Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

Dagens anlegg har hovedvekt på fosforfjerning med mekaniske og kjemiske prosesser, og det nye anlegget vil ved ferdigstillelse ha en utvidet renseprosess som omfatter nitrogenrensning og en skjerpelse av fosforfjerning til 95%. Oppgraderingen vil gi positive effekter for både Drammenselven og Oslofjorden hvor tilgangen på rent vann er kritisk.

Konsernsjef Margrethe Hauge sier: «Goodtech har lang erfaring med styring og optimalisering av energi og kjemikalieforbruk på denne type anlegg. Øvre Eiker kommune har høye miljøambisjoner, hvor både økt rensegrad, implementering av solceller og varmegjenvinning skal bidra til bærekraftig drift i Hokksund. Dette er en type prosjekt som vi i Goodtech synes det er veldig kjekt å kunne bidra til, slik at kommunen lykkes med sine miljøambisjoner»

Goodtech vil jobbe sammen med NCC og Arro Elektro i prosjektet som startet i Q1 2023 og forventes ferdigstilt i 2025.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
Atea Thomas Tømmernes crop

Norske virksomheter er dårlig forberedt på nettkriminalitet

Største utfordringene handler om manglende kompetanse og investeringer

En fersk undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Atea viser at norske virksomheter er lite forberedt på det stadig mer komplekse digitale trusselbildet. Tre av fire norske virksomheter sier de ikke vil eller har planer om å øke it-sikkerhetsinvesteringene i året som kommer.

les mer...
Roar Søvik crop

Innomotics – Lansering av en ny ledende motor og store drifter selskap

I Norge og Norden er det Roar Søvik som vil lede virksomheten

Et nytt, ledende selskap for motorer og store drivenheter skal hete Innomotics. Under dette navnet kombinerer Siemens sine forretningsaktiviteter innen lav- til høyspenningsmotorer, girmotorer, mellomspenningsomformere og motorspindler.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...