Håland rammeavtale crop

Avtalen inneholder leveranser av utstyr som sikrer liv og helse

Håland Instrumentering AS er tildelt sin største kontrakt noen gang fra Equinor

Rammeavtale har et stort omfang og dekker områdene brann & gass felt utstyr, i tillegg til reservedeler til ventiler og instrumentering. Dersom opsjoner benyttes har den en varighet frem til 2028

Denne tildeling synliggjør Equinor`s tilfredshet med Håland Instrumentering AS som leverandør gjennom mange år, samt våre medarbeideres felles innsats. Det er ikke til å legge skjul på at vi har merket nedskjæringene i markedet siden 2015, og en slik langsiktig rammeavtale gjør at vi nå ser mye mer positivt på fremtiden. Avtalen inneholder leveranser av utstyr som sikrer liv og helse på ulike installasjoner til Equinor på norsk sektor. Dersom avtalen er formålstjenlig å benytte utenfor Equinor sitt engasjement i Norge, legges det ingen begrensning på at den også kan utnyttes internasjonalt.

En slik avtale gir en forutsigbarhet for oss, men også for Equinor. Vi som leverandør påtar oss et ansvar for å gi gode tekniske løsninger som er kommersielt bærekraftige for begge parter. Avtalens intensjon er å fortsette det gode samarbeidet og sammen jobbe for å styrke sikkerheten samt øke effektiviteten.

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...