SigumF P6 GLAS crop

Justering av prøvevolum er enkelt.

Helautomatiske prøvetakere fra Maxx

Sigum Fagerberg AS lanserer helautomatiske vannprøvetakere fra den tyske kvalitetsprodusenten Maxx. Maxx helautomatiske prøvetakere sikrer nøyaktige, pålitelige og dokumenterbare vannprøver for vann, avløp og industri.

Det tilbys både batteridrevne portable enheter, stasjonære enheter for fast montering og mulighet for å skreddersy løsninger etter kundens behov. Prøvetaking kan programmeres til å skje ved faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser.

Du bestemmer om prøver skal gå i samme flaske (snittprøvetaking) eller fordeles i flere flasker. Justering av prøvevolum er enkelt.

Maxx prøvetakere leveres med opptil 24 prøveflasker med volum fra 1 liter og opp til 25 liter. Prøvekammeret kan utstyres med kjøling og automatisk distribusjon mellom prøveflaskene.

Om man ønsker en backup (f.eks vannprøver fra siste 24 døgn), kan prøvetakeren utstyres med kjøling, automatisk tømming og rengjøring av eldste prøveflaske.
Når alle prøveflaskene er fulle tømmes og rengjøres den første flasken og står klar for å ta imot nye prøver. På denne måten sikrer man automatisk at prøver blir tatt om behovet for en senere analyse skulle oppstå.

Maxx prøvetakere har enkel og oversiktlig betjening.
En vannprøve kan foretas når som helst ved et tastetrykk, eller helautomatisk uten personell til stede.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...