omron sjef crop

Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet.

Hvor går industrien

Norsk Industri har nylig avhold konferansen Industri Futurum. Det ble mye snakk om digitalisering og nye materialer. Spørsmålet er nok om majoriteten av norske industribedrifter kjenner seg igjen i de bildene som ble tegnet av fremtidens industri.

Alle internasjonale analyser viser at flertallet av bedriftsledere mener at de må ta i bruk digitaliserte løsninger i egen bedrift. Samtidig viser undersøkelsene at det er et fåtall som virkelig er i ferde med å ta steget inn i den digitale fremtid. Bilde er likt både i norsk industri og i verden for øvrig. Overgangen er vanskelig og uklar for mange.

Problemstillingen for mange er nok at produksjonsutstyr har langt lengre levetid enn datateknisk utstyr. En CNC maskin har flere titalls års levetid, mens et datasystem kan være foreldet etter få år. Dette forholdet kan skape hodepine for noen og enhver. Løsningen er nok å ta overgangen stegvis. Det ble vist slike løsninger i utstillingsdelen av Industri Futurum. En CNC maskin kan utstyres med materobot. Da økes teknisk/økonomisk levetid og digitalisert løsning kan innføres gradvis.

Robotisering er et aktuelt tema når det gjelder å effektivisere. Både kostander og brukerterskelen er redusert betraktelig de seneste årene. Omron Industrial Automation deltok på utstillingsdelen av arrangementet til Norsk Industri. – Selv om vi hadde en lite fremtredende plassering fikk vi godt med besøk, forteller Erik Tordhol og Bernhard Brunes til AMNYTT. Bakgrunnen til deltakerne passet godt til budskapet vi hadde for vår stand deltakelse. Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet. Det ble en rekke spørsmål om hvorledes slike løsninger kan benyttes i produksjonen.

OneCo2 crop

OneCo vinner automasjonskontrakt med SUS2023

Sikrer over 80 automasjons arbeidsplasser i regionen

Avtalen gjelder byggautomatisering som skal sørge for styring, regulering og overvåkning av driftstekniske installasjoner på det nye sykehuset. Kontrakten har en verdi på 47 millioner kroner inkludert mva.

les mer...
Elteco Balluff Temperatursensor mit Display crop

Robuste sensorer for småskala prosessteknologi

Lesbare displayet gir høy driftssikkerhet og fleksibel installasjon

Detekterer temperaturer ved bruk av direkte mediekontakt. Balluff utvider sitt utvalg av sensorer for temperaturdeteksjon via mediekontakt, for eksempel i hydraulisk kraft. Nytt er temperatursensoren med display, en temperatur-transmitter, så vel som en PT1000-sensor.

les mer...
Jumo P300 crop

JUMO heatTHERM P300 gir sikre og pålitelige målinger

Det maksimale vekslingspunktavviket er på bare +/- 5 %

Med JUMO heatTHERM P300 blir JUMO-porteføljen av panelmonterte termostater ytterligere styrket. Termostaten er tilgjengelig med en maksimal veksel kapasitet på 30 A/480V. JUMO heatTHERM P300 leveres med trip-free funksjon som en ekstra sikkerhet. Dette er helt unikt i dette prissegmentet.

les mer...
NEK Aanensen og Gunnar Gjesdal CROP

Gunnar Gjesdal får ansvar for samferdsel i NEK

Fra venstre: Leif T. Aanensen og Gunnar Gjesdal

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) bygger opp en ny komite som skal arbeide med el og ekom i vegtrafikksystemer. Gunnar Gjesdal er ansatt som fagsjef for samferdsel og vil blant annet få den nye komiteen som arbeidsområde.

les mer...