Håland rammeavtale crop

Avtalen inneholder leveranser av utstyr som sikrer liv og helse

Håland Instrumentering AS er tildelt sin største kontrakt noen gang fra Equinor

Rammeavtale har et stort omfang og dekker områdene brann & gass felt utstyr, i tillegg til reservedeler til ventiler og instrumentering. Dersom opsjoner benyttes har den en varighet frem til 2028

Denne tildeling synliggjør Equinor`s tilfredshet med Håland Instrumentering AS som leverandør gjennom mange år, samt våre medarbeideres felles innsats. Det er ikke til å legge skjul på at vi har merket nedskjæringene i markedet siden 2015, og en slik langsiktig rammeavtale gjør at vi nå ser mye mer positivt på fremtiden. Avtalen inneholder leveranser av utstyr som sikrer liv og helse på ulike installasjoner til Equinor på norsk sektor. Dersom avtalen er formålstjenlig å benytte utenfor Equinor sitt engasjement i Norge, legges det ingen begrensning på at den også kan utnyttes internasjonalt.

En slik avtale gir en forutsigbarhet for oss, men også for Equinor. Vi som leverandør påtar oss et ansvar for å gi gode tekniske løsninger som er kommersielt bærekraftige for begge parter. Avtalens intensjon er å fortsette det gode samarbeidet og sammen jobbe for å styrke sikkerheten samt øke effektiviteten.

Lenze digitalisering crop

Undersøkelse viser at ledere ikke er omstillingsklare

Forklare hvorfor de vil endre de grunnleggende rammevilkårene

Driveren for den nåværende digitale transformasjonen og den tette koblingen til de enorme økonomiske potensialer er det evige nasjonale og internasjonale produktivitetsløpet. Det blir ikke bare raskere for de involverte parter.

les mer...
ABB konsernsjef crop

ABB utnevner Björn Rosengren til konsernsjef

Møte behovene til kundene med en portefølje av teknologi og digitale løsninger

ABBs styre har enstemmig utnevnt Björn Rosengren til konsernsjef (CEO). Han starter i ABB 1. februar 2020 og etterfølger konsernsjef Peter Voser i rollen 1. mars 2020. På samme tidspunkt vil Peter Voser gå tilbake til stillingen som kun styreleder i ABB.

les mer...
Powerbox crop

Powerbox' nye DC/DC for krevende og robuste applikasjoner

I stand til å drive et stort spekter av applikasjoner

Powerbox, en av Europas største leverandører av kraftforsyninger og en ledende aktør gjennom mer enn fire tiår innen optimalisering av kraftløsninger for krevende applikasjoner, lanserer tre nye serier med 40W til 100W kortmonterte DC/DC-omformere.

les mer...
Siemens digital crop

Ledere er ikke rustet for digital omstilling

Flere virksomheter erkjenner behovet for rask omstilling

Årlig vurderer Siemens den digitale omstillingsevnen i norsk næringsliv. Årets funn konstaterer at selv om næringslivet erkjenner viktigheten av digitalisering, er ikke mellom- og toppledere rustet for omstillingen.

les mer...