SigumF P6 GLAS crop

Justering av prøvevolum er enkelt.

Helautomatiske prøvetakere fra Maxx

Sigum Fagerberg AS lanserer helautomatiske vannprøvetakere fra den tyske kvalitetsprodusenten Maxx. Maxx helautomatiske prøvetakere sikrer nøyaktige, pålitelige og dokumenterbare vannprøver for vann, avløp og industri.

Det tilbys både batteridrevne portable enheter, stasjonære enheter for fast montering og mulighet for å skreddersy løsninger etter kundens behov. Prøvetaking kan programmeres til å skje ved faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser.

Du bestemmer om prøver skal gå i samme flaske (snittprøvetaking) eller fordeles i flere flasker. Justering av prøvevolum er enkelt.

Maxx prøvetakere leveres med opptil 24 prøveflasker med volum fra 1 liter og opp til 25 liter. Prøvekammeret kan utstyres med kjøling og automatisk distribusjon mellom prøveflaskene.

Om man ønsker en backup (f.eks vannprøver fra siste 24 døgn), kan prøvetakeren utstyres med kjøling, automatisk tømming og rengjøring av eldste prøveflaske.
Når alle prøveflaskene er fulle tømmes og rengjøres den første flasken og står klar for å ta imot nye prøver. På denne måten sikrer man automatisk at prøver blir tatt om behovet for en senere analyse skulle oppstå.

Maxx prøvetakere har enkel og oversiktlig betjening.
En vannprøve kan foretas når som helst ved et tastetrykk, eller helautomatisk uten personell til stede.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...