Pepperl_Einlagenscanner crop

En videreutvikling av den klassiske time-of-flight-teknologien

Gir raske og presise målinger

Pepperl+Fuchs tilbyr en ny LiDAR-sensor med en skannehastighet på hele 100 Hz – ideell for høyhastighetsapplikasjoner. R2300, som er en enstråleskanner, oppnår denne eksepsjonelt høye skannehastigheten ved å skanne på kun ett plan. Sensoren tilbyr den samme kombinasjonen av høy ytelse og kostnadseffektivitet som kjennetegner flerlagsskannere i R2300-serien. 

Grunnlaget for dette er Pulse Range Technology (PRT) som er utviklet av Pepperl+Fuchs.

PRT er en videreutvikling av den klassiske time-of-flight-teknologien som leverer raske og presise måleresultater med over 250 000 utsendte laserpulser per sekund. Denne metoden fungerer pålitelig selv under skiftende omgivelsesforhold. Den meget gode vinkeloppløsningen på 0,1° og et lite lyspunkt sørger for høy presisjon for navigasjons-, posisjonerings- og deteksjonsoppgaver. 

Med sine fire skanneplan er flerlagsvarianten av R2300 spesielt egnet for applikasjoner der fokus er på høy pålitelighet og prosess-sikkerhet, som for eksempel kollisjonsunngåelse, palldeteksjon eller robotapplikasjoner. Men i den nye enkeltlagsvarianten skjer derimot skanning på kun ett plan. Dette resulterer i en fire ganger høyere skannehastighet på 100 Hz, og åpner for nye applikasjoner i høyhastighetsområdet.

For eksempel kan LiDAR-sensoren brukes på rullebaner med høye transporthastigheter for å bestemme volumet av det transporterte godset under bevegelse. Samtidig muliggjør den høye vinkeloppløsningen nøyaktig overvåking av kantposisjonen. Med en skannehastighet på 100 Hz er sensoren også egnet for bruk med raske reguleringssløyfer.

Endress Johnny_Løff crop

Johnny André Løff ansatt som Business Driver Service & Solutions i Endress+Hauser

Endress+Hauser Norge er i sterk vekst og har ansatt Johnny André Løff som Business Driver Service & Solutions. Johnny tiltrådte den nye stillingen i mars og vil i rollen ha ansvaret for forretningsutvikling og salg innenfor Service og Solutions porteføljen.

Pepperl Visunet crop

Større fleksibilitet med nye alternativer for HMI-serien VisuNet FLX

Serien også kan brukes i utvidede temperaturområder fra -20 °C til +50 °C

Visunet HMI-system blir enda bedre. Nå kan det leveres med innebygget RFID-leser for enklere adgangskontroll og utvidet temperaturområde for bruk i krevende industrielle omgivelser. Den modulære VisuNet FLX HMI-plattformen fra Pepperl+Fuchs står for maksimal fleksibilitet. 

 

Hydrogen pro crop

HydrogenPros partner, DG Fuels offentligjør strategisk samarbeid med Air France-KLM

HydrogenPro strategiske samarbeidspartner, DG Fuels annonserte fredag 10 November en strategisk samarbeidsavtale med Air France-KLM. Sistnevnte har investert i DG Fuels for å bidra til nødvendig arbeid for å nå endelig investeringsbeslutning (FID). Gruppen har investert USD 4,7 mill i produsenten av «Sustaianable Aviation Fuel»

ABB besparelse crop

Energianalyse av motordrifter i industrien avdekker et sparepotensiale på 2,1 TWt

En gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent

I perioden juni til september 2023 gjennomførte ABB energianalyse på mer enn 2000 elektriske motorer med tjenesten ABB Energy Appraisal, og resultatet indikerer en gjennomsnittlig energibesparelse på 31 prosent. Det tilsvarer et sparepotensiale på mer enn 2,1 terrawatt-timer (TWt), basert på en antatt levetid på 20 år.