omron sjef crop

Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet.

Hvor går industrien

Norsk Industri har nylig avhold konferansen Industri Futurum. Det ble mye snakk om digitalisering og nye materialer. Spørsmålet er nok om majoriteten av norske industribedrifter kjenner seg igjen i de bildene som ble tegnet av fremtidens industri.

Alle internasjonale analyser viser at flertallet av bedriftsledere mener at de må ta i bruk digitaliserte løsninger i egen bedrift. Samtidig viser undersøkelsene at det er et fåtall som virkelig er i ferde med å ta steget inn i den digitale fremtid. Bilde er likt både i norsk industri og i verden for øvrig. Overgangen er vanskelig og uklar for mange.

Problemstillingen for mange er nok at produksjonsutstyr har langt lengre levetid enn datateknisk utstyr. En CNC maskin har flere titalls års levetid, mens et datasystem kan være foreldet etter få år. Dette forholdet kan skape hodepine for noen og enhver. Løsningen er nok å ta overgangen stegvis. Det ble vist slike løsninger i utstillingsdelen av Industri Futurum. En CNC maskin kan utstyres med materobot. Da økes teknisk/økonomisk levetid og digitalisert løsning kan innføres gradvis.

Robotisering er et aktuelt tema når det gjelder å effektivisere. Både kostander og brukerterskelen er redusert betraktelig de seneste årene. Omron Industrial Automation deltok på utstillingsdelen av arrangementet til Norsk Industri. – Selv om vi hadde en lite fremtredende plassering fikk vi godt med besøk, forteller Erik Tordhol og Bernhard Brunes til AMNYTT. Bakgrunnen til deltakerne passet godt til budskapet vi hadde for vår stand deltakelse. Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet. Det ble en rekke spørsmål om hvorledes slike løsninger kan benyttes i produksjonen.

Trainor crop

Slår sammen datterselskap

For våre kunder betyr det økt bredde i våre tilbud og ekspertise

Trainor Kontroll og Måling ble opprettet som eget selskap i 2012 og driver konsulenttjenester knyttet til måling og dokumentasjon av jordingsanlegg, linjenett, komplekse industrianlegg og kraftstasjoner.

les mer...
Endress Memosens_BS crop

Gjør livet enklere og forbedre prosessikkerheten med digital teknologi fra Memosens

Memosens' digitale sensorer lagrer kalibreringsdata, sensordata og prosessdata

Memosens teknologi, fra Endress+Hauser, revolusjonerer væskeanalyseteknologien. Den målte verdien konverteres til et digitalt signal som sendes induktivt til overføreren, noe som eliminerer problemer knyttet til fukt og rust – sensorene kan til og med brukes under vann.

les mer...
ProEXR File Description=Attributes=cameraAperture (float): 36.000000cameraFNumber (float): 21.000000cameraFarClip (float): 1000000015047466200000000000000.000000cameraFarRange (float): 1000.000000cameraFocalLength (float): 210.000000cameraFov (flo

Ultralydsensor for smarte IOT applikasjoner

Sensorene er beregnet for utendørs applikasjoner

Pepperl+Fuchs har utviklet en ny serie ultralydsensorer for applikasjoner i mobile og batteridrevne applikasjoner.

les mer...
Universal robots crop

Små og mellomstore produsenter risikerer å få det tøffest

Viktig at vår produserende industri står klare til å tilegne seg kunnskap

Robotprodusenter har en veldig viktig oppgave i dag: å gjøre det enkelt for beslutningstakere å sette i gang med å frigjøre personalet. Blir det for vanskelig, kommer det ikke til å skje, og dette er et stort hinder for bransjen.

les mer...