Goodtech norsk kylling crop

Holmen Industri Invest 1 AS avvikles med utdeling av aksjer i Goodtech

Generalforsamlingen i Holmen Industri Invest 1 AS har besluttet at selskapet skal avvikles. I forbindelse med den planlagte avviklingen vil samtlige aksjer i Goodtech ASA som eies av Holmen Industri Invest 1 deles ut til aksjeeierne i Holmen Industri Invest 1.

Holmen Industri Invest har vært en samlet investering for enkelte aksjonærer og gjennom felles eierskap vært største aksjonær i Goodtech. Selskapet har i dag ingen andre investeringer enn aksjeposten i Goodtech, og det er derfor besluttet å avvikle selskapet. Styrets leder i Holmen Industri Invest 1, Stig Grimsgaard Andersen kommenterer at; "Beslutningen om å avvikle Holmen Industri Invest 1 treffes på grunnlag av at selskapet ikke lenger har noen annen virksomhet enn å eie aksjer i Goodtech, og etter en periode der selskapet har hatt begrensede alternativer for å disponere dette eierskapet. Aksjeeierne i Holmen Industri Invest 1 ønsker å kunne forvalte sin investering i tråd med individuelle strategier og felles eierskap gjennom Holmen Industri Invest har ikke kunnet legge til rette for dette."

Stig Grimsgaard Andersen og Karl-Erik Staubo er representert i styret i Goodtech og vil fortsette i sine roller. "Det er viktig at ledelsen av Goodtech videreføres på en god måte selv om Holmen Industri Invest 1 avvikles, og endringer i selskapets styre bør håndteres gjennom valgkomiteen på vanlig måte"; avslutter Grimsgaard Andersen. Grimsgaard Andersen er styreleder i Grieg Kapital AS og Holmen Industri AS, mens Staubo er daglig leder og styremedlem i Holmen Industri AS. Grieg Kapital AS, med 9,15% og Holmen Industri AS med 9,06% vil etter avviklingen være Goodtechs største aksjeeiere.

Ved avvikling av Holmen Industri Invest 1 vil samtlige av selskapets aksjer i Goodtech bli delt ut til aksjonærene forholdsmessig i henhold til deres eierandel. Aksjene deles ut til siste omsatte kurs på NOK 5,70 i henhold til avviklingsbalanse.

Som et resultat av utdelingen fra Holmen Industri Invest 1 har selskapets eierandel i Goodtech gått fra 34,32 % til 0 %.

Videre har tre av aksjonærene i Holmen Industri Invest 1 etter utdelingen fått en eierandel på mer enn 5% av aksjene i Goodtech:

  • Grieg Kapital AS er tildelt 2 092 887 aksjer i Selskapet, tilsvarende 9,15 % eierandel i Selskapet. Grieg Kapital AS er eid 100% av Grieg Maturitas II AS, som igjen er eid med 75% av og er nærstående til Grieg Maturitas AS.
  • Holmen Industri AS har etter utdelingen mottatt 2 072 476 aksjer i Selskapet, som tilsvarer en eierandel på 9,06 %.
  • Fram Realinvest AS har mottatt 1 449 948 aksjer i Selskapet, tilsvarende 6,34 % av aksjene i Selskapet.

Denne informasjonen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven §§ 4-2 og 4-3. 

Om Goodtech

Goodtech er en ledende nordisk miljø- og teknologileverandør hvor kjernekompetansen er konsentrert om automatisering, industriell IT, miljøteknologi og avansert industriell produksjonsteknologi. Vår visjon er å være førstevalget for industriell effektivitet. 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 500 millioner og har ca. 300 medarbeidere i Norge, Sverige og på Åland.

 

AI crop

Ny AI-dreven virtuell assistent for profesjonell bruk

Kan strukturere dataene til en bedrift og avdekke sammenhenger

Å kommunisere med datamaskiner er noe vi er vant med nå til dags. Hjemme og i bilen snakker vi for eksempel med Siri og Alexa. På grunn av konfidensielle data, er denne typen tjenester imidlertid ikke et alternativ for mange bedrifter. Semcon har ved hjelp av det nyeste innenfor kunstig intelligens utviklet en revolusjonerende, virtuell assistent for profesjonell bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant).

les mer...
Phoenix Hannover crop

Utnytter digital teknologien

Phoenix Contact Dialog Days, et tre dages langt web arrangement

Phoenix Contact har alltid vært godt til stede på Hannover Messe med en ruvende stand. I tillegg har selskapet også hatt besøk av mange nordmenn på verdens største industrimesse. Da det ble besluttet å utsette kjempe arrangementet kastet Phoenix seg rundt og lanserte Dialog Days.

les mer...
Krohne PR 4512 crop

Få tilgang til alle prosessdataene dine via Bluetooth – nyhet fra PR electronics

Aktiver Bluetooth-kommunikasjon og datalogging på alle PR 4000- og PR 9000-enhetene fra krohne Instrumentation. Monter 4512 i fronten av transmitterne fra PR-elektronikk, og installer PPS-appen på smartenheten din (iOS og Android). Dette muliggjør direkte overvåking av prosessdataene dine, data- og hendelseslogging og enkel programmering av enheten.

les mer...
Servi Lærdal crop

Rask utvikling av nød respiratorer – ikke bare i Norge

Det har vært inspirerende og lærerikt å jobbe så tett med FFI

Under den daglige pressekonferansen torsdag 31. mars annonsert statsminister Erna Solberg at norske bedrifter hadde utviklet en nød respirator på rekordtid. Regjeringen har bestilt 1 000 respiratorer. Også i Danmark er et liknende prosjekt kommet omtrent like langt i utvikling av nød respiratorer.

les mer...