GoliatVIND_3 crop

GoliatVIND - gode samarbeidsrelasjoner ga rekordrask levering av havbunnsundersøkelse

Takket være gode relasjoner med Akvaplan-niva og andre underleverandører så fikk GoliatVIND mobilisert til gjennomføring av havbunnundersøkelse på rekordtid. Som et avgjørende steg mot å sikre godkjenning av konsekvensutredningen for demonstrasjonsprosjektet for flytende havvind utenfor Hammerfest, fullførte GoliatVIND en havbunnsundersøkelse i rekordfart. Dette ble muliggjort på grunn av det gode samarbeidet innen norsk leverandørindustri.

Mandag 17. juni mottok Goliatvind AS en tilbakemelding fra Energidepartementet på forslag til konsekvensutredningsprogram for GoliatVIND. Energidepartementet informerte om at det også var nødvendig å gjennomføre en visuell kartlegging av havbunnen i prosjektområdet. Kartleggingen skal gi nødvendig kunnskap om eventuelle forekomster av svampesamfunn, koraller eller andre naturverdier i området.

– ­­Vi setter stor pris på informasjonen fra Energidepartement nå før sommeren. Slike tidlige tilbakemeldinger fra myndighetene øker forutsigbarheten til våre prosjekter, og det bidrar til å finne gode og effektive løsninger. Dette understreker hvor viktig det er med dialog mellom embetsverket og industrien for å oppnå ønsket fremdrift, sier Gunnar Birkeland, CEO i Source Galileo Norge og Goliatvind AS.

GoliatVIND handlet umiddelbart og undersøkte mulighetene for å utføre havbunnsundersøkelsen så raskt som mulig. Ved hjelp av AIS-verktøy fant man at DeepOcean hadde fartøyet Olympic Ares i nærheten, på oppdrag i Barentshavet.

Kontraktsforhandlingene startet på torsdag 20. juni og pågikk gjennom påfølgende lørdag. Havbunnsundersøkelsen ble påbegynt natt til søndag og fullført natt til mandag. Olympic Ares kartla 30 km i prosjektområdet for GoliatVIND, med arbeidsomfang og beskrivelser utarbeidet av FoU-selskapet Akvaplan-niva. Sistnevnte ble kontaktet samme uke for å lage en arbeidsbeskrivelse for å dekke kravene til visuell kartlegging fra Energidepartementet.

Selve kartleggingen og analysen av data følger vanlig praksis, men ved å utnytte de ressursene som allerede var i området, sparte prosjektet to uker med ekstra seilingstid – og dermed var det også betydelig reduserte utslipp og kostnader.

– Denne helgen har vist hva vi kan oppnå når alle involverte jobber mot et felles mål med høy grad av fleksibilitet og besluttsomhet. Vi er svært takknemlige for støtten fra involverte parter, samt effektiv leveranse fra DeepOcean og Akvaplan-niva. Dette viser styrken i samarbeid, som vi har lang tradisjon for i Norge, sier Gunnar Birkeland.

Innen 15. august skal Akvaplan-niva ha ferdigstilt dataanalyse og oppsummert funn av ulike arter og habitater på havbunnen. Deretter avventer man den endelige fastsettelsen av utredningsprogrammet. Når programmet er godkjent, vil Goliatvind AS sende inn selve konsekvensutredningen og søknaden om konsesjon.

- Vi ser frem til å gjennomføre analysen og takker for et spennende oppdrag og for et godt samarbeid, uttaler prosjektansvarlig ved Akvaplan-niva, Virginie Ramasco.

ABB UPS Fambilde (002) crop

Energi- og ressursstyring i en og samme løsning

ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en toppmorderne skytjeneste som integrerer både energi- og ressursstyring i en og samme løsning. Via din tilgjengelige nettleser kan du og annet nøkkelpersonell få full oversikt over det elektriske systemet, hvor som helst og når som helst.

Tavle crop

Godkjent eltavleprodusent

Formålet til Tavleforeningen er at de skal arbeide for å skape en anerkjent og selvstendig tavlebransje. Det har foreningen systematisk arbeidet med i om lag 25 år, så lenge Tavleforenignen har eksistert. Nå er man kommet til en milepel i dette arbeide. Nå lanseres verifikasjonsordning for bedriftssertifisering av tavleprodusenter. Norsk Sertifisering AS, som er en nøytral tredjepart, har utviklet ordningen i samarbeid med Tavleforeningen.

Avinor fjernstyrt NTB crop

Avinor og Kongsberg Defence & Aerospace har signert avtale om syv nye fjernstyrte tårn

Tårnsenteret i Bodø fjernstyrer nå 11 tårn, og i mars 2025 vil de siste tårnene i Fase 1 i Remote Towers-Programmet settes i operativ drift fra tårnsenteret. Samtidig vil Remote Towers-systemet oppgraderes slik at hver arbeidsposisjon vil kunne operere inntil 3 lufthavner samtidig

Foredragsholdere

Foredrag du ikke må gå glipp av

Fra Eliaden 2024

Gikk du glipp av foredragene som ble holdt under Eliaden? Vi kan ikke hjelpe deg med med alle dessverre, men her er tre gode foredrag vi kan anbefale. Hver er de er på 20 - 25 minutter.