Goodtech Wacker crop

Får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Goodtech får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje av kontrollsystem og nye vern i prosjektet som starter i løpet av sommeren 2022, og skal stå ferdig våren 2023.

«I forbindelse med oppgradering av høyspentanleggene ved Wacker Holla Metall må kontrollanlegget automatiseres og utvides/bygges om. Wacker valgte Goodtech til dette oppdraget pga. løsning, pris, kompetanse og fleksibilitet, i tillegg til selskapets høye sikkerhetsintegritet. I driftsfasen har vi erfart at Goodtech er tett på med god oppfølging, og deres nærhet til anlegget også har vært en viktig faktor i valg av leverandør», uttaler Petter Bakken, elektrosjef hos Wacker Holla.

Konsernsjef Margrethe Hauge understreker

«Vi har jobbet tett sammen med Wacker Chemicals Holla i flere prosjekt og har god erfaring med samarbeidet. Det er svært gledelig at de igjen velger Goodtech! Vi ser frem til å gjøre en god leveranse innen våre kjerneområder sammen med teamet i Wacker Chemicals, som vi opplever som en innovativ og fremoverlent partner».

P F CB10-iolink crop

Maksimal fleksibilitet der det er lite plass

Modulene kan kobles direkte til en IO-Link-master

Nye CB10 I/O-tilkoblingsmoduler med IO-Link fra Pepperl+Fuchs. Trykknappbokser, varsellamper og standard sensorer brukes i en rekke industrielle applikasjoner.

les mer...
Mikro tunneler crop

Smart sensorsystem påviste mikroplast

Sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann

Smarte sensorer påviste mikroplast. – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...
eaton-pkz-and-dil-with-push-in-terminals-crop

Eaton utvider utvalget av motorvernbrytere og kontaktorer

Leggee til nye enheter med push-in-klemmer

Eaton utvider porteføljen innen motorvernbrytere, motorstartere og kontaktorer ved å lansere flere varianter med push-in-teknologi. Dermed skrus produktiviteten opp flere hakk.

les mer...
Rital RiP crop

Rittal RiPanel: Konfigurator i ny versjon

Skreddersydde løsninger er mulig

Enklere enn noen gang å konfigurere og bestille skap. Komplekse produkter som skapsystemer planlegges enkelt i 3D, konfigureres individuelt og bestilles raskt, takket være direkte prisinformasjon. For systemplanleggere er dette nå enda enklere.

les mer...