omron sjef crop

Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet.

Hvor går industrien

Norsk Industri har nylig avhold konferansen Industri Futurum. Det ble mye snakk om digitalisering og nye materialer. Spørsmålet er nok om majoriteten av norske industribedrifter kjenner seg igjen i de bildene som ble tegnet av fremtidens industri.

Alle internasjonale analyser viser at flertallet av bedriftsledere mener at de må ta i bruk digitaliserte løsninger i egen bedrift. Samtidig viser undersøkelsene at det er et fåtall som virkelig er i ferde med å ta steget inn i den digitale fremtid. Bilde er likt både i norsk industri og i verden for øvrig. Overgangen er vanskelig og uklar for mange.

Problemstillingen for mange er nok at produksjonsutstyr har langt lengre levetid enn datateknisk utstyr. En CNC maskin har flere titalls års levetid, mens et datasystem kan være foreldet etter få år. Dette forholdet kan skape hodepine for noen og enhver. Løsningen er nok å ta overgangen stegvis. Det ble vist slike løsninger i utstillingsdelen av Industri Futurum. En CNC maskin kan utstyres med materobot. Da økes teknisk/økonomisk levetid og digitalisert løsning kan innføres gradvis.

Robotisering er et aktuelt tema når det gjelder å effektivisere. Både kostander og brukerterskelen er redusert betraktelig de seneste årene. Omron Industrial Automation deltok på utstillingsdelen av arrangementet til Norsk Industri. – Selv om vi hadde en lite fremtredende plassering fikk vi godt med besøk, forteller Erik Tordhol og Bernhard Brunes til AMNYTT. Bakgrunnen til deltakerne passet godt til budskapet vi hadde for vår stand deltakelse. Den flere armede roboten fikk stor oppmerksomhet. Det ble en rekke spørsmål om hvorledes slike løsninger kan benyttes i produksjonen.

Eplan bep1910443 crop

Kontrollskapteknologi hos HPS ved hjelp av Eplan Cogineer

Neste trinn: Papirløs produksjon med EPLAN eView

Elektrisk planlegging: Automatisering sparer tid - også for spesialbestilte produkter. Kontrollskap-produsenter som automatiserer planleggingsprosessene sine, får fordel av kortere prosjekttider og høyere kvalitet. Sekundære prosesser, som utforming av dokumentasjon kan også forenkles. Men hvor mye tid kan lagres i løpet av en hel prosess?

les mer...
Corvus nett crop

Helautomatisert grønn produksjon

I alt er det åtte produksjonsceller, 13 roboter og 10 AIV

Corvus Energy har produsert batterier til maritim industri i Canada i flere år. Med Hydro som eier ble det stilt spørsmål om det var mulig å helautomatisere produksjonen. Sammen med SINTEF gjennomførte Hydro en studie og resultatet ser vi nå på Nesttun utenfor Bergen.

les mer...
AMNYTT 04 2020 kollasj crop

AMNYTT 04 2020 er distribuert

AMNYTT har skrevet mye om digitalisering og behovet for at næringslivet har medarbeidere med gode kunnskaper innen informasjonsteknologi. I 1994 bel Reform 94 gjennomført. Målsettingen var blant annet å gi yrkesfagene høyre status, slik at flere ungdommer valgte denne utdanningsveien. Fagplaner ble utarbeidet og lagt ut på høring.

les mer...
Autic måler crop

Informasjon om eget strømforbruk direkte fra måleren

Gunstig dersom data skal benyttes til styring, maksvokting eller energirapporter

Alle nye AMS målerne  kommer med HAN, forhandles av Autic AS, (Home Area Network) port der måleren kan sende målerdata.

les mer...