det ble mye snakk om digitalisering og nye materialer. Spørsmålet er nok om majoriteten av norske industribedrifter kjenner seg igjen i de bildene som ble tegnet av fremtidens industri.

Alle internasjonale analyser viser at flertallet av bedriftsledere mener at de må ta i bruk digitaliserte løsninger i egen bedrift. Samtidig viser undersøkelsene at det er et fåtall som virkelig er i ferde med å ta steget inn i den digitale fremtid. Bilde er likt både i norsk industri og i verden for øvrig. Overgangen er vanskelig og uklar for mange.

Problemstillingen for mange er nok at produksjonsutstyr har langt lengre levetid enn datateknisk utstyr. En CNC maskin har flere titalls års levetid, mens et datasystem kan være foreldet etter få år. Dette forholdet kan skape hodepine for noen og enhver. Løsningen er nok å ta overgangen stegvis. Det ble vist slike løsninger i utstillingsdelen av Industri Futurum. En CNC maskin kan utstyres med materobot. Da økes teknisk/økonomisk levetid og digitalisert løsning kan innføres gradvis.

Robotisering er et aktuelt tema når det gjelder å effektivisere. Både kostander og brukerterskelen er redusert betraktelig de seneste årene. Omron Industrial Automation deltok på utstillingsdelen av arrangementet til Norsk Industri. – Selv om vi hadde en lite fremtredende plassering fikk vi godt med besøk, forteller Erik Tordhol og Bernhard Brunes til AMNYTT. Bakgrunnen til deltakerne passet godt til budskapet vi hadde for vår stand deltakelse. Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet. Det ble en rekke spørsmål om hvorledes slike løsninger kan benyttes i produksjonen.

NEK Digital crop

Digitalisering av standarder

Digitalisering øker brukervennlighet og gir helt andre muligheter

NEK 400 er installasjonsbransjens viktigste standardsamling og dekker alle typer av lavspenningsinstallasjoner. Den skaper grunnlaget for en årlig verdiskapning på 25-30 milliarder kroner. Fram til nå har den kun vært tilgjengelig i trykt format og som PDF.

les mer...
Wintershall takes over Brage operatorship and becomes production operator in Norway.

Telia tar tingenes Internett offshore

Tilby tjenester som gjør produksjonen langt smartere

Telia tar sammen med Tampnet og CGI steget ut i Nordsjøen med Narrowband-IoT (NB-IoT), teknologien som er spesiallaget for tingenes internett. Wintershall Norges Brage er den første oljeplattformen i verden med NB-IoT-dekning, og pilotprosjektet fra Telia er den første anvendelsen av teknologien offshore.

les mer...
UR 16 kg crop

Universal Robots lanserer en samarbeidende robot til tung nyttelast for samarbeidende automatisering

Produsenter må se på fleksible løsninger for å være konkurransedyktige

Bygd for å gjøre mer: UR16e utvider sine løsninger for samarbeidende robotløsninger ved å tilføye kapasitet til tung nyttelast for produsenter som ønsker å øke automatiseringen

 

les mer...
Siemens Qwre crop

Siemens AS og Øwre-Johnsen har inngått en serviceavtale for Hach lab- og analyseinstrumenter

Har bygget opp en organisasjon med erfarne servicefolk

Siemens har i mange år levert komplette instrument og analyse pakker for vannbehandling, vannrensing og fiskeoppdrett. For å kunne ivareta kundenes servicebehov på best mulig måte har vi nå inngått en serviceavtale med vår autoriserte partner Øwre-Johnsen.

les mer...