Vega 4 crop

Løsningen måte være enkel og driftssikker

Fungerte med en gang

Betong produsenten UNICON hadde store miljøutfordringer ved sitt anlegg på Sjursøya i Oslo. Ved fylling av råstoffsiloer hendte det at siloene ble overfylt. Råstoffene som er i pulverform sprede seg da ut over nærmiljøet i Oslo sentrum. Myndighetene krevde at betongprodusenten fikk kontroll på fyllingsprosessen, slik at forurensing av nærmiljøet ble forhindret.

Beskjeden var klar, utslipp måtte stanses. UNICON er en ledende produsent av betong i Norge. Nedstengning vil på store konsekvenser, både for betongprodusenten og byggebransjen i hovedstaden

Ikke rett frem.

Miljøet i en betongproduksjon er krevende. Det er mye støv og vasking av biler. Siloenes utforming kan også skape problemer. Overvåking av nivået måtte kunne styre påfylling fra tankbilene automatisk. Sjåførene styrte påfyllingsprosessen fra tankbilene selv. Noen sjåfører forstår godt hvorledes operasjonene skal utføres, mens andre ikke er så interessert i annet enn å få tømt tanken raskest mulig. Løsningen måte være enkel og driftssikker.

Les hele artikkelen her

KUKA Platform_KMP200 crop

Effektiv og fleksibel produksjonsflyt med KUKAs mobile plattform KMP 200

Kravene til kortere reaksjonstid og økt fleksibilitet blir stadig større i dagen

KUKA fortsetter utviklingen av mobile produkter som bidrar til enklere prosesser i produksjonsindustrien.  Nå lanseres den siste i rekken, den autonome plattformen KUKA Mobile Plattform 200, for bruk på produksjonssteder der det er liten plass.

les mer...
ABB smart sensor crop

ABBs smartsensorer bidrar til å løse et av industriens største problemer

Konvensjonell tilstandsovervåkning av motorer er kostbart og tidkrevende

I dag driver motorer og pumper vitale industrielle applikasjoner. Likevel er det ofte vanskelig å vurdere tilstanden til motorene. Smarte sensorer gjør det mulig å være mer effektive og produktive enn før med prediktivt vedlikehold.

les mer...
Edge computer crop

Må øke fokus på IT-sikkerhet blant små- og mellomstore bedrifter

Fremtidens trusler blir mer målrettede og at ny teknologi vil gjøre det enklere

– Siden sikkerheten hos de store bedriftene er blitt bedre, vil angrepene i økende grad komme mot mindre bedrifter. Det nytter ikke bare å sikre de store - alle må bli sikrere, om landet skal bli sikrere, avslutter Malmedal.

les mer...
Powell Nordlandsnett mast crop

Automatiserer store deler av vedlikeholdsjobben

Håper vi å kunne skape mer effektive vedlikeholdsprosesser

Powel har utviklet en programvareløsning som sanntidsovervåker strømnettet og gjør det mulig å automatisere store deler av vedlikeholdsjobben til nettselskapene. Powel Sensor Connect samler og behandler ulike datakilder i strømnettet innenfor en og samme plattform. Dette gir nettselskapene innsikt i den faktiske tilstanden i strømnettet, helt ned på komponentnivå.

les mer...